ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

  Νιτρικό ασβέστιο σε ποικιλία μορφών από την Haifa   Τα Haifa-Cal® είναι…
Υδατοδιαλυτό NPK Λίπασμα Poly-Feed GG 18-18-18 με μικροστοιχεία
♦ Βελτιώνει την ισορροπία του ενεργειακού φορτίου του φυτού  ♦ Ενισχύει την βλαστική…
♦ Ενισχύει την ανθοφορία και καρπόδεση  ♦ Βελτιώνει το μέγεθος, το χρώμα και την…