Ghid pentru culturi: Îngrijirea plantelor & Fertirigare

Index

 1. Câmp deschis cu îngrășăminte granulare N-P-K
 2. Câmp deschis cu îngrășăminte solubile complet N-P-K solubile în apă și instalare de fertilizare
 3. Nutrigation™ (fertirigare)*
 4. Seră și tuneluri
 5. Nutrigation™ (fertirigare) – prin QUANTITIVE * livrare
 6. Nutrigation™ (fertirigare) – prin livrare PROPORTIONALĂ *
 7. Soilless crescut
 8. Haifa NutriNet™ software web pentru programele Nutrigation ™
 9. Castraveți crescuți pe câmp deschis, pe sol cu textură moale
 10. Castraveți crescuți pe câmp deschis, pentru prelucrare, pe sol cu textura argiloasă (grea)
 11. Castraveți crescuți în tunel, pe sol cu textură moale
 12. Castraveți crescuți în seră pe sol nisip (ușor) cu textură

 

5.1 Recomandări pentru îngrășăminte pentru o varietate de condiții de creștere

5.1.1 Câmp deschis cu îngrășăminte granulare N-P-K

Densitatea plantelor: 30.000 - 40.000 / ha

Randament preconizat: 25 - 35 tone / ha

 

 

 

Aplicație pre-plantă

Nutrient Demand(kg/ha)*

Suggested Fertilizers(kg/ha)*

N

P2O5

K2O

MgO

AN

SSP

SOP

MgSO4

85

150

270

50

256

750

540

300

AN = Ammonium Nitrate (33.5-0-0)

SSP = Single Super Phosphate (0-20-0)

SOP = Sulfate of Potash (0-0-50)

*CaO = poate fi necesară dacă solul și apa sunt sărace în calciu

 

 

Aplicare laterală

Tabelul 5.1:  Cerințele nutritive solicită și îngrășăminte recomandate pentru aplicarea laterală a castraveților pe câmp deschis

Growth stage

Nutrient Demand(kg/ha/stage)

Recommended Granular

N-P-K-Mg Fertilizers (kg/ha/stage)

N

P2O5

K2O

MgO

18-18-18

20-3-20

12-0-42+4MgO

Vegetative development

50

50

50

5

280

-

-

Flowering –

fruit-set

50

10

50

0

-

250

-

Production

70

0

230

20

-

-

2 x 275*

Total

170

60

330

25

280

250

550

* 2 aplicări de 275 kg / ha fiecare, la un interval de 10 zile.

 

5.1.2 Câmp deschis cu îngrășăminte solubile în apă tip N-P-K și echipament de fertirigare

Densitatea plantelor: 30,000 – 40,000 / ha

Randament preconizat: 40 - 50 tone / ha

 

Atunci când câmpurile au echipament de fertirigare , Nutrigation™ (fertirigarea) este recomandată (pentru detalii a se vedea paragraful relevant la pagina 21). Când îngrășămintele sunt aplicate în mod corespunzător și nutrigate, randamentul scontat poate fi crescut cu aplicare 80% comparativ cu aplicarea îngrășămintelor sub formă granulată, la aproximativ 40 - 50 t / ha.

 

 

Faza pre-plantă

Nutrient Demand(kg/ha)

Suggested Fertilizers(kg/ha)

N

P2O5

K2O

AN

SSP

SOP

60

160

200

180

800

400

AN = Ammonium Nitrate (33.5-0-0), SSP = Single Super Phosphate (0-20-0),

SOP = Sulfate of Potash (0-0-50),

CaO = poate fi necesară dacă solul și apa sunt sărace în calciu

 

Nutrigation™ (fertirigare)*

Tabelul 5.2: Cerințe de nutrienți și îngrășăminte recomandate pentru Nutrigation™ de castraveți cultivați în câmp deschis

Growth stage Nutrient Demand (kg/ha/stage) Recommended Fertilizers (kg/ha/stage)
N P2O5 K2O MgO Multi-K Haifa MAP AN Magnisal
Vegetative development 40 10 60 10 130 16 42 60
Flowering –Fruit-set 70 20 140 40 300 33 - 250
Production 80 20 200 30 430 33 - 190
Total 190 50 400 80 860 82 42 500

*Îngrășămintele trebuie aplicate la fiecare 1 - 2 cicluri de irigare.

