Termeni de utilizare

Bine ați venit pe site-ul companiei „Haifa Chemicals Ltd.” („Haifa Chemicals S.R.L: și colaboratorii”, pe scurt „Haifa”). Prin utilizarea și / sau vizualizarea acestui site, inclusiv a datelor și a serviciilor disponibile pe acesta, declarați că sunteți de acord și că vă obligați să respectați termeni de utilizare de mai jos, precum și orice termeni și condiții suplimentare de utilizare la care se face referire aici sau care vă sunt făcute cunoscute în altă secțiune a site-ului și care au legătură cu un serviciu sau cu o informație postată pe acesta (numite generic „Condiții de utilizare”). Vă rugăm să consultați cu atenție secțiunea „Termeni de utilizare”. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu trebuie să accesați acest site. Termenul „Haifa”, „noi” sau „noastră” se referă la compania „Haifa Chemicals Ltd.”, proprietarul site-ului, precum și la oricare dintre filialele sale. Termenul „dumneavoastră” se referă la utilizatorul sau vizitatorul site-ului nostru. Prin accesarea sau utilizarea, în orice mod, a site-ului nostru, inclusiv prin accesarea oricăruia dintre serviciile oferite prin acesta sau prin descărcarea oricăror materiale postate, declarați că sunteți de acord și vă obligați să respectați condițiile prezentate la secțiunea „Termeni de utilizare”. De asemenea, declarați că aveți vârsta de cel puțin 18 ani sau că sunteți o persoană majoră, în sensul prevăzut de jurisdicția sub care vă aflați, în ordinea priorității lor. Renunț Informațiile prezentate pe site-ul nostru au fost postate pe principiul „luate ca atare” sau „așa cum sunt disponibile”. În măsură în care acest lucru este posibil și sub rezerva oricăror prevederi legale, compania „Haifa” nu își asumă răspunderea și nu garantează în niciun fel referitor la exactitatea sau la caracterul complet al acestor informații și nu oferă niciun alt fel de garanții, inclusiv referitot la calitate, vandabilitate, utilitate precisă sau lipsă de conformitate . În niciun caz compania „Haifa” nu se face responsabilă pentru orice fel de daune directe, indirecte, accidentale, speciale sau colaterale rezultate ca urmare a utilizării site-ului sau a unor informații sau materiale accesate prin acesta sau prin conectare la orice alt site sau cu orice alt utilizator, inclusiv, dar nu restrictiv, pentru eventuale daune provocate prin pierderea de profituri, întreruperea activității sau scurgerea de date, chiar și în situațiile în care compania „Haifa” este atenționată, în mod expres, cu privire la posibilitatea unor astfel de daune, în sensul cel mai larg prevăzut de lege. Limitare răspundere Utilizarea site-ului se face exclusiv pe răspunderea utilizatorului. În nicio circumstanță, compania „Haifa” sau oricare dintre directorii, funcționarii, angajații, distribuitorii sau agenții acesteia nu se fac răspunzători pentru orice fel de pierderi sau daune rezultate în urma accesării, a utilizării sau a imposibilității de utilizare a site-ului, fie în mod direct sau indirect sau în legătură cu orice fel de informații furnizate pe acesta, inclus, dar nu limitativ, a utlizării conținutului acestuia, așa cum este definit în continuare, sau de către orice terț. Fără vreo excepție de la cele menționate mai sus, compania „Haifa” nu se face răspunzătoare în niciun fel pentru eventuale erori sau omisiuni apărute în conținutul site-ului. În cel mai larg sens prevăzut de orice lege aplicabilă, răspunderea limitată este valabilă în cazul oricăror pierderi și daune de orice natură, directe sau indirecte, generale, speciale, incidentale, ca repercursiuni sau sub orice formă, inclusiv, dar nu restrictiv, ca urmare a pierderii unor date, venituri sau profituri. Răspunderea limitată este valabilă și dacă aceasta reiese în baza unui contract, a unei neglijențe, prejudiciu, răspundere personală sau în orice alt mod, chiar și în cazul în care un reprezentant autorizat al companiei „Haifa” a fost informat sau ar fi trebuit să știe de posibilitatea apariției unor astfel de daune. Modificări . Compania „Haifa” își rezervă dreptul de a modifica termenii de utilizare a site-ului sau orice secțiune a acestuia, respectiv de a completa sau de a șterge date, în orice moment, modificările efectuate intrând în vigoare imediat după postare. Prin utilizarea, de către dumneavoastră, a site-ului, după operarea modificărilor amintite mai sus, se consideră că vă dați acceptul referitor la modificările, adăugirile sau ștergerile operate. . Compania „Haifa” își rezervă dreptul de a schimba sau de a bloca orice secțiune, serviciu sau facilitate a site-ului, în orice moment, inclusiv, dar nu restrictiv, a conținutului acestuia, a