Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

Buradasınız

Soil Applications

 Οδηγός καλλιέργειας: Ελιές

Ευρετήριο: Προέλευση και ιστορία Περιγραφή και φυσιολογία του φυτού Παγκόσμια καλλιέργεια ελιών Καλλιεργητικές ποικιλίες της ελιάς Αποδόσεις  

Αύξηση της απόδοσης της πατάτας με το Multi-K Mg prill

  Η εφαρμογή Multi-K™ Mg ξεπέρασε την υπάρχουσα πρακτική λίπανσης σε όλες τις περιοχές που έγιναν μετρήσεις

Crop/cultivar

Οδηγός καλλιέργειας: Καλλιέργεια ρυζιού

Ευρετήριο: Η σημασία της καλλιέργειας του ρυζιού Ιστορία Περιγραφή εγκαταστάσεων Μέθοδοι καλλιέργειας

Haifa Turbo-K™: a new grade of complex NPK granule generated from Multi-K™ Potassium Nitrate. The ultimate solution for maximizing yield and plant strength

 

In one uniform granule, your plant is provided with highly valuable nutrients combining the Multi-K™ potassium nitrate benefits plus essential macro and micro nutrients. Haifa Turbo-K™ complex fertilizer is ideal for open field, greenhouses, orchards and turf production. Geared fertilizer technology to maximize crop revenue.

 

The benefits of Haifa Turbo-K™ complex fertilizers

 • Top quality K source, based on Haifa’s Multi-K™
 • Contains carefully balanced K, Mg and S
 • Contains an optimal balance of ammonium to nitrate
 • Low in sodium and chloride
 • Accurate sulfur content for low environmental impact
 • Homogeneous composition in each granule, ensures uniform plant nutrition

 

Haifa Turbo-K™ comes in various formulae

 

 

 Haifa Turbo-K 14-14-17 Complex NPK Fertilizer    Haifa Turbo-K 18-9-18 Complex NPK Fertilizer    Haifa Turbo-K 15-15-15    Haifa Turbo-K 12-10-16

 

Multi-K™ potassium nitrate inside

Adequate potassium nutrition is essential for healthy growth, for the plant's strength and for excellent yield quality.
The potassium in Haifa Turbo-K™ is derived from Multi-K™ potassium nitrate, the best source of potassium for plants.

 

Combating soil salinity

High soil salinity impairs water uptake by the plant, thus disturbing critical physiological processes and consequently retarding growth and reducing yields. In addition, the main ions that produce salinity in the soil, sodium (Na+) and chloride (Cl-), have specific toxic effects on plants. 

Haifa Turbo-K™ is low in sodium and chloride, and possesses a low salt index. This makes it ideal for salt-sensitive crops and for use under hot, dry climates, where salinity problems are more severe.

 

 

Crop Guide: Olives

Index: Origin and history Plant description and physiology Worldwide cultivation of olives Olive cultivars Yields  

Haifa Turbo-K™, Multi-K ™ Potasyum Nitrat΄tan oluşturulan karışım NPK granülün yeni bir sınıf olarak, verimi ve bitki gücünü maksimize etmek için mutlak çözümdür.

Düzenli bir granülde, bitkinize son derece değerli besinler, Multi-K ™ potasyum nitrat ve gerekli makro ve mikro besin elelmentleriyle birleştirilerek sağlanır. Haifa Turbo-K ™ karma gübresi açık alanlar, seralar, meyve bahçeleri ve çim üretimi için idealdir. Ürün kazancını maksimize etmek için seri gübre teknolojisi.
 

