מוצרים לחקלאות

מולטיקוט דשנים מבוקרי שחרור לחקלאות
 

סדרת מולטיקוט מכילה דשנים גרנולרים בציפוי פולימרי, המשחררים יסודות הזנה לקרקע באיטיות וברציפות.
מולטיקוט זמין במגוון הרכבים ובמשכי שחרור שבין חודשיים לשנה, כך שניתן להתאים נוסחת דשן לצרכים הייחודים של
כל גידול בכל עונה. נוסחאות מולטיקוט החדשניות מאפשרות שינוי של הרכב ההזנה במהלך העונה (לדוגמא - תגבור אשלגן בשלבי התפתחות הפרי).
דשני מולטיקוט מספקים הזנה רציפה ומאוזנת לצמח למשך עונת הגידול. יישום יחיד לעונה יספק את כל יסודות ההזנה החיוניים להתפתחות הצמח, ללא תלות במערכת ההשקיה.

 

 

Multicote Agri / Multigro™ – לחקלאות (מטעים, חממות ובתי רשת) וגינון

דשני Multicote™ Agri מציעים יתרונות רבים של הזנה לאורך כל העונה, יעילות גבוהה בניצול מרכיבים תזונתיים, קצב השמה איטי יותר ואובדן מינימלי גם ביישום יחיד. דשני מולטיגרו מותאמים בהרכב חומרי הגלם ואחוז הציפוי לסוג הגידול. יש צורך ביישום יחיד בלבד המקטין את הוצאות השינוע ופיזור הדשן. יישום המולטיגרו מתבצע תוך הפחתת מנת החנקן לפחות ב- 30% , ובכך מקטין משמעותית את זיהום האוויר והמים בשל ניצולת דשן טובה ע”י הצמח ושימוש בכמויות חנקן מופחתות.
 מולטיגרו-אגרי זמין במשכי שחרור של 4-12 חודשים בהתאמה לגידול. חלק מנוסחאות המולטיגרו מכילות מיקרואלמנטים.

 

משך שחרור של 4 חודשים

Multicote Agri 4 

14-14-14+2.5 MgO+ ME

(100%-100%-100%)

34-15-0 

(90%-0%-0%)

20-0-33

(100%-100%-100%)

 

משך שחרור של 6 חודשים

Multicote Agri 6 

14-14-14+2.5 MgO+ ME

(100%-0%-0%)

15-7-15+2MgO+ME

(100%-0%-0%)

13-11-18+2MgO+ME

(100%-0%-0%)

 

משך שחרור של 8 חודשים

Multicote Agri 8

14-14-14+2.5 MgO+ ME

(100%-100%-100%)

17-7-14+2MgO+ME 

(100%-0%-0%)

31-6-7+ME

(100%-0%-0%)

19-3-28+ME

(70%-0%-50%)

19-10-19+ME

(100%-100%-100%)

 

משך שחרור של 12 חודשים

Multicote Agri 12

   30-6-8+ ME

(100%-100%-100%)

 

מולטיגרו - לגידולי שדה


דשני מולטיגרו מותאמים בהרכב חומרי הגלם ואחוז הציפוי לסוג הגידול. יש צורך ביישום יחיד בלבד המקטין את הוצאות השינוע ופיזור הדשן. יישום המולטיגרו מתבצע תוך הפחתת מנת החנקן לפחות ב- 30% , ובכך מקטין משמעותית את זיהום האוויר והמים בשל ניצולת דשן טובה ע”י הצמח ושימוש בכמויות חנקן מופחתות.
שימוש במולטיגרו מוזיל את עלות תוכנית הדישון בהשוואה לתוכנית הדישון המשקית. מולטיגרו לגד"ש זמין במשכי שחרור של 2-4 חודשים בהתאמה לגידול. 

 

 

Multigro  

44-0-0 

(60%-0%-0%)

2 חודשי שחרור

43-0-0 

(70%-0%-0%)

3 חודשי שחרור

42-0-0

(100%-0%-0%)

4 חודשי שחרור

34-15-0

(90%-0%-0%)

4 חודשי שחרור

33-16-0

(70%-0%-0%)

4 חודשי שחרור