orarului de accesare și a instrumentelor necesare accesării sau utilizării. Cont acces site; Zone interactive și Conținut utilizator Pentru a vă crea un cont de utilizator („Contul dvs.”), vă puteți înregistra completând online un formular de înregistrare. Contul vă va permite să primiți informații de la compania „Haifa” și / sau să accesați anumite informații de pe site, în secțiunile interactive special create. Compania „Haifa” va folosi informațiile furnizate în conformitate cu „Politica de confidențialitate” promovată. Înregistrându-vă pe site, declarați și garantați că toate informațiile pe care le completați pe formularul de înregistrare sunt reale, complete și exacte, așa cum le cunoașteți dumneavoastră. De asemenea, declarați că sunteți de acord să actualizați prompt orice modificare a datelor dvs. de identificare, astfel încât datele furnizate să fie actuale, complete și exacte. Pe durata procedurii de înregistrare, vi se poate cere să alegeți o parolă. Luați astfel la cunoștință și sunteți de acord asupra faptului că compania „Haifa” se poate folosi de această parolă pentru a vă identifica. Sunteți singurul responsabil pentru orice utilizare a contului dvs., indiferent dacă autorizați accesul sau utilizarea acestuia de către terți, precum și în ceea ce privește modul de utilizare a contului dvs., cu respectarea „Termenilor de utilizare.” Contul, parola și dreptul dvs. de a utiliza site-ul nu este transferabil sau cesionabil. Orice cod de acces sau drept de acces la informații sau documente pe care le veți primi nu sunt transferabile sau cesionabile. Site-ul poate conține secțiuni de postare a comentariilor, forumuri de discuții, aviziere sau zone interactive în care puteți posta și vizualiza comentarii sau puteți accesa fișiere puse la dispoziție de administrator, cum ar fi video, fotografii, mesaje și alte materiale (vezi secțiune „Conținut utilizator”). Accesarea secțiunilor interactive se face pe răspunderea și riscul utilizatorului. De asemenea, utilizatorul declară pe proprie răspundere că are vârsta de cel puțin 18 ani și că este o persoană majoră, în sensul prevăzut de jurisdicția sub care se află, în ordinea priorității acestora. Prin postarea oricărui conținut sau prin accesarea oricărei zone interactive a site-ului sau conectată cu acesta, sunteți de acord să nu promovați, să nu postați și să nu transmiteți niciun fel de conținut care: 4.1. Violează sau încalcă în vreun fel drepturile altor utilizatori. Ne referim aici inclusiv la materiale care ar avea ca rezultat insultarea, hărțuirea, urmărirea sau amenințarea vreuinei persoane; 4.2. Încalcă vreo lege sau presupune activități care constituie infracțiune sau atrag după sine o răspundere civilă; 4.3. Îndeamnă sau instigă la activități ilegale sau face referire la activități ilegale, cu intenția de a le comite; 4.4. Promovează publicitate sau orice fel de solicitare cu privire la produse sau servicii, cu excepția cazurilor în care există autorizare expresă din partea companiei „Haifa” în acest sens; 4.5. Este protejat de drepturi de autor, mărci înregistrate, secrete comerciale, brevete sau alte drepturi de proprietate, fără permisiunea expresă a proprietarului acestora. Obligativitatea de a stabili dacă materialul promovat nu este protejat de astfel de drepturi de proprietate revine în exclusivitate celui care îl promovează, acesta făcându-se singur răspunzător pentru orice prejudiciu rezultat din orice situație de încălcare a drepturilor de autor, a mărcilor înregistrate, a secretelor comerciale, a patentelor sau a altor drepturi de proprietate sau pentru orice alt prejudiciu rezultat dintr-o astfel de activitate. Compania „Haifa” își rezervă dreptul de a interzice accesul pe site-ul său și de a posta oricărui utilizator care, în mod discreționar, se face vinovat de a fi violat dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unor terți. În plus față de cele menționate mai sus, prin postarea oricărui fel de conținut într-o zonă interactivă de pe site-ul companiei sau de pe un site conex, sunteți de acord cu următoarele: 5.1.Nu veți încălca dreptul niciunui utilizator al site-ului companiei „Haifa” la viață privată, inclusiv prin culegerea sau colectarea de informații cu caracter personal sau prin postarea de informații private referitoare la terțe persoane; 5.2.Nu veți interfera sau perturba site-ul companiei, serverele sau rețelele conexe, sau nu veți da curs oricăror cereri, proceduri, politici sau regulamente ale rețelelor conectate la acest site; 5.3. Nu veți încărca, posta și nici transmite prin e-mail sau în vreun alt mod orice fel de materiale promoționale sau publicitare care nu v-au