Πρόγραμμα λιπασματοποίησης για την καλλιέργεια φουντουκιών στην Ισπανία

Με υδρολίπανση, το φουντούκι απορροφά τις συνιστώμενες ποσότητες θρεπτικών συστατικών και λιπασμάτων

 

Τύπος εδάφους: ελαφρύ έως μέτριο, πολύ φτωχό σε ασβέστιο, ελαφρώς όξινο, pH 5 – 6,5.
Η καλλιέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο χλωριούχο άλας.
Ετήσιο ποσοστό άρδευσης: ~3,500 m3/ha.
Πληθυσμός φυτών: 400-600 φυτά/εκτάριο.
Αναμενόμενη απόδοση: 2,5 t/ha (σε κελύφη).

 

 

 

Υδρολίπανση: Συνιστώμενες ποσότητες θρεπτικών ουσιών και λιπασμάτων

 

Month

Crop requirements (kg/ha)

Recommended fertilizers (kg/ha)

N

P2O5

K2O

MgO

Multi-K

MAP

AN

Magnisal

March

4

8

0

2

0

13

3

13

April

10

0

8

5

17

0

13

31

May

20

8

16

6

35

13

30

38

June

29

0

28

6

61

0

50

38

July

17

8

20

4

43

13

21

25

August

10

0

0

2

0

0

26

13

September

10

8

10

0

22

13

17

0

October

10

8

8

0

17

13

18

0

Total annual

110

40

90

25

195

65

178

158

 

 

Multi-K – Νιτρικό κάλιο (13-0-46).
MAP – φωσφορικό μονο-αμμώνιο (0-61-0).
Amm. Nit – Νιτρική αμμωνία (34-0-0).
Magnisal – Νιτρικό μαγνήσιο (10.8-0-0-15.8).

Είναι σημαντικό να προσέχετε τις τροφοπενίες του βορίου και του σιδήρου. Όταν χρειάζεται, μια ενιαία εφαρμογή 0,1% βορικού οξέας ή βόρακα σε 125 g/δέντρο μειώνει την αναλογία των κενών καρύων.