Plant nutrition

Optimal plant nutrition with Haifa Fertilizers: minimizing production costs, matching plant growth needs and enhancing plant uptake efficiency
Prin utilizarea metodei de nutrigare (fertirigare) în nutriția controlată a plantelor și în fertilizarea foliară, nutrienții destinați culturilor au următoarele avantaje:
 
  • Compoziție și efect precise, adaptate nevoilor de dezvoltare a culturilor de plante.
  • Poziționare corectă, în vederea unei retenții cât mai eficiente.
  • Dozare precisă, în scopul evitării producerii de reziduuri și a contaminării solului.

Asigurarea nutriției plantelor, în vederea dezvoltării optime a culturilor.


Alegerea corectă a produselor și a metodelor de aplicare asigură o fertilizare optimă, conformă cu cerințele specifice fiecărei culturi, precum și adaptarea la posibilitățile tehnice ale fiecărui cultivator.


Niciunul dintre produsele companiei „Haifa” destinate fertilizării culturilor nu conține clorură de sodiu sau orice alt element dăunător. Componentele sunt absorbite integral de culturi, astfel încât în sol nu rămân reziduuri nocive.
Plantele absorb rapid și eficient produsele „Haifa”, dezvoltându-se optim și dând cel mai bun randament posibil.

Haifa Product Catalog

Produsul Multi-K™, respectiv azotatul de potasiu produs de compania „Haifa”, stă la baza întregii game de produse simple sau îmbogățite ale companiei, fiind special concepute pentru hrănirea optimă a culturilor de plante.
 
Haifa’s broad family of water soluble fertilizers covers the entire range of plant nutrients required for optimal plant nutrition
 
Haifa Turbo-K™, a new grade of complex NPK granule generated from Multi-K™ Potassium Nitrate, is the ultimate solution for maximizing yield and plant strength