fost solicitate sau autorizate, precum nici materiale de tipul „junk mail”, „spam”, „trimite mai departe”, „scheme piramidale” sau orice altă solicitare, sub orice formă; 5.4. Nu veți reproduce, multiplica, copia, vinde, revinde sau exploata, în orice scop comercial, orice secțiune, serviciu sau mod de acces ale site-ului. Nu veți manifesta comportamente care au ca scop limitarea sau inhibarea unor terți, în direcția accesării sau folosirii site-ului companiei. Compania „Haifa” își rezervă dreptul exclusiv de a șterge sau de a edita materialele postate de utilizatori, precum și de a bloca contul oricărui utilizator, pentru orice motiv. Compania „Haifa” nu se face responsabilă pentru conținutul postat de către utilizatorii site-ului sau pentru materialele postate în secțiunile pentru comentarii, camere chat, aviziere sau alte secțiuni interactive. Compania „Haifa” are dreptul, dar nu și obligația, de a monitoriza materialele postate sau încărcate de utilizatori pe site-ul său, cu scopul de a determina conformitatea acestora cu „Condițiile de utilizare”, precum și cu oricare alte norme de funcționare stabilite de companie întru respectarea legislației, a regulamentelor sau a reglementărilor guvernamentale în vigoare. Deși compania „Haifa” nu are nici o obligație de a monitoriza, posta, edita sau elimina orice material postat sau încărcat pe site-ul său de utilizatori, își rezervă dreptul absolut și discreționar de a interzice, edita, bloca, refuza, posta sau elimina orice material postat sau încărcat pe site-ul său, în orice moment și din orice motiv, conform propriilor considerente, inclusiv: (a) În vederea prevenirii utilizării abuzive a oricăror servicii disponibile pe site. (b) Dacă consideră că respectivul material constituie o încălcare a „Termenilor de utilizare” a site-ului sau o violare a oricărei legislații în vigoare. (c) Dacă, conform „Termenilor de utilizare”, proprietarul materialului postat dorește ca acesta să fie eliminat, fie ca urmare a plângerii primite din partea unei terțe persoane, fie la inițiativa companiei „Haifa”. Compania „Haifa” nu mandatează și nu garantează că orice material postat pe site-ul său va fi accesibil pe termen nelimitat. De asemenea, compania „Haifa” își rezervă dreptul de a șterge, după o anumită perioadă de timp, materialul postat de utilizator. Prin urmare, există posibilitatea de a nu mai găsi pe site-ul companiei materialul postat de dumneavoastră sau de orice alt utilizator. Site-ul companiei conține link-uri cu trimitere spre conținutul altor site-uri. E posibil ca informațiile și materialele postate acestea să nu fie compatibile cu criteriile dumneavoastră, sau să vă creeze anumite obiecții referitoare la conținut, care poate fi considerat deranjant, necorespunzător, ilegal sau imoral. Conectarea la un alt site nu înseamnă că compania „Haifa” aprobă sau susține conținutul acestuia, și nici că confirmă acuratețea, credibilitatea, autenticitatea, validitatea, integritatea sau legalitatea informațiilor afișate acolo. Compania „Haifa” nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru astfel de site-uri administrate de terți sau referitor la conținutul și disponibilitatea acestora. Compania „Haifa” respectă dreptul de proprietate intelectuală. Orice solicitare adresată acesteia, care ar duce la încălcarea drepturilor de autor sau solicitările de ștergere a unui material postat, în baza unor erori apărute sau a imposibilității accesării acestuia, se va face în concordanță cu politica referitoare la drepturile de autor pe care o urmează administratorii site-ului. După primirea unei solicitări de ștergere sau de repostare a unui material pe site-ul său, compania „Haifa” poate acționa după cum consideră de cuviință, în conformitate cu legislația în vigoare. Compania „Haifa” nu se face răspunzătoare pentru orice pierderi directe sau indirecte sau pentru pagube rezultate din sau în legătură cu vizualizarea, editarea, refuzul de a posta sau de a elimina orice fel de material de pe site-ul său. Singurul responsabil pentru crearea de copii de rezervă și referitor la o nouă postare a unui material pe site-ul companieieste utilizatorul, pe proprie răspundere și cheltuială. Prin postarea de materiale pe site-ul companiei, garantați automat companiei „Haifa” gratuitatea, accesul liber, irevocabilitatea, exclusivitatea și dreptul de a utiliza, publica, reproduce, modifica, distribui și exploata materiale respective, în totalitate sau parțial, sub orice formă, prin orice mijloc de informare sau tehnologie, pe întreaga durată a valabilității eventualelor drepturi de autor referitoare la materialul în cauză. În acest fel garantați