Haifa Turbo-K™ karışım gübrelerinin faydaları

 • Haifa Multi-K ™’ya dayalı en kaliteli K kaynağı
 •  Dikkatle dengelenmiş K, Mg ve S içerir
 • Nitratla amonyumun en uygun dengesini içerir
 • Sodyum ve klorürü düşüktür.
 •  Düşük çevresel etki için doğru kükürt içeriği
 • Her granüldeki homojen karışım, düzenli bitki beslenmesini sağlar

 

Multi-K™ potasyum nitrat içeriği

 

Bitkinin gücü, mükemmel verim kalitesi ve sağlıklı büyüme için yeterli potasyum beslenmesi esastır.
Haifa Turbo-K™ daki potasyum, bitkiler için en iyi potasyum kaynağı olan Multi-K™ potasyum nitrattan elde edilir.

 

 

Topraktaki fazla tuza karşı mücadele

Toprakta tuz oranının fazla olması, bitkinin topraktan su emilimini olumsuz etkileyerek kritik fizyolojik gelişimleri engeller ve dolayısıyla büyümeyi geciktirip verimi düşürür. Üstelik toprakta fazla tuzlanmaya neden olan sodyum (Na+) ve klorür (Cl-) gibi temel iyonların, bitkilerin üzerinde belirgin toksik etkileri de vardır.
Haifa turbo-K ™’nın sodyum ve klorür oranı düşüktür ve düşük tuz endeksinde işlev yapar. Bu özellik onu tuzluluk problemlerinin daha şiddetli olduğu sıcak ve kuru iklimlerde ve tuza duyarlı bitkilerde kullanım için ideal kılar.

 

Haifa turbo-K™ çeşitli formüller halinde kullanıma sunulmuştur
 

 

 Haifa Turbo-K 14-14-17 Complex NPK Fertilizer    Haifa Turbo-K 18-9-18 Complex NPK Fertilizer    Haifa Turbo-K 15-15-15    Haifa Turbo-K 12-10-16

 

Haifa Turbo-K™’yı uygulamak için çiftçinin kılavuzu

Çiftçi kullanım kılavuzu, ayrıntılı açıklamalar, tablolar ve örneklerle, Haifa Turbo-K™’yı uygulamada en iyi sonuçları almanız için size yardımcı olacaktır.

Daha fazlasını okuyun...

 

Fertilizatorul Haifa Turbo-K™ conține un nou tip de granule complexe de tip NPK pe bază de azotat de potasiu Multi-K™, fiind cea mai modernă soluție pentru randament și rezistență maxime a culturilor de plante.

 

Datorită granulelor uniforme, cultura dvs. este aprovizionată cu elemente nutritive indispensabile, o combinație între avantajele fertilizatorului Multi-K™ pe bază de nitrat de potasiu și cele ale macro și micronutrienților de bază.
Fertilizatorul complex Haifa Turbo-K™ este ideal pentru culturile în câmp deschis, pentru sere, livezi și pentru producția de gazon. Este un fertilizator bazat pe tehnologia de orientare, prin care se urmărește rentabilizarea la maximum a culturilor.

 

Avantajele fertilizatorilor complecși Haifa Turbo-K™

 • Conțin Haifa Multi-K™, respectiv potasiu de cea mai bună calitate,

 • Constituie o sursă echilibrată de K, Mg și S,

 • Au un conținut optim de nitrat de amoniu,

 • Au un conținut scăzut în sodiu și cloruri,

 • Au un conținut mic de sulf, pentru un impact redus asupra mediului înconjurător,

 • Granulele au compoziție omogenă, ceea ce asigură culturii o nutriție uniformă.

 

Multi-K™ potassium nitrate inside

Aportul adecvat de potasiu este esențial pentru creșterea sănătoasă a plantei și pentru rezistența, calitatea și randamentul maxim al culturilor.

Potasiul conținut în fertilizatorul Haifa Turbo-K™ este un derivat al nitratului de potasiu din produsul Multi-K™, cea mai bună sursă de potasiu pentru plante.

