תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Tomato Crop

שילוב דישון עלוותי בריסוסי ההדברה מעלה יבול ומפחית מחלות בעגבניית חממה

בשנתיים האחרונות ביצעה קבוצת חיפה ניסויים ותצפיות בדישון עלוותי של עגבניות, שנערכו בחממת המחקר של הקבוצה בחוות אהרונסון, וכן בחלקות מסחריות. התצפיות הראשונות אצל המגדלים הראו שיפור משמעותי ביבול הכללי, בגודל הפירות, בבריאות הצמחים ובחיוניותם עד סיום העונה. השפעה נוספת שנצפתה אצל מגדלים שהחלו לשלב דשנים בריסוסי ההדברה הייתה פחיתה של מחלות ומזיקים, והתאוששות טובה יותר של חלקות שנפגעו מטובמו וירוס. ניסוי שערכנו בעונה החולפת בדק לעומק את השפעת הדישון העלוותי על יבול עגבניות ועל בריאות הצמחים.

Sebze ürünleri için IFAS standartlarındaki gübreler hakkında öneriler

Bu yayın, IFAS Genişletilmiş Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından gerçekleştirilen toprak testlerine dayalı olarak sebze bitkileri için gübreleme önerilerini özetlemektedir. ESTL toprak testi raporlarının üretildiği temel bilgileri ve IFAS Genişletilmiş Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından gerçekleştirilen toprak testlerine dayalı gübreleme önerilerini içerir.

Akdeniz bölgesindeki seçilmiş ürünler için gübreleme tavsiyeleri

Özet: Damla sulama ile gübreleme, su ve gübrelerin verimli kullanımını arttırır, daha yüksek verim elde edilmesini sağlar, üretim kalitesini artırır ve çevreyi korur. Su ve gübrelerin eşit dağılımını sağlamak için sulama sistemi uygun şekilde tasarlanmalı ve çalıştırılmalıdır.

IFAS Standartlarında Sebze Bitkileri için Gübreleme Önerileri

Bu yayın, IFAS Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından yapılan toprak testlerine dayanarak sebze bitkileri için gübreleme önerilerini kısaltılmış olarak sunmaktadır. ESTL toprak testi raporlarının ve gübreleme önerilerinin bildirdiği temel bilgileri içerir.

Multicote Agri uygulaması sera domateslerinde N uygulama miktarını düşürdü.

N uygulamasında % 37.5 azaltma, toplam verim, protein içeriği ve net gelirde hafif, ihmal edilebilir ve önemsiz bir azalmayla sonuçlandı

 

Ürün/çeşit

Domates gübrelemesi (Hindistan)

Gübreleme yoluyla Multi-K ve Üre'nin kombine uygulaması

Ürün/Çeşit

עמודים

Subscribe to Tomato Crop