אחריות סביבתית

קבוצת חיפה שמה לעצמה כדגש לצמצם את הפגיעה בסביבה תוך יישום טכנולוגיות ותקנים מחמירים. בכדי לקדם את מדיניות זו, בחיפה כימיקלים פועלת מחלקה לאקולוגיה ומחלקת בטיחות הדואגות לקדם את המדיניות הסביבתית בעזרת יישום תקנים סביבתיים כגון ISO 14001 ותקני בטיחות ISO 45001.

תהליכי הייצור בקבוצת חיפה עומדים בתקנים של איכות (ISO 9001), איכות הסביבה (ISO 14001), ובטיחות (ISO 45001). חיפה כימיקלים משקיעה משאבים רבים - כסף, כח אדם, מחקר ועבודה -  בכדי להפוך את תהליכי הייצור לנקיים יותר, ובכך להבטיח סביבה תעשייתית בת-קיימא.

קבוצת חיפה מציבה לה כמטרה למנוע ו/או לצמצם את הזיהום הסביבתי הנגרם מפעולותיה באוויר, בים וביבשה, למנוע ו/או לצמצם את סיכוני הבטיחות והגהות בקרב עובדיה, ולפעול על פי דרישות החוק בתחומים אלה. לפיכך רואה ההנהלה את עצמה מחויבת לשיפור מתמיד בכל התהליכים בחברה.

ההנהלה יוצרת ומטפחת אווירה פנימית שבה העובדים שותפים מלאים לעמידה בדרישות האיכות, הסביבה והבטיחות.

חכ"ד מודדת את כל מרכיבי פעולותיה ובוחנת את מידת העמידה ביעדי האיכות, הסביבה, הבטיחות והגהות. תוצאות המדידה משמשת כמשוב להפקת לקחים וככלי לקבלת החלטות לצורך שיפור המוצרים המסופקים על ידה.

הנהלת החברה סוקרת תקופתית את מערכות האיכות, הבטיחות ואיכות הסביבה ומבטיחה את התאמתם לתקנים באפקטיביות ולאורך זמן. להשגת מטרות החברה, מוצבים מדי שנה יעדים ברורים ומדידים, ונקבעים סמכויות ותחומי אחריות לביצוע והקצאת משאבים מתאימים בכוח אדם ובתקציבים.

 

 

מוצרי חיפה תורמים לעולם ירוק יותר

גישת הזנת הצמחים המדויקת של קבוצת חיפה משלבת בצורה מיטבית יישומי דשנים מיוחדים:

שיטות יישום אלה ידידותיות לסביבה ומספקות לצמחים תזונה מדויקת ומאוזנת מבלי להשאיר שאריות באדמה או חילחול למי התהום. השימוש בדשנים המיוחדים של חיפה בגישת ההזנה המדוייקת ממקסם את יעילות השימוש בחומרי ההזנה, ובכך מפחית את ההשפעה על הסביבה. בנוסף, גישת התזונה המדויקת מסייעת לעמוד בדרישות ותקינות החקלאות המודרנית תוך שמירה על איכות וכמות יבולים מיטבית.

 

לפניות ציבור בנושאים סביבתיים ודיווחים בנושא, ניתן לפנות אל:

אלבדור כרים -  מנהל אקולוגיה, איכות ומעבדות

טלפון: 074-7064100 | דואר אלקטרוני:  Kareem.Elbedour@haifa-group.com