Siguranță din cap până în picioare

Grupul Haifa acordă prioritate siguranței angajaților, contractorilor și clienților săi și ia măsuri cuprinzătoare pentru a le menține siguranța și sănătatea.

Angajamentul față de calitatea vieții umane și menținerea siguranței sunt înrădăcinate în cultura noastră corporativă. Ca parte a acestui concept, Grupul Haifa investește multe resurse în crearea unui mediu de lucru sigur.
Grupul Haifa se angajează să mențină și să respecte cu strictețe cerințele legale, reglementările, deciziile și nórmele profesionale referitoare la siguranță, sănătatea muncii și mediu, oriunde operează. Fiecare manager și fiecare angajat este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor într-un mod sigur, preferând siguranța față de considerațiile operaționale.

Respectarea standardelor stricte
Aplicarea procedurilor de siguranță
Investiții în cercetare și dezvoltare
Educație pentru siguranță
Siguranță proactivă

Grupul Haifa inițiază numeroase acțiuni pentru menținerea siguranței, inclusiv respectarea standardului voluntar OHSAS 18001 pentru securitate și sănătate la locul de muncă. Obținerea standardului necesită stabilirea și menținerea unui sistem de management al siguranței, efectuarea de teste stricte de către Institutul de Standarde și luarea de acțiuni în curs de identificare, evaluare și prevenire a riscurilor. Grupul a lucrat recent la tranziția către ISO 45001 - noul standard internațional pentru un sistem de management al securității și sănătății în muncă.

Crearea unui mediu de lucru sigur folosind echipe de siguranță și numirea administratorilor responsabili cu siguranța. Echipele de siguranță de la locurile de muncă ale grupului vizează localizarea pericolelor și prevenirea acestora în timp ce efectuează anchete de risc. Administratorilor de siguranță li se încredințează transmiterea de cunoștințe cu privire la siguranță, precum și aplicarea procedurilor de siguranță de rutină.

Grupul Haifa a dezvoltat tehnici unice pentru procesele de producție ale siguranței, care elimină în avans posibilele riscuri și contribuie astfel semnificativ la menținerea siguranței angajaților.

Creșterea gradului de conștientizare a menținerii siguranței prin conferințe și zile de distracție, în care procedurile de siguranță sunt actualizate, se discută situații cu privire la provocările de siguranță și se dobândesc instrumente care contribuie la consolidarea nivelului de siguranță, inclusiv experiențe practice.

Angajații Grupului sunt în frunte, desfășurând afaceri într-un mediu sigur și fără pericole. Pentru a încuraja gândirea proactivă, se desfășoară în mod regulat procese de învățare, mese rotunde și discuții, în cadrul cărora sunt puse în aplicare noi inițiative pentru prevenirea pericolelor și îmbunătățirea constantă a nivelului de siguranță în diferite proiecte.