 

Multi-K™ = Azotat de potasiu (13-0-46),

Haifa MAP™ = Mono-ammonium Phosphate, technical grade (12-61-0),

AN = Ammonium Nitrate (33.5-0-0),

Magnisal™ = Azotat de magneziu (11-0-0-16MgO)

CaO = poate fi necesară dacă solul și apa sunt sărace în calciu.

 

5.1.3 Seră și tuneluri

A – - Sol cultivat

Densitatea plantelor: 18,000 – 24,000 / ha

Randament preconizat: 120 – 150 ton / ha

Total nutrients application(kg/ha)

N

P2O5

K2O

MgO

300

240

700

100

CaO = poate fi necesar dacă solul și apa au un nivel scăzut de calciu

 

 

Pre-plant application

Nutrient demand(kg/ha)

Suggested fertilizers(kg/ha)

N

P2O5

K2O

AN

SSP

SOP

60

160

200

180

800

400

AN = Azotat de amoniu (33.5-0-0), SSP = Super fosfat unic (0-20-0),

SOP = Sulfate of Potash (0-0-50),

CaO = poate fi necesar dacă solul și apa au un nivel scăzut de calciu.

 

i. Nutrigation™ (fertirigare) - prin furnizare de QUANTITIVE*

Tabelul 5.3: Cerințe de nutrienți și îngrășăminte recomandate din punct de vedere cantitativ la folosirea Nutrigation™ la castraveții cultivați în câmp, seră

Growth stage

Nutrient Demand(kg/ha/stage)

Recommended Fertilizers(kg/ha/stage)

N

P2O5

K2O

MgO

Multi-K™

Haifa MAP™

AN

Magnisal™

Establishment

40

10

60

10

130

16

42

60

Vegetative development

70

20

140

40

300

33

-

250

Flowering – fruit-set

80

200

200

30

430

33

-

190

Production

50

20

100

20

215

33

-

190

Total

240

70

500

100

1075

115

42

690

*Doza de aplicare la bază (superficială) și o cantitate pe suprafață indiferent de concentrația din apa irigată.

Îngrășămintele trebuie aplicate la fiecare 1-2 cicluri de irigare.

Multi-K™ = Potassium nitrate (13-0-46),

Haifa MAP™ = Mono-ammonium Phosphate (12-61-0),

AN = Ammonium Nitrate (33.5-0-0),

Magnisal™ = Magnesium nitrate (11-0-0-16MgO)

 

 

Calciu

În cazul solurilor cu conținut redus de calciu, acest nutrient trebuie aplicat la fructele puse la sfârșitul recoltei. Cantitățile trebuie ajustate în funcție de concentrația din sol și apa de irigație.

Doza necesară totală = 2-4 kg / ha / zi CaO, care poate fi aplicată ca 11,5 kg / ha / zi Haifa Cal ™ 15,5-0-0-26CaO.

 

ii. Nutrigation ™ (fertirigare) - prin furnizare PROPORTIONAL *

Tabelul 5.4: Cerințe de nutrienți și îngrășăminte recomandate din punct de vedere proporțional la folosirea Nutrigation ™ la castraveții cultivați în câmp, seră

Growth stage

Assumptions

Nutrient Demand(kg/m3)

Recommended  Fertilizers(kg/m3)

No. of days/

stage

Irrigation rate (m3/ha/day)

N

P2O5

K2O

MgO

Multi-K™

Haifa MAP™

AN

Magnisal™

Establishment

25

25

0.06

0.02

0.10

0.02

0.21

0.03

0.07

0.1

Vegetative development

30

40

0.06

0.02

0.12

0.03

0.25

0.03

0

0.21

Flowering – fruit-set

30

55

0.05

0.01

0.12

0.02

0.26

0.02

0

0.12

Production

25

60

0.03

0.01

0.07

0.01

0.14

0.02

0

0.13

*Concentrația nutrienților aplicați la plante este neschimbată și este constantă pe întregul ciclu de irigare.

