ผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตร

 

มัลติโค้ท® อะกริ – ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับการเกษตรและพืชสวน
 
ปุ๋ยมัลติโค้ท® อะกริ ให้ธาตุอาหารพืช 2 แบบ กล่าวคือธาตุอาหารที่ปลดปล่อยเร็วพืชใช้ได้ทันที และธาตุอาหารที่ปลดปล่อยให้พืชตลอดการเจริญเติบโต, ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและให้ผลสำเร็จจากการใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียว
 

ปลดปล่อยธาตุอาหารนาน 4 เดือน

 
 
 

ปลดปล่อยธาตุอาหาร 6 เดือน

 
 
 

ปลดปล่อยธาตุอาหาร 8 เดือน