תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Plant nutrients

Nutrigation

Rates and yield

Irrigation

Concentrations

Electrical conductivity

Flow rate

Weight

Pressure

Plant nutrients

Conversion between oxide or elemental nutrient form 

P to P2O5
K to K2O
Ca to CaO
Mg to MgO
S to SO3
S to SO4
N to NH4
N to NO3

Nutrigation

Nutrient concentration in feeding solution

Nitrogen (N)
Nitrate (NO3 - N)
Amonium (NH4 - N)
Phosphorus (P)
Potassium (K)
Magnesium (Mg)
Calcium (Ca)
Sulfur (S)
Sulfite (SO3)
Sulfate (SO4)
Iron (Fe)
Zinc (Zn)
Manganese (Mn)
Copper (Cu)
Boron (B)
Silicon (Si)
Chloride (Cl)
Sodium (Na)
Bicarbonate (HCO3)

Rates and yield

Crop yield or fertilizers application by weight per area

Kilogram per hectare (kg/ha) to pound per acre (lb/ac)
Tons per hectare (MT/ha) to pound per acre (lb/ac)
Tons per hectare (MT/ha) to tons per acre (MT/ac)
Tons per hectare (MT/ha) to short tons per acre (STN/ac)
Kilogram per hectare (kg/ha) to kilogram per Mu (kg/Mu)

Irrigation

Volume of water applied per given area

Millimeter (rainfall) to cubic meter per hectare (m3/ha)
Inch (rainfall) to US gallon per acre (gal/ac)
Cubic meter per hectare (m3/ha) to US gallon per acre (gal/ha)
Cubic meter per hectare (m3/ha) to imperial gallon per acre (gal/ha)
Liter per hectare (l/ha) to US gallon per acre (gal/ac)
Liter per hectare (l/ha) to imperial gallon per acre (gal/ac)

Concentrations

The ratio of a substance in a solution or a mixture

Percent (%) to parts per million (ppm)
Kilogram per cubic meter (kg/m3) to percent (%)
Gram per kilogram (g/kg) to percent (%)
Gram per kilogram (g/kg) to parts per million (ppm)
Gram per liter (g/l) to percent (%)
Milligram per kilogram (mg/kg) to parts per million (ppm)
Gram per cubic meter (g/m3) to parts per million (ppm)
Milligram per liter (mg/l) to parts per million (ppm)
Kilogram per liter (kg/l) to pound per US gallon (lb/gal)
Gram per liter (gr/l) to pound per US gallon (lb/gal)
US ounce per US gallons (oz/gal) to milliliter per liter (ml/l)
US ounce per acre (oz/ac) to liter per hectare (l/ha)

Electrical conductivity

Conversion between commonly used EC measurement units

Decisimens per meter (dS/m) to millisiemens per centimeter (mS/cm)
Microsimens per centimeter (μS/cm) to millisiemens per meter (mS/m)
Decisimens per meter (dS/m) to microsimens per centimeter (μS/cm)

Flow rate

Volume of water applied in a specific time period

Liters per minute (l/min) to liters per hour (l/hr)
Liters per hour (l/hr) to cubic meter per hour (m3)
Liters per hour (l/hr) to cubic feet per hour (ft3/hr)
Cubic meter per hour (m3/hr) to cubic feet per hour (ft3/hr)
Liters per hour (l/hr) to US gallons per hour (gal/hr)
Liters per hour (l/hr) to imperial gallons per hour (gal/hr)

Weight

Conversion between commonly used weight units

Kilogram (kg) to pound (lb)
Metric ton (MT) to short ton (STN)
Gram (g) to ounce (oz)
Gram (g) to pound (lb)

Pressure

Conversion between commonly used pressure units

Atmosphere (Atm) to bar
Megapascal (MPa) to atmosphere (Atm)
Megapascal (MPa) to bar
Pascal (Pa) to pound per square foot (lb-ft)
Pascal (Pa) to pound per square inch (lb-in)
Pound per square inch (PSI) to bar
אתר את המפיץ הקרוב אליך

צור קשר