Îngrășămintele trebuie aplicate la fiecare 1 - 2 cicluri de irigare

Multi-K™ = Potassium nitrate (13-0-46),

Haifa MAP™ = Mono-ammonium Phosphate (12-61-0),

AN = Ammonium Nitrate (33.5-0-0),

Magnisal™ = Magnesium nitrate (11-0-0-16MgO)

CaO poate fi necesară dacă solul și apa au un nivel scăzut de calciu.

 

B - Cultivat în mediu tip soilless (fără sol)

Castravetele poate fi cultivat în sere pe medii tip soilless (fără sol), cum ar fi perlitul, Rockwool, turbă etc. Când se cultivă castraveți pe medii tip soilless (fără sol), trebuie avută grijă deosebită în monitorizarea nutrienților pe care cultura îi primește, deoarece nu există sol care să compenseze nutrienții utilizați.

 

Ar trebui să se țină seama de următorii factori:

 • pH: pH-ul din soluția de nutrienți trebuie menținut la 5,5 - 6,5. PH-ul poate fi redus prin utilizarea acizilor. Reglarea nivelului de pH se poate realiza prin modificări ușoare ale raportului de azot / amoniu din soluția de nutrienți.
 • Conductivitate electrică (EC): conductivitatea electrică a soluției de nutrienți și a zonei radiculare nu trebuie să depășească 2,2 și, respectiv, 3,0 dS / m. Diferența dintre conductivitatea electrică a soluției de nutrienți și apa de scurgere nu trebuie să depășească 1,5 - 2,0 dS / m (în funcție de proprietățile alimentării cu apă).
 • Nitrat (NO3): Nivelul de nitrați în apa de scurgere ar trebui să fie de 200 - 300 ppm în funcție de nivelul de nitrați, care se modifică în funcție de stadiul de creștere.
 • Raportul azotat / amoniu nu trebuie să fie mai mic de 5:1
 • Nitrit (NO2): Nivelul de nitrit trebuie să fie zero, deoarece prezența sa în mediul de creștere afectează funcționarea radiculară.
 • Ammonia (NH3) și amoniu (NH4): un nivel ridicat de amoniac sau amoniu interferează cu capacitatea rădăcinilor de a absorbi K.


Figure 5.1: Sarcina de recoltare pe castravetele soiul Alpha Beit (cv. Sarig), în castraveți de seră.

 

 

Tabelul 5.5: Baza de date nutrițională pentru castraveți crescuți în seră în condiții de cultivare olandeze:

Parameter

Concentration

Rockwool

Rockwool

(reuse drainage)

Plant – dry matter (7-8%)

Nutrient Solution

Root Environ.

Nutrient Solution

Root Environ.

Guiding Range

Deficient

Excessive

EC (mS/cm)

2.2

3.0

1.7

3.0

 

 

 

 

Concentration (mg/l)

(%)

NH4

22.5

9.0

18.0

9.0

 

 

 

K in sap

 

 

 

 

0.59 –0.63

0.18

 

K

312.8

312.8

254.2

312.8

3.13 – 3.91

2.35

 

Ca

160.4

260.7

110.3

260.7

2.41 – 3.21

1.20

 

Mg

33.4

72.9

24.3

72.9

0.36 – 0.73

0.37

 

N, total

 

 

 

 

4.20 – 5.60

 

 

NO3

992.0

1116.0

728.5

1116.0

1.86

 

 

S, total

 

 

 

 

0.32

 

 

SO4

132.1

336.4

96.1

336.4

 

