Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Çevreye ve çok daha fazlasına özen göstermek. Haifa Grup, sürdürülebilirlik konusuna öncelik verir ve sürdürülebilir bir çevre, ekonomi ve toplum oluşturmak için kapsamlı faaliyetlere öncülük eder.

 

Öncü ruhu ve tarımın güçlendirilmesi için yenilikçi çözümleriyle tanınan çok uluslu bir şirket olarak, sürdürülebilirlik ve çevresel kaygılar, Haifa grubunun DNA'sının ayrılmaz bir parçasıdır. Şirket, çevre ve insan refahına olan taahhütünün derinliklerinde, çeşitli yollarla sürdürülebilir yaşamı geliştirmeye çalışmaktadır. Haifa Grup, dünya genelinde araştırma ve geliştirme merkezi ve çoklu üretim tesisleri aracılığıyla, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 5.000 işçiyi istihdam etmekte ve geçim sağlamaktadır. Çevreye olan derin bağlantısı nedeniyle Haifa Grup, dünya çapındaki diğer işletmeleri sorumlu sosyal politikayı benimsemeye teşvik etmek amacıyla küresel çabanın bir parçası olma ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Programı'nın hedeflerine uygun hareket etme davetini kabul etmektedir.

 

Sürdürülebilir tarımı teşvik etmek
Enerji tasarrufu
Sağlık ve refah
Sürdürülebilir topluluk
Yeşil enerjinin ötesinde

Mükemmel bitki besleme sağlayan ve sera gazı emisyonlarını % 30 azaltan kompleks gübrelerin geliştirilmesi gibi ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunan yeni bitki besleme ürünleri ve tekniklerinin geliştirilmesi

Gübre uygulamaları sırasında enerji ve ağır makineleşme tasarrufu sağlayan akıllı çözümler geliştirmek. Bu çözümler, kök bölgesinde kontrollü ve sürekli besin salınımı yoluyla büyüme dönemi boyunca tek uygulamaya izin verir.

Haifa Grup, çalışanlarına mümkün olduğu kadar güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya kendini adamıştır. Haifa Grup'un güvenlik politikası, Grup stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve periyodik olarak gözden geçirilerek tüm çalışanlarına açıklanır.

Minimum alanda maksimum verim almaya yardımcı olan yüksek verimli gübreler aracılığıyla kentsel tarımın geliştirilmesi. Ek olarak, bu gübreler özellikle küçük alan mahsullerinin yetiştirilmesinde de etkilidir. Ayrıca Haifa Grup, yenilikçi çözümler ve gelişmiş gübreleme yöntemleriyle BM'nin 2050 yılına kadar gıda tüketiminin %'de 70 artacağı öngörüsüne istinaden tarımsal verimliliği artırma çabasında yer almaktadır.

Potasyum ve nitrat sodyum üretimi, güneş enerjisi istasyonlarında enerji depolamak için kullanılır ve fosil yakıt kullanımında önemli bir azalmaya katkıda bulunur. Ayrıca Grup fabrikalarında enerji kaynağı olarak verimli, ekonomik olarak bilinen ve hava kirliliğini ve sera gazı emisyonlarını azaltan İsrail doğalgazını kullanıyor.