Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

Eşti aici

Fertilizarea cu azotat de potasiu și CRF crește randamentele de citrice de tip ORR (decojire ușoară)

Un avantaj clar folosind Poly-Feed ™ pe bază de azotat de potasiu și îngrășământ cu eliberare controlată ca sursă de potasiu non-clorură din soiul OR (decojire ușoară). O cercetare realizată de Yossi Sofer (Grupul Haifa), Dubbi Rever (Serviciul Extensie Agricolă din Israel)

 

Rezumat

Un experiment a fost efectuat la Kibbutz Naan în anii 2008-2013 cu scopul de a examina diferite programe de fertilizare pentru soiul OR (decojire ușoară).

S-a efectuat o comparație între fertilizarea cu îngrășământ solubil în apă care conține clorură cu îngrășăminte a căror sursă de potasiu a fost nitratul de potasiu (KNO3): Poly-Feed™, un îngrășământ solubil pentru fertirigare, și îngrășământ cu eliberare controlată (Multicote™ Agri / Multigro™). Pentru tratamentele Agric Multicote™, îngrășământul a fost administrat în doze care au fost de 50% -70% din rata tratamentelor de fertirigare.

. S-a examinat influența îngrășământului asupra randamentului și a mărimii fructelor, a conținutului de elemente nutritive din frunze și creșterea arborilor.

Rezultatele experimentului au arătat că toate tratamentele testate au crescut randamentul și diametrul trunchiului în comparație cu grupul martor, dar nu a existat nicio diferență în examinarea frunzelor. Rezultatele testului arată un avantaj folosind produsul Poly-Feed™ pe bază de azotat de potasiu și cu îngrășământ cu eliberare controlată (într-o doză scăzută de îngrășământ) ca sursă de potasiu neclorizat în soiul OR (decojire ușoară).

Introducere

Soiul OR a fost, în ultimii câțiva ani, varietatea din Israel care se decojește cel mai ușor, suprafața cultivată atingând aproximativ 4.500 de hectare, producând în medie 35 de tone pe Ha în sudul Israelului și 40 de tone pe Ha în partea centrală și nordică a țării. Datorită gustului său rafinat, lipsei de semințe și decojirii ușoare, pentru soiul OR se obțin prețuri ridicate în străinătate. Potențialul comercial este motivul pentru care majoritatea cercetărilor efectuate în industria citricelor din Israel se concentrează pe acest soi.


Tratamentul de îngrășăminte acceptat astăzi este fertirigarea, cu ecuații de îngrășământ în care sursa de potasiu este clorura de potasiu (potasiu - KCI) datorită costului său ieftin în comparație cu alte surse de potasiu. Între 2008 și 2013 a fost efectuat un experiment care a examinat influența programelor alternative de fertilizare pentru decojirea ușoară a soiului OR.

În acest experiment s-a examinat utilizarea fertirigării, sursa de potasiu fiind azotatul de potasiu (Poly-Feed ™), precum și .îngrășământ eliberat controlat în două doze (Multicote™ Agri).

 

Multicote™ Agri este un îngrășământ granular învelit polimeric, fabricat în Israel de către Haifa Group. Granulele Multicote™ Agri sunt ascunse în sol și eliberează în continuu elementele nutritive timp de câteva luni. Este disponibil într-o mare varietate de compoziții și durate de eliberare pentru o compatibilitate maximă cu cerințele culturilor. Îngrășământul Multicote™ Agri este considerat a fi mai eficient, ceea ce permite utilizarea unor doze mai mici în comparație cu alte metode de aplicare. Avantajele suplimentare ale îngrășământului Multicote™ Agri sunt: riscul scăzut de eliminare și poluarea apelor subterane; reducerea salinității în jurul zonei radiculare a pomului și, prin urmare, îmbunătățirea absorbției apei; și există posibilitatea fertilizării diferențiale pentru fiecare pom în funcție de nivelul său de creștere (agricultură precisă). Acest studiu a examinat influența înlocuirii sursei de potasiu de la clorura de potasiu la azotatul de potasiu asupra creșterii vegetative și reproductive a livezii; eficiența îngrășământului eliberat controlat în doze reduse și influența clorurii de potasiu asupra randamentului potențial al pomului. S-a efectuat o comparație economică între diferitele programe de fertilizare.

