Ζαχαρότευτλα

Περίληψη: Η ζάχαρη έγινε βασική τροφή τους τελευταίους δύο αιώνες και η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο είναι τώρα περίπου 20 κιλά. Η παγκόσμια ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται και προσεγγίζει τα 140 Mt ετησίως. Αυτό προέρχεται μόνο από δύο φυτά - ζαχαροκάλαμο και τεύτλα. Για να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες, όλες οι πτυχές του τρόπου παραγωγής αυτών των καλλιεργειών έχουν διερευνηθεί ευρέως και οι εργασίες συνεχίζονται ραγδαία σε όλες τις χώρες όπου καλλιεργούνται. Οι ερευνητές δημοσιεύουν αποτελέσματα σε επιστημονικά τεύχη, τα οποία διαδίδονται σε εθνικά και διεθνή περιοδικά. Έτσι, πολλές από τις τελευταίες πληροφορίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στους ανθρώπους που ασχολούνται με τις καλλιέργειες. Επομένως, είναι απαραίτητο να επανεξετάζεται περιοδικά η έρευνα και να συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα σε προσιτή μορφή.