Λιπάσματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης

Ο πιο αξιόπιστος και αποτελεσματικός τρόπος να διατίθενται τα θρεπτικά στα φυτά ανάλογα με τις πραγματικές τους απαιτήσεις είναι με τον έλεγχο της απελευθέρωσής τους στο εδαφοδιάλυμα. Και αυτό μπορεί να συμβεί με την εγκύστωση των κόκκων των λιπασμάτων μέσα σε ένα πολυμερές υλικό, όπως ακριβώς συμβαίνει με την τεχνολογία Multicote της Haifa.
 
Όταν ένα ελεγχόμενης απελευθέρωσης (CRF) κοκκώδες λίπασμα εφαρμόζεται στο έδαφος, η επένδυση με το πολυμερές λειτουργεί ως ημιπερατό φράγμα που επιτρέπει την συνεχή και σταθερής ροής απελευθέρωση στην ριζόσφαιρα.
 
 
 

Η τεχνολογία Multicote προσφέρει:

Haifa Multicote controlled release fertilizer

  • Συνεχή απελευθέρωση των θρεπτικών στην ριζόσφαιρα καθόλη την διάρκεια ανάπτυξης.
  • Βελτιστοποιεί την θρέψει σε μια και μόνη, εύκολη εφαρμογή.
  •  Τα θρεπτικά δίνονται στα φυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους, χωρίς επικίνδυνες εξάρσεις υπερτροφοδοσίας ή έλλειψης αυτών.
  • Εξαιρετική απόδοση στην χρήση των θρεπτικών.
  • Μειωμένες δοσολογίες εφαρμογής.
  • Ελαχιστοποιούνται οι απώλειες λόγω έκπλυσης κι έτσι βοηθούν στην συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
  • Δεν μολύνονται τα υπόγεια ύδατα.
  • Δεν υπάρχει εξάρτιση από την άρδευση.
 

Προϊόντα Multicote

Multicote™ προϊόντα CRF για φυτώρια και καλλωπιστικά φυτά
Multicote™ Agri / Multigro™ προϊόντα CRF για την εκτατική γεωργία και την λαχανοκομία
Multicote™ turf / Multigreen™ προϊόντα CRF για χλοοτάπητες

Multicote™ Premier

Κορυφαία απόδοση για φυτώρια καλλωπιστικών φυτών 
 
 
 
 

Προϊόντα για φυτώρια

 
Multicote® – για φυτώρια και καλλωπιστικά φυτά.

Τα λιπάσματα Multicote® προσφέρουν ένα πλήρες και προσεχτικά ισορροπημένο πρόγραμμα θρέψης. Ξεκινώντας από το αρχικό στάδιο της σποράς ή της μεταφύτευσης και για όλα τα ακόλουθα, τα λιπάσματα Multicote® διαβεβαιώνουν  πως δεν θα υπάρξει υπερτροφοδοσία ή έλλειψη θρεπτικών που θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία και την ανάπτυξη των φυτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υγιέστερα και πιο εύρωστα φυτά που μπορούν να πωληθούν ευκολότερα και με καλύτερες αποδόσεις.
Διάβασε περισσότερα...
 
 

Προϊόντα για την γεωργία

 
Multicote® Agri / Multigro® – για την εκτατική γεωργία και την λαχανοκομία.
 
Τα λιπάσματα Multicote® Agri προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην θρέψη φυτών με μεγάη καλλιεργητική περίοδο αυξάνοντας την απόδοση των θρεπτικών και μειώνοντας τις δοσολογίες εφαρμογής ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν την έκπλυση που εμφανίζεται σε περιπτώσεις μίας μόνο εφαρμογής συμβατικών λιπασμάτων.
Διάβασε περισσότερα...
 
 

Προϊόντα για χλοοτάπητες

 

Multicote® Turf / Multigreen® – για γήπεδα γκόλφ και άλλων αθλητικών χώρων, πάρκα και χλοοτάπητες.


Τα λιπάσματα Multicote® Turf  προσφέρουν μια καινοτόμα προσέγγιση της λίπανσης του χλοοτάπητα που συνεργεί με όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή του,  βοηθώντας τα μέγιστα στην κατάρτιση προγραμμάτων λίπανσης ενός μεγάλου αριθμού φυτικών ειδών για χλοοτάπητες, κλιματικών συνθηκών που μπορεί να ποικίλουν και με ένταση χρήσης του χλοοτάπητα που επίσης μπορεί να ποικίλει κατά πολύ.

 

Κατεβάστε την παρουσίαση και να μάθετε περισσότερα

Διάβασε περισσότερα...