Livada cu soiul OR a fost plantată în august 2007 în Kibbutz Naan, Israel, pe suporturi cu portocale amare (Citrus aurantium). Solul din parcelă este cernoziom roșu nisipos, iar distanța de plantare este de 5,5 X 3,75 metri (485 copaci pe Ha). Parcela a fost irigată în timpul experimentului cu apă reziduală (uzată). Programul de fertilizare practicat al agricultorului a fost administrat întregii parcele și nu doar în zona în care a avut loc experimentul. 

 

 

 

Tratamentele experimentului:

 • Practica agricultorului - fertirigarea cu îngrășământ care conține clorură de potasiu (KCI).
 • Fertirigarea cu Poly-Feed™ - îngrășământ solubil care conține potasiu dintr-o sursă de azotat de potasiu (KNO3).
 • Îngrășământ eliberat controlat (Multicote™ Agri) cu niveluri de îngrășăminte de 50% și 70% în comparație cu programul de fertilizare practicat al agricultorului.

Îngrășământul folosit de agricultorul este determinat în fiecare an de către cultivator, iar apoi se obțin nivelurile specifice de îngrășăminte din diferitele tratamente.

Experimentul a fost realizat de patru ori complet aleatoriu. La fiecare repetare au fost cinci pomi, unde doi dintre ei, pe parcursul repetării, au fost aleși pentru diferitele măsurători.


Experimentul a măsurat diametrul grefei și a monturii aproximativ 10 cm deasupra și sub punctul de conectare, randamentul (greutatea pe arbore și distribuția mărimii) și nivelurile de nutrienți din frunze.


Prima culegere a fost efectuată pe 2 februarie 2011, a doua pe 23 ianuarie 2012 și a treia pe 13 februarie 2013. Examinarea frunzelor a fost efectuată pe 17 noiembrie 2011 și 12 noiembrie 2012.

 

Rezultate

Diametrul trunchiului


Între 2009 și 2010 nu a fost găsită nicio diferență între tratamentele privind diametrele grefelor și monturii, cu excepția unei diferențe semnificative în diametrul monturii care a primit 70% tratament Multicote™ Agri, în comparație cu tratamentele practicate de agricultor din toamna anului 2009.

În măsurarea următoare, în primăvara anului 2010, semnificația nu a fost evidentă. Nici în 2011 nu s-au constatat diferențe în măsurarea diametrelor grefei și a monturii, dar măsurătorile din martie 2012 au arătat că diametrul monturii și grefă în toate tratamentele fără clorură, și montura în tratamentul cu 70% Multigro™, au fost semnificativ mai mari decât în modul de cultivare practicat de agricultor.


Examinarea frunzelor

În sezonul de primăvară 2013 au fost lansate noi recomandări privind nivelurile de elemente ale frunzei și, în funcție de aceste niveluri, au fost analizate rezultatele examinărilor de frunze. În măsurătoarea din anul 2011 nu au fost constatate diferențe semnificative între tratamente. Trebuie menționat că nivelurile de azot au fost destul de ridicate, între 2,6% - 2,95%, în timp ce nivelul recomandat este cuprins între 2,23% - 2,47%. Nivelurile de potasiu au fost ridicate în toate tratamentele, între 0,66% și 0,78%, comparativ cu nivelurile recomandate de 0,52% - 0,57%.

