Rețete de fertirigare pentru culturi selectate în regiunea mediteraneană | I. Papadopoulos

Rezumat: Fertirigarea crește utilizarea eficientă a apei și a îngrășămintelor, produce randamente mai mari, îmbunătățește calitatea producției și protejează mediul. Pentru a asigura distribuția uniformă a apei și a îngrășămintelor, sistemul de irigare trebuie proiectat și operat corespunzător. Alegerea îngrășămintelor adecvate este, de asemenea, foarte importantă și trebuie să se bazeze pe mai mulți factori, cum ar fi forma de nutrienți, puritatea, solubilitatea și costul. Pentru a implementa un program de fertirigare, în special în cadrul unei producții de seră intensivă, sunt necesare cunoștințe bune cu privire la necesitățile de apă și de nutrienți în perioada de creștere. Modelul de fertirigare dezvoltat pentru a fi utilizat la nivelul fermierilor se referă la legume de seră irigate prin picurare, cum ar fi tomate, ardei, castraveți și pepene galben. Se ține seama de cantitatea de nutrienți care poate fi disponibilă pentru cultură din sol și se calculează pentru un randament țintă cantitățile de îngrășăminte cu N, P și K care pot fi furnizate prin fluxul de irigații în perioada de creștere.