 

 

P

 

 

 

 

0.62 – 0.93

0.47

 

H2PO4

121.3

87.3

121.3

87.3

 

 

 

Si

21.1

16.9

21.1

16.9

 

 

 

Na

 

 

 

 

0.06 – 0.07

 

 

 

Concentration mg/L or ppm)

mg/Kg (ppm)

Fe

0.838

0.838

0.838

1.396

83.8 – 111.7

 

 

Mn

0.549

0.385

0.549

0.385

54.9 – 164.8

 

> 549.3*

Zn

0.327

0.458

0.327

0.458

49.0 – 143.8

26.1

 

B

0.270

0.054

0.270

0.540

54.0 – 75.6

43.2

> 108.0

Cu

0.048

0.095

0.048

0.095

10.2

8.9**

 

Mo

0.048

-

0.048

-

0.96 – 9.59

0.29

 

*în frunze vechi

**în frunze tinere, la frunzele vechi deficiente la Cu 5,08 mg / kg DM

Notă importantă: baza de date menționată mai sus a fost pregătită pentru a se potrivi condițiilor olandeze. Modificări minore pot fi necesare pentru a corespunde condițiilor dvs. locale.

 

 

Tabelul 5.6: Fertilizarea castraveților crescuți în medii tip soilless (fără sol) de la înființare până la stadiul de înflorire

Growth stage

 

Establishment – Flowering

Nutrients concentration in the irrigation water(g/m3=ppm)

Recommended fertilizers

(g/m3)

N*

P

K

Ca

Mg

Multi-K™

Haifa MKP™

AN

CN

Magnisal™

Requirement

150

45

220

100

40

 

 

 

 

 

Contents in water**

-

-

-

100

20

 

 

 

 

 

Addition by fertilizers

150

45

220

-

20

420

200

220

-

210

* 80-90% ca NO3-, 10-20% ca NH4+

**Pe baza conținutului în apa de irigație 100 ppm Ca și 20 ppm Mg.

 

 

Tabelul 5.7: Fertirigarea în medii tip soilless (fără sol) a castraveților în timpul perioadei de producție

Growth stage

Fruit-set – Production

Nutrients concentration in the irrigation water(g/m3=ppm)

Recommended fertilizers

(g/m3)

N*

P

K

Ca

Mg

Multi-K™

Haifa MKP™

AN

CN

Magnisal™

Requirement

200

50

330

140

70

 

 

 

 

 

Content in water**

-

-

-

100

20

 

 

 

 

 

Addition by fertilizers

200

50

300

40

50

690

220

100

210

400

* 80-90% ca NO3-, 10-20% ca NH4+

** Pe baza conținutului în apa de irigație 100 ppm Ca și 20 ppm Mg.

Multi-K™ = Potassium nitrate (13-0-46),

Haifa MKP™ = Fosfat de monopotasiu (0-52-34),

AN = Ammonium Nitrate (33.5-0-0),

Haifa Cal™ = Azotat de calciu (15.5-0-0-26CaO)

Magnisal™ = Magnesium nitrate (11-0-0-16MgO)

Micronutrienții trebuie menținuți la următoarele niveluri (ppm) pe toată perioada de creștere:

 

 

Fe

Mn

Zn

Cu

B

Mo

(ppm = g / m3)

0.9

0.55

0.32

0.05

0.25

0.05

 

5.2 Software-ul web NutriNet™ al companiei Haifa pentru programele Nutrigation™

Utilizați software-ul web NutriNet™, accesibil prin intermediul site-ului nostru sau direct

la www.haifa-nutrinet.com pentru a vă ajuta la elaborarea cantităților de îngrășăminte recomandate la diferite etape de creștere, în funcție de randamentul preconizat în condițiile de creștere.