 • Nivelurile de fosfor au fost, de asemenea, ridicate, în jur de 0,14% în toate tratamentele, în timp ce nivelul recomandat este cuprins între 0,13% - 0,11%. Nivelurile de magneziu au fost în pragul inferior de 0,23%, în comparație cu nivelurile recomandate fiind cuprinse între 0,29% - 0,26%.
 • În 2012, nivelul azotului a scăzut în intervalul acceptabil și nu a fost găsită nicio corelație între nivelurile de azot din frunze și nivelul îngrășământului cu nitrați.
 • De asemenea, nivelul de potasiu a scăzut în toate tratamentele, cu excepția tratamentului Poly-Feed™, comparativ cu anul precedent - dar a fost totuși mai mare decât cel recomandat.
 • Nivelurile de fosfor au crescut comparativ cu anul precedent - acest lucru s-a întâplat fără administrarea de îngrășăminte de fosfor pe întreaga parcelă. Nivelul de magneziu a scăzut radical în 2012 și a atins niveluri între 0,16% și 0,17% indiferent de tratament.

 

Year Treatment N% P% K% Mg%
2011 Farmer's practice 2.91 0.13 0.78 0.23
Poly-Feed™ 2.62 0.14 0.65 0.24
Multicote™ Agri 50% 2.85 0.14 0.72 0.23
Multicote™ Agri 70% 2.71 0.14 0.66 0.23
2012 Farmer's practice 2.42 0.15 0.69 0.16
Poly-Feed™ 2.34 0.18 0.69 0.17
Multicote™ Agri 50% 2.38 0.13 0.64 0.16
Multicote™ Agri 70% 2.46 0.14 0.65 0.16

Tabelul nr. 1 - Examinarea frunzelor

 

Productivitate

În sezonul de creștere din 2010 (cules în 2011) nu a existat nicio diferență în măsurarea productivității în ceea ce privește numărul de fructe cultivate pe pomi, diametrul și greutatea medie a fructului și în productivitatea generală între diferitele tratamente (vezi Tabelul nr. 2).

În sezonul de creștere din 2011 (cules în 2012) a fost găsită o diferență semnificativă între practica folosită de agricultor și restul tratamentelor în toate măsurătorile menționate mai sus. Producția fermei a fost cu aproximativ 6 tone mai mică pe Ha față de restul tratamentelor, greutatea fructelor a fost semnificativ mai mică decât grupul de control în comparație cu tratamentele Multicote™Agri.

 

Numărul de fructe a fost semnificativ mai mare cu practicile folosite de agricultor și cu tratamentele Poly-Feed™ în comparație cu tratamentele Multicote™ Agri. Diametrul fructului a fost mai mic decât în cazul folosirii Poly-Feed™ (nesemnificativ) și în cazul administrării ambelor tratamente Multicote™ Agri (semnificativ). Procentul de fructe cu un diametru mai mare de 65 mm în grupul de control a fost de 51,5%, 69,5% cu tratament Poly-Feed™ și 50% tratament Multicote™ Agri, și 79,1% cu 70% tratament Multicote™ Agri.

În sezonul de creștere 2012 (cules în 2013), tratamentele Multicote™ Agri au obținut mai multe fructe per pom, în comparație cu practicile agricultorului și tratamentele Poly-Feed™. Diametrul și greutatea fructelor au fost semnificativ mai mici în practicile de tratamente administrate de agricultor, spre deosebire de celelalte tratamente (graficul nr. 2).

Productivitatea în grupul de control a fost semnificativ mai mică decât în cazul tuturor tratamentelor și a ajuns la 36,5 tone pe Ha. Productivitatea din tratamentul Poly-Feed™ a atins 40 de tone pe Ha, iar pentru tratamentele Multicote™ Agri, 43,4 și 45,2 tone pe Ha în tratamente 50% și respectiv, 70% (graficul nr. 1). Procentul de fructe cu un diametru mai mare de 65 mm în grupul de control a fost de 27,3%, 52,8% cu tratament Poly-Feed™, 29,5% cu 50% tratament Multicote™ Agri și 32,4% cu 70% Multicote™ Agri.