 

 

 

Combaterea salinității solului

Salinitatea ridicată a solului afectează puterea de retenție a plantei, perturbând astfel procese fiziologice critice ce au ca rezultat întârzierea creșterii și reducerea randamentelor. Mai mult, ionii care se fac vinovați de accentuarea salinității solului, precum sodiu (Na+) și clor (Cl-), au efecte toxice specifice asupra plantelor. Fertilizatorul Haifa Turbo-K™ are conținut scăzut de sodiu și cloruri, precum și un indice scăzut de sare. Acest lucru îl face ideal pentru culturile sensibile la sare, precum și pentru a fi utilizat în zone cu climă caldă și uscată, acolo unde problemele provocate de salinitate sunt mult mai accentuate.

Fertilizatorul Haifa Turbo-K™ vă este oferit în diverse formule

 

 

 Haifa Turbo-K 14-14-17 Complex NPK Fertilizer    Haifa Turbo-K 18-9-18 Complex NPK Fertilizer    Haifa Turbo-K 15-15-15    Haifa Turbo-K 12-10-16

 

 

 

Haifa Turbo-K™, un NPK complejo granulado fabricado a partir de nitrato potásico, es la última solución para maximizar el rendimiento y la resistencia de la planta.

 

En un gránulo uniforme su planta es provista de nutrientes de alto valor, combinando los beneficios de nitrato potásico Multi-K™ y de otros macro y micro nutrientes esenciales.

 

Haifa Turbo-K™ es ideal para campo abierto, cultivos protegidos y para la producción de césped, orientando la tecnología de los fertilizantes hacia la maximización de los ingresos del agricultor.

La alta salinidad del suelo perjudica la absorción de agua por la planta, afectando así los procesos fisiológicos de las plantas y por lo tanto retrasando el desarrollo y reduciendo el rendimiento.

Como Haifa Turbo-K™ está libre de sodio y tiene un bajo contenido de cloruro, es el fertilizante ideal para garantizar el rendimiento óptimo de los cultivos sensibles a la salinidad.

 

Beneficios de Haifa Turbo-K™

 • Contiene una composición equilibrada de K, Mg y S para optimizar la absorción de estos elementos por la planta
 • Contiene un equilibrio óptimo entre amonio y el nitrato
 • Bajo contenido de sodio y cloruro orientado para cultivos sensibles a la salinidad
 • Fuente de K de la máxima calidad, basado en Multi-K ™ de Haifa
 • Adecuado contenido de azufre para reducir el impacto ambiental
 • Composición homogénea en cada gránulo, asegurando una nutrición uniforme de las plantas

 

Haifa Turbo-K™ comes in various formulaee

 

 

 Haifa Turbo-K 14-14-17 Complex NPK Fertilizer    Haifa Turbo-K 18-9-18 Complex NPK Fertilizer    Haifa Turbo-K 15-15-15    Haifa Turbo-K 12-10-16

 

 

 

La distribuzione dei concimi durante le lavorazioni preparatorie il letto di semina o trapianto permette di creare una riserva di nutrienti nel franco di coltivazione necessari per uno sviluppo completo delle colture.
Si deve però considerare che con l’utilizzo dei concimi tradizionali a pronto effetto una porzione considerevole dei nutritivi, apportati in anticipo rispetto le esigenze della coltura, è comunque soggetta a lisciviazione, evaporazione, o assorbita dalle particelle del suolo, risultando poi non disponibile per l’assorbimento da parte della pianta.
 
Un’unica applicazione di concimi tradizionali a pronto effetto, in pre-impianto o in presemina, in genere non può soddisfare le mutevoli esigenze nutrizionali delle piante per tutta la durata del ciclo colturale. Di conseguenza è opportuno intervenire in diverse applicazioni frazionate durante la stagione. In tali contesti solamente una concimazione in copertura con fertilizzanti adatti a soddisfare le esigenze nutrizionali nelle diverse fasi fenologiche può assicurare una nutrizione ed uno sviluppo ottimale.
 
L’apporto frazionato di concimi migliora l’efficacia d’assorbimento da parte delle piante, permette di ridurre le dosi d’applicazione ed i rischi di contaminazione ambientale. Una valida alternativa per poter evitare, o ridurre, concimazioni ripetute in copertura è l’impiego di concimi a cessione controllata (MCT™) così da ottenere un rilascio progressivo degli elementi ricoperti durante tutto il ciclo.
 
