Λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Τα λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης βασίζονται σε κόκκους λιπάσματος με επικάλυψη πολυμερούς. Οι κόκκοι των λιπασμάτων αποτελούνται από διαλυτά θρεπτικά συστατικά και εγκλείονται σε μια επικάλυψη πολυμερούς κελύφους. Μετά την εφαρμογή, η υγρασία του εδάφους διεισδύει σιγά-σιγά μέσα από την επικάλυψη και αρχίζει μια βαθμιαία διάλυση των θρεπτικών συστατικών μέσα στα κοκκία. Τα διαλυμένα θρεπτικά συστατικά διαχέονται διαμέσου της επικάλυψης στη ζώνη της ρίζας, παρέχοντας στο φυτό διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά σε μετρώμενες ποσότητες, σύμφωνα με τις ανάγκες ανάπτυξής του.

Πλήρης σειρά προϊόντων διαφυλλικής θρέψης

Η Haifa προσφέρει μια επιλογή από προϊόντα υψηλής ποιότητας για τη διαφυλλική εφαρμογή, όλα εκ των οποίων περιέχουν καθαρά φυτικά θρεπτικά συστατικά, απαλλαγμένα από χλωριούχο άλας, νάτριο και οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή υλικά.

 

Poly-Feed™ Foliar

Haifa Bonus™

Poly-Feed™ Foliar is a range of fully water soluble NPK, high quality fertilizers for foliar application.

Poly-Feed™  soluble NPK formulae is designed for crop feeding with optimal, balanced nutrition throughout the growth season.

Haifa Bonus™ is a high-K foliar formula (13-2-44), based on Haifa’s Multi-K™potassium nitrate. Phosphate enrichment balances the nutritional value of Haifa Bonus™, and improves its compatibility with various agrochemicals. Other Haifa Bonus™ formulae are available upon request.
   

   
   

 

Poly-Feed™ Foliar Stage-Specific Formulas

 

*

EDTA chelates

 

Poly-Feed™ Foliar Crop-Specific Formulas

 

* EDTA chelates

 

Poly-Feed™ MAR

A variety of Poly-Feed™ formulas are available, enriched with 0.5% or 1% seaweed extracts. Seaweed extracts contain a wide range of nutrients, growth bio-stimulants and conditioners that act together to improve plant development.