Çevre yönetimi

Haifa sera gazlarının emisyonunu azaltarak küresel ısınmayla savaşır.Haifa, atmosferik gaz emisyonlarının azaltılması için CDM yöntemlerinin geliştirilmesinde, dünyada ön sırada yer alır.

Çevre yönetimi
 

Haifa tesisleri, sera gazı emisyonlarını azaltmak için küresel Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) kullanır. Haifa, BM tarafından onaylanmış ve tanınmış bir süreç aracılığıyla teknolojiyi uygulayan dünyadaki ilk firmalardan biridir. Proje, 2007 yılında başladı ve toplam azalmanın on yıl içinde 6 milyon tona ulaşması bekleniyor.


Bugüne kadar, Haifa, nitrik asit üretim tesislerinden çıkan nitröz oksit (N2O) emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan teknolojilere yaklaşık 1 milyon USD yatırım yaptı.


Ayrıca, şirket sera gazı emisyonlarında , uluslararası ticaretin bir sistemi aracılığıyla diğer şirketlere, emisyon azaltma kredileri sağlamaktadır. Bu sistem Kyoto Protokolü'nü kabul eden ülkelerde gaz emisyonunu azaltmayı taahhüt eden sanayiler için hedeflenmiştir. Bu mümkündür çünkü Kyoto Protokolu dünyayı küresel bir dünya olarak ele alır.

 
 
 

Haifa Azot oksit emisyonu yerine, bunu üretim sürecine geri döndürür

Haifa azot oksit emisyonunu dert olmaktan çıkarıp kaynağa çevirmek için, hammadde olarak üretim sürecine geri dönüşümünü sağlayan yenilikçi bir süreç geliştirdi. Ağustos 2007 tarihinde bu süreç, Mevcut En İyi Teknoloji (BAT) olarak Avrupa Topluluğu tarafından tanındı ve Avrupa' da ve dünya çapındaki diğer nitrik asit tesisleri taafından kopyalanmaktadır. Bu süreç sayesinde, Haifa Alman hava kalitesi standartları TA LUFT 2002 ile uyumlu olan ilk şirkettir.

 
 
 

Haifa tesislerinde geleneksel yakıtlar yerine doğal gaz kullanır

Haifa, Haifa körfezi ve İsrailin Güneyindeki üretim tesisleri için enerji kaynağı olarak doğal gaz kullanımının başlatılması sürecindedir. Doğal gaz, ağır fuel oil ve Sıvılaştırılmış petrol gazı gibi geleneksel yakıtların yerine geçmektedir. Doğal gazın kullanımı Haifa'nın enerji kullanımını en iyi hale getirecek ve sera gazı ve kirletici partiküllerin emisyonunu önemli ölçüde azaltacak.

 
 
 

Daha yeşil bir dünya için Haifa ürünleri

HaifaPotasyum nitratı termo- solar enerji santrallerinde enerji depolama için kullanılır.

Haifa termo- solar enerji santralleri için potasyum nitrat pazarlamada bir öncüdür - Haifa K-Solar. En kaliteli onbinlerce ton potasyum nitrat İspanya'daki santrallerde enerji depolama için kullanmakta ve ayrıca dünya çapında da ilgi çekmektedir. Bu yenilikçi teknoloji "yeşil" enerji sunmakta ve fosil yakıtların tüketimini önemli ölçüde azaltmaktadır.


Ayrıca, şirket, üretim süreçlerinde açığa çıkan ısıdan yararlanarak elektrik üretmek üzere yerel bir elektrik santrali kuruyor. Yerel elektrik santrali, sahil boyunca elektrik santallerinden uzun iletim hatlarına gerek kalmadan doğrudan tüketicilere elektrik tedarik edecek ve aynı zamanda, tesislere ürettiği elektrik için bu santrallerin emisyonlarını azaltacaktır.


Kesin beslenme yaklaşımı Besin Kullanım Verimliliğini maksimize etmek için modern tarım taleplerinin karşılanmasına ve yüksek verim korurken çevreye karşı etkilerin azalmasına yardım eder. Bu uygulama yöntemleri çevre dostu ve toprakta kalıntı bırakmadan, bitkilerin tam, dengeli beslenmesini devamlı sağlar.


Kesin beslenme yaklaşımı ile Haifa'nın seçkin gübreleri kullanımı sayesinde Besin Kullanım Verimliliği en üst noktaya varır ve böylece çevreye karşı etki azalır.

Kesin beslenme yaklaşımı Besin Kullanım Verimliliğini maksimize etmek için modern tarım taleplerinin karşılanmasına ve yüksek verim korurken çevreye karşı etkilerin azalmasına yardım eder.