I concimi granulari composti (contenenti almeno due elementi nutritivi principali) possono essere ottenuti con processi formulativi differenti:
 
 • Reazione di singole materie prime così da ottenere un granulo omogeneo contenente due o più elementi nutritivi principali (concimi complessi)
 • Miscelazione di singoli concimi granulari (concimi ottenuti per miscelazione)
 
Non sempre un concime complesso (ottenuto per reazione) è migliore di un concime ottenuto per miscelazione, o viceversa. In tutti e due i casi il valore del concime ci è dato da:
 
 • Massima titolazione e assenza di inerti
 • Massima solubilità in acqua
 • Granulometria omogenea con assenza di polvere
 • Purezza e caratteristiche delle materie prime, così da permettere la solubilizzazione (biodisponibilità) contemporanea di tutti gli elementi nutritivi
 
Haifa offre un’ampia gamma di formulati granulari, sia per la concimazione di base che per la concimazione di copertura. Tutte le linee di prodotti NK e NPK granulari di Haifa, complessi od ottenuti per miscelazione, sono esenti da sostanze inerti, cioè costituiti al 100% da materie prime di qualità, a base di potassio derivante da Nitrato Potassico (Multi-K™) di Haifa e fosforo proveniente da fosfati ammonici ad elevata solubilità in acqua.

Prodotti

 
Miscele calibrate
 • MULTI-TER Concimi granulari NK e NPK a base di Multi-K™ Prills (Nitrato Potassico)
 • MULTI-COMP Fertilizzanti granulari NPK+Mg+Me+PHCA a base di Multi-K™ Prills (Nitrato Potassico)
 • MULTI-BRIGHT Fertilizzanti granulari NPK+Mg+PHCA a base di Multi-K™ Prills (Nitrato Potassico)
 

Haifa Turbo-K™: a new grade of complex NPK granule generated from Multi-K™ Potassium Nitrate. The ultimate solution for maximizing yield and plant strength

 

In one uniform granule, your plant is provided with highly valuable nutrients combining the Multi-K™ potassium nitrate benefits plus essential macro and micro nutrients. Haifa Turbo-K™ complex fertilizer is ideal for open field, greenhouses, orchards and turf production. Geared fertilizer technology to maximize crop revenue.

 

The benefits of Haifa Turbo-K™ complex fertilizers

 • Top quality K source, based on Haifa’s Multi-K™
 • Contains carefully balanced K, Mg and S
 • Contains an optimal balance of ammonium to nitrate
 • Low in sodium and chloride
 • Accurate sulfur content for low environmental impact
 • Homogeneous composition in each granule, ensures uniform plant nutrition

 

Haifa Turbo-K™ comes in various formulae

 

 

 Haifa Turbo-K 14-14-17 Complex NPK Fertilizer    Haifa Turbo-K 18-9-18 Complex NPK Fertilizer    Haifa Turbo-K 15-15-15    Haifa Turbo-K 12-10-16

 

Multi-K™ potassium nitrate inside

Adequate potassium nutrition is essential for healthy growth, for the plant's strength and for excellent yield quality.
The potassium in Haifa Turbo-K™ is derived from Multi-K™ potassium nitrate, the best source of potassium for plants.

 

Combating soil salinity

High soil salinity impairs water uptake by the plant, thus disturbing critical physiological processes and consequently retarding growth and reducing yields. In addition, the main ions that produce salinity in the soil, sodium (Na+) and chloride (Cl-), have specific toxic effects on plants. 

Haifa Turbo-K™ is low in sodium and chloride, and possesses a low salt index. This makes it ideal for salt-sensitive crops and for use under hot, dry climates, where salinity problems are more severe.

 

 

Sayfalar

Soil Applications beslemesine abone olun.