                               

Season The Treatments Avg. Number of Fruit of the Tree Avg. Fruit Diameter (mm) Avg. Fruit Weight (gr) Yield (kg/tree) Yield (ton per Ha)
2010 Farmer's practice 110 a 67 a 161 a 17.6 11.7 a
Poly-Feed™ 98 a 69.5 a 179 a 17.5 11.7 a
Multicote™ Agri 50% 113 a 71.6 a 189 a 21.4 17.8 a
Multicote™ Agri 70% 99 a 73 a 198 a 19.6 13.1 a
2011 Farmer's practice 787 b 62 b 114 b 89.5 43.4 b
Poly-Feed™ 803 b 68.1 a 130 ab 104 50.7 a
Multicote™ Agri 50% 647 a 66 a 154 a 99.7 48.4 a
Multicote™ Agri 70% 682 a 68 a 144 a 97.9 47.5 a
2012 Farmer's practice 654 ab 61.7 b 115 b 75.3 36.5 b
Poly-Feed™ 615 b 65.9 a 136 a 83.3 40.4 ab
Multicote™ Agri 50% 705 a 63.8 a 127 a 89.6 43.4 a
Multicote™ Agri 70% 715 a 64.6 a 130 a 93.3 45.2 a

Table No. 2 - Three Year Yield Data

 

Discuţie

Trunk Diameter

În anii 2008-2010 nu a existat o diferență notabilă între tratamentele referitoare la montură sau grefă, cu excepția unei diferențe semnificative în diametrul monturii la măsurătoarea din toamna anului 2009, dar nu a fost evidentă în măsurătorile care au urmat în 2010. În cele două măsurători efectuate în 2011, nu a fost găsită o diferență semnificativă între tratamente, dar măsurătoarea din martie 2012 a constatat că montura în toate tratamentele fără clorură era mai mare decât în cazul îngrășământului din practica agricultorului, iar diametrul a fost semnificativ mai mare cu 70% Multicote™ Agri, decât în grupul de control.


Leaf Examination

Nu au fost observate diferențe semnificative între tratamente în cei doi ani de studiu. Nivelul elementelor din frunze a fost de obicei ridicat și uneori peste nivelul recomandat, de exemplu în fosfor - deși acest element nu a fost administrat ca îngrășământ. Acest lucru se poate explica prin nivelul ridicat de fosfor din apa de irigație, a cărui sursă este apa reziduală (uzată). Nivelul de magneziu a scăzut drastic de la 0,23% la 0,16% în doi ani în toate tratamentele. O posibilă explicație în acest sens este că sursa originală a apei reziduale (uzate) este apa desalinizată, care este aproape lipsită de acest element.

 

Yield

La prima culegere, fructele cu 70% tratament Multicote™ Agri au fost mai mari decât în grupul cu practica utilizată de agricultor, dar nu în mod semnificativ. La cea de-a doua culegere, grupul cu practica utilizată de agricultor a furnizat un număr mai mare de fructe mai mici, în comparație cu tratamentele Multicote™ Agri.

Tratamentul Poly-Feed™ a dat cel mai mare număr de fructe și de dimensiuni medii (mai mare decât în cazul practicii agricultorului, mai mic decât în tratamentul Multicote™ Agri). Acest tratament a oferit cel mai mare randament. La cea de-a treia culegere, tratamentele Multicote™ Agri au furnizat un număr semnificativ mai mare de fructe decât grupul de control și ar fi de așteptat ca mărimea fructelor să fie mică. La mulți pomi există o relație inversă între numărul de fructe și mărimea fructului individual (mărime și diametru). Această situație are loc datorită alocării resurselor investite în cazul producției cu un număr mare de fructe și, ca urmare, fiecare fruct primește mai puține resurse și are dimensiuni reduse. În acest experiment, se pare că, în ciuda faptului că, prin folosirea tratamentelelor Multicote™ Agri au rezultat mai multe fructe decât cu tratamentele practicate de agricultor, dimensiunea medie a fructelor a fost semnificativ mai mare în comparație cu fructele din grupul care utilizează practica agricultorului. În tratamentul Poly-Feed™, în ciuda faptului că numărul de fructe per pom a fost mai mic decât în cazul practicii agricultorului, dimensiunea fructului (diametrul și greutatea) a fost cea mai mare măsurată în timpul studiului și, ca urmare, a oferit o producție semnificativ mai mare pe Ha decât în practica fermierului.