 

Următoarele sunt exemple de recomandări pentru castraveți crescuți în diferite soluri și metode de creștere, determinate de programul NutriNet™:

A – Castraveți crescuți pe câmp deschis pe sol cu ​​textură de argilă nisipoasă (medie)

Randamentul scontat este de 40 t / ha. Irigat prin picurare și metoda de aplicare a îngrășămintului este: aplicare la bază urmată de aplicare laterală.

În prima etapă, programul NutriNet™ prezintă substanțele nutritive eliminate din cultură și dozele de aplicare recomandate pe baza randamentului preconizat și a metodei de creștere selectate (tabelul 5.8):

 

 • Metoda de creștere: câmp deschis
 • Tip de sol: argilă nisipoasă
 • Randament preconizat: 40 t / ha

 

 

Tabelul 5.8: Cerințele de nutrienți și dozele recomandate de nutrienți ai castraveților cultivați în sol de argilă nisipoasă cu un randament preconizat de 40 t / ha

 

Plant Nutrient Requirements(kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Removal by yield

44

20

80

10

8

Uptake by the whole plant

144

62

257

194

46

Recommended rates

173

180

334

97

46

Adjusted rates to loam soil

158

180

360

97

46

Următorul pas permite selectarea metodelor de irigare și fertilizare. În exemplul următor, irigarea se face prin sistem de picurare și fertilizarea prin aplicarea la bază (superficială) urmată de aplicare laterală (tabelele 5.9, 5.10 și 5.11).

 

Tabelul 5.9: Doza de nutrienți recomandată pentru prepararea aplicării de bază (superficială) + aplicare laterală pentru cultura irigată prin picurare

 

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Adjusted rates to loam soil

158

180

360

97

46

Base dressing (kg/ha)

47

108

144

78

37

Side dressing (kg/ha)

133

86

259

23

11

Total (kg/ha)*

180

194

403

101

48

*Valorile din acest domeniu țin cont de factorii de ineficiență implicați în aplicările de bază (superficiale) și laterale.

 

 

Tabelul 5.10: Îngrășăminte recomandate pentru dozele aplicărilor de bază (superficială) * pentru a furniza  nutrienți recomandați la un randament preconizat de 40 t / ha castraveți. N-P-K-Ca-Mg se aplică la 30-60-40-80-80%, respectiv.

 

Suggested base dressing fertilizers

Fertilizers

(kg/ha)

Plant nutrients (kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

47

108

144

78

37

Ammonium nitrate (34%)

142

47

 

 

 

 

Superphosphate (25%)

432

 

108

 

 

 

Potassium sulfate (50%)

288

 

 

144

 

 

Dolomite (26%)

300

 

 

 

78

 

Magnesium sulfate (16%)

231

 

 

 

 

37

*Alte îngrășăminte la alegere pot fi introduse pentru a furniza nutrienții recomandați pentru plante.

 

 

Tabelul 5.11: : Îngrășăminte pentru dozele de aplicări laterale recomandate * pentru a furniza nutrienți recomandați la

Suggested side dressing fertilizers

Fertilizers

(kg/ha)

Plant nutrients (kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

133

86

259

23

11

Ammonium nitrate (34%)

141

133

 

 

 

 

Superphosphate (45%)

191

 

86

 

 

 

Multi-K (46%)

563

 

 

259

 

 

Calcium nitrate (26%)

88

 

 

 

23

 

Magnesium sulfate (16%)

69

 

 

 

 

11

*Alte îngrășăminte la alegere pot fi introduse pentru a furniza nutrienții recomandați pentru plante.

 

B – Castraveți cultivați pe câmp deschis, pentru prelucrare, pe sol de argilă (grea)

Randamentul scontat este de 80 t / ha. Irigat prin picurare și metoda de aplicare a îngrășămintelor este:

aplicare la bază (superficială) urmată de Nutrigation™ (fertirigare)

 • Metoda de creștere: câmp deschis
 • Tip de sol: argilă
 • Randament preconizat: 80 t / ha

 

 

Tabelul 5.12: Cerințe de nutrienți și rate recomandate de nutrienți ai castraveților, cultivați pe sol argilos, cu randament preconizat de 80 t / ha

 

 

Nutrient requirements(kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Removed by yield

88

40

160

20

16

Uptake by the whole plant

239

104

427

299

74

Recommended rates

287

231

555

150

74

Adjusted rates to clay soil *

263

231

598

150

74

Următorul pas permite selectarea tipului de irigare și metoda de fertilizare. În exemplul următor, irigarea se face prin sistem de picurare urmat de Nutrigation™ (fertirigare) (tabelele 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 și 5.17).