faptul că materialul postat este corect și nu are ca scop inducerea în eroare a unor terți, precum și faptul că utilizarea și postarea sau transmiterea unui astfel de conținut nu încalcă „Termenii de utilizare” ai site-ului și dreptul vreunei persoane și nici nu lezează orice persoană sau entitate. Compania „Haifa” consideră materialele postate de utilizatori ca fiind neconfidențiale. De aceea, aceste materiale nu vor fi considerate proprietate a utilizatorilor, cu excepția situațiilor prevăzute prin „Politica de confidențialitate” a companiei. Dotare tehnică Utilizatorul este singurul responsabil pentru obținerea accesului la site-ul companiei și la menținerea sa conectată la acesta, precum și referitor la programul de calculator, hardware-ul și alte echipamente utilizate și necesare pentru accesarea și utilizarea site-ului, precum și la achitarea unor eventuale taxe ce reies din utilizarea acestuia. Proprietate intelectuală Conținutul, formatul, grafica, designul, modul de elaborare, traducerea automată, conversia digitală și alte aspecte legate de site sunt protejate de drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele și alte moduri aferente de proprietate (inclusiv, dar nu limitativ, a drepturilor de proprietate intelectuală). Copierea, redistribuirea, utilizarea sau publicarea, de către utilizatori, o informațiilor de pe site, în totalitate sau parțial, este strict interzisă. Accesându-ne site-ul, nu dobândiți drepturi de proprietate asupra oricărui fel de conținut, document sau alt material vizualizat pe acesta. Postarea de informații sau materiale pe site-ul companiei nu atrage după sine o renunțare la orice drept de autor asupra unor astfel de informații și materiale. O parte din conținutul site-ului face obiectul drepturilor de autor ale unor terți. Norme de utilizare Prin utilizarea site-ului, inclusiv a tuturor serviciilor și materialor disponibile pe acesta, sunteți de acord: să nu încărcați, să nu postați și să nu transmiteți programe de virusare sau alte fișiere ce pot produce pagube, precum programe disruptive sau distructive; să nu vă creați o identitate falsă; să nu folosiți sau să nu încercați să folosiți un alt cont, parolă, serviciu sau sistem, fără a deține autorizația aferentă; să nu perturbați sau să interferați cu orice alt utilizator al site-ului sau cu site-uri conexe; să nu perturbați sau să nu interferați cu serviciul de securitate al site-ului, sau să nu aduceți prejudicii acestuia sau oricăror altor servicii, materiale, resurse de sistem, conturi, parole, servere sau rețele conexe sau accesibile prin intermediul site-ului sau prin intermediul altor site-uri. Despăgubiri Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să protejați compania „Haifa” și personalul acesteia, respectiv directorii, personalul din conducere, angajații și agenții acesteia împotriva tuturor revendicărilor și cheltuielilor, inclusiv a celor referitoare la onorariile cerute de avocați ca urmare a utilizării improprii, de către dumneavoastră sau prin intermediul contului dumneavoastră, a site-ului companiei. Legislație și jurisdicție Prin accesarea site-ului, dumneavoastră și compania „Haifa” sunteți de acord cu toate aspectele legate de accesul sau utilizarea acestuia, în sensul respectării și al interpretării în conformitate cu legislația statului israelian. În acest sen, vă declarați irevocabil de acord asupra faptului că respectarea tuturor aspectelor și reglementarea tuturor diferendelor rezultate din conectarea sau utilizarea acestuia să țină exclusiv de jurisdicția completelor de judecată din Israel. Alte reglementări Termenii de utilizare și celelalte regulamente, ghiduri, licențe și exonerări de răspundere afișate pe site constituie, în totalitate, parte a acordului încheiat între compania „Haifa” și dumneavoastră cu privire la utilizarea site-ului acesteia. Dacă, din orice motiv, un complet de judecată cu jurisdicția aferentă, consideră orice prevedere cuprinsă în „Termenii de utilizare” ai site-ului sau vreun aspect al respectivei pervederi, ca fiind inaplicabile, acest lucru va fi luat în considerare în limita permisă, asfel încât să reflecte intenția părților, așa cum aceasta reiese din respectiva dispoziție, restul „Termenilor de utilizare” rămânând în continuare în vigoare. Orice nerespectare, exercitare sau punere în aplicare, de către compania „Haifa”, a oricărei prevederi cuprinse în „Termenii de utilizare” sau a oricărui drept conex, nu constituie renunțare la respectivul drept sau prevedere. Titlurile secțiunilor, așa cum acestea sunt utilizate pe site, au doar caracter formal și nu implică nicio răspundere legală din partea companiei.