Οδηγός για το φουντούκι - αξιοποιήστε στο έπακρο το λίπασμά σας για το φουντούκι

Το φουντούκι είναι το κάρυο της φουντουκιάς και επομένως περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα κάρυα που προέρχονται από είδη του γένους Corylus, ειδικότερα οι καρποί του είδους Corylus avellana. Το δέντρο είναι επίσης γνωστό ως λεπτοκαρυά ανάλογα με το είδος.