תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Tomato Crop

Domates gübrelemesi (Hindistan)

Gübreleme yoluyla Multi-K ve Üre'nin kombine uygulaması

Ürün/Çeşit

Ürün Rehberi: Domates

İçerik: Gelişim modelleri   Gelişim dönemleri   Bitki gelişimi Bitki kullanımları   

Guía de cultivo: Como cultivar el tomate & Cultivando tomates

Índice: Método de cultivo  Tipo de suelo   Clima  Riego  Sensibilidad específica de la planta del tomate   

Guía del cultivo: Tomate

Index: Patrones de cultivo   Etapas de cultivo   Desarrollo del fruto  Usos de cultivo   

Ürün Rehberi: Domateste Gübreleme Tavsiyeleri

İçerik:   Gübreleme tavsiyeleri      Toprakta yetiştirilen domates  Topraksız kültürde yetiştirilen domates  

Rețete de fertirigare pentru culturi selectate în regiunea mediteraneană

Rezumat: Fertirigarea crește utilizarea eficientă a apei și a îngrășămintelor, produce randamente mai mari, îmbunătățește calitatea producției și protejează mediul. Pentru a asigura distribuția uniformă a apei și a îngrășămintelor, sistemul de irigare trebuie proiectat și operat corespunzător.

Ghid pentru culturi: tomate

Index: Modele de creștere  Etapele de creștere   Dezvoltarea fructelor   Utilizări de recoltă    

Recomandări cu privire la fertilizările standardizate IFAS pentru culturile de legume

Această publicație prezintă în formă prescurtată recomandările de fertilizare pentru culturile de legume pe baza testelor de sol efectuate de laboratorul de testare a solului extins IFAS (ESTL).

עמודים

Subscribe to Tomato Crop