Προϊόντα για την γεωργία

Multicote® Agri / Multigro® – για την εκτατική γεωργία και την λαχανοκομία.
 
Τα λιπάσματα Multicote® Agri προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην θρέψη φυτών με μεγάη καλλιεργητική περίοδο αυξάνοντας την απόδοση των θρεπτικών και μειώνοντας τις δοσολογίες εφαρμογής ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν την έκπλυση που εμφανίζεται σε περιπτώσεις μίας μόνο εφαρμογής συμβατικών λιπασμάτων.
 

4 μηνών διάρκεια απόδοσης θρεπτικών

 

6 μηνών διάρκεια απόδοσης θρεπτικών

 

8 μηνών διάρκεια απόδοσης θρεπτικών