 

Rezultatele studiului subliniază faptul că utilizarea clorurii de potasiu împiedică tipul de pom să atingă capacitățile sale maxime de producție, iar îngrășămintele care conțin azotat de potasiu cresc potențialul de producție.

 

Un aspect economic


Prin compararea diferitelor programe de îngrășăminte și a veniturilor obținute, un test de rentabilitate poate fi realizat pentru fertilizarea cu îngrășământ solubil pe bază de azotat de potasiu și cu tratamente Multicote™ Agri de 50% și 70% din îngrășământul din practica agricultorului.


Tabelul nr. 3 rezumă calculul profitului economic al programelor de fertilizare fără clorură în comparație cu îngrășământul acceptabil.
Calculul s-a făcut după următoarele premise:
(1) - Costul lucrătorului este de 68 USD / zi. Randamentul lucrătorului pe zi pentru aplicarea Multicote™ Agri este de aproximativ 0,36 Ha pe zi.
(2) - Randamentul mediu pentru sezonul de creștere 2011-2012.
(3) - Veniturile pentru cultivator sunt de aproximativ 0,82 USD pe kg.

 

 

Fertilization Program Farmer's Practice Potassium Nitrate Multicote™ Agri 70% Multicote™ Agri 50%
Fertilizer Name - Poly-Feed™ Multicote™ Agri  
Formula 6-0-12 19-0-38 18-0-36  
Cost (USD/ton) 329  1,315 1,507
Units per Ha (kg N-P2O5-K2O) 11.5-0-23 11.5-0-23 8-0-16 5.75-0-11.5
Fertilizer cost (USD per Ha) 630 790 668 482
Work cost (USD per Ha) (1) 0 0 189
Fertilizing program cost per Ha 630 790 860 671
Cost difference in fertilizing program costs as compared to farmer's practice fertilization (USD per Ha) 0 160 230 41
Yield (ton per Ha) (2) 39.95 45.55 46.35 45.90
Revenue (USD per Ha) (3) 3,284 3,727 3,787 3,768
Difference in comparison to farmer's practice fertilization (USD per Ha) - + 443 + 503 + 485

Tabelul nr. 3 - Calculul economic al diverselor tratamente

 

Din acest calcul economic, se poate observa că, în ciuda faptului că prețurilor tratamentelor cu îngrășămintecare au fost analizate sunt cu 41 USD - 230 USD pe Ha mai scumpe, veniturile au crescut de la 443 USD la 503 USD pe Ha, iar acest lucru este fără a lua în considerare profiturile suplimentare datorate fructelor mai mari.

 

 

Conclusions

 • În comparație cu practicile utilizate de agricultor, îngrășământul fără cloruri, prin fertirigare sau cu eliberare controlată, scade numărul de fructe, crește dimensiunea medie a fiecărui fruct și crește randamentul general.

 • Fertilizarea cu potasiu a cărei sursă este azotatul de potasiu (Poly-Feed ™, 50% și 70% Multicote™ Agri) a mărit semnificativ diametrul monturii.

 • Utilizarea îngrășămintelor care conțin clorură scade potențialul de producție, în timp ce îngrășămintele care conțin azotat de potasiu cresc potențialul de producție.

 • Transformarea de la clorură de potasiu în azotat de potasiu sau în fertilizarea Multicote™ Agri s-a dovedit a fi rentabilă din punct de vedere economic și a crescut veniturile de 20 de ori diferența costurilor îngrășământului.

 

Aveți nevoie de mai multe informații despre cultivarea citricelor?  Puteți să accesați oricând cuprinsul ghidului cu privire la conținutul de îngrășăminte pentru citrice & culturile de citrice & citrus crop guide