 

 

Tabelul 5.13: Doza de nutrienți recomandată pentru aplicarea la bază (superficială) și aplicare laterală pentru cultura de castraveți irigată prin picurare

 

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

NPK required (kg/ha)

263

231

598

150

74

Base dressing (kg/ha) *

79

139

239

120

59

Nutrigation(fertigation) (kg/ha) **

184

92

359

30

15

Total (kg/ha) ***

263

231

598

150

74

* N-P-K-Ca-Mg se aplică la 30-60-40-80-80%, respectiv.

** N-P-K-Ca-Mg se aplică la 70-40-60-20-20%, respectiv.

***Valorile din acest domeniu țin cont de eficiența implicată în aplicările de bază + Nutrigation™.

 

 

Tabelul 5.14: Îngrășăminte recomandate pentru dozele aplicărilor de bază (superficială) * pentru a furniza  nutrienți recomandați

Suggested base dressing fertilizers

Fertilizers

(kg/ha)

Plant nutrients (kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

79

139

239

120

59

Ammonium nitrate (34%)

239

79

 

 

 

 

Superphosphate (25%)

556

 

139

 

 

 

Potassium sulfate (50%)

478

 

 

239

 

 

Dolomite (26%)

462

 

 

 

120

 

Magnesium sulfate (16%)

369

 

 

 

 

59

*Pot fi introduse și alte îngrășăminte la alegere pentru a furniza nutrienții recomandate pentru plante.

 

 

Tabelul 5.15: Rate de îngrășăminte* Nutrigation™sugerate care să furnizeze îngrășămintele  recomandate la un randament preconizat de 80 t / ha

Suggested Nutrigation (fertigation) fertilizers

Fertilizers

(kg/ha)

Plant nutrients (kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

184

92

359

30

15

Ammonium nitrate (33%)

112

36.8

 

 

 

 

Haifa MAP (12-61-0)

151

18.1

92

 

 

 

Multi-K (13-0-46)

780

101.5

 

359

 

 

Haifa Cal (26%)

115

17.3

 

 

30

 

Magnesium sulfate (16% MgO)

94

 

 

 

 

15

TOTAL

1,252

184

92

359

30

15

* Pot fi introduse și alte îngrășăminte la alegere pentru a furniza nutrienții recomandate pentru plante.

 

Tabelul 5.16: Distribuția nutrienților la diferitele stadii de creștere prin fertirigare

 

Nutrigation (kg/phase/ha)

Growth stage

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Planting

1

0

1

0

0

1st growth

13

6

25

2

1

Main season

107

54

209

17

9

End season

100

50

196

16

8

TOTAL

221

110

431

35

18

Kg suggested *

184

92

359

30

15

*Valorile din aceste câmpuri iau în considerare eficiența implicată în Nutrigation™.

 

Growthstage

Fertilizer

1

kg

Fertilizer

2

kg

Fertilizer

3

kg

Fertilizer

4

kg

Fertilizer

5

kg

planting

A.N.

2

no fert.

0

multi-K

2

no fert.

0

no fert.

0

1st growth

A.N.

11

MAP

10

multi-K

54

C.N.

8

Mg(SO4)2

6

main season

A.N.

81

MAP

89

Multi-K

454

C.N.

65

Mg(SO4)2

56

end season

A.N.

75

MAP

82

Multi-K

426

C.N.

62

Mg(SO4)2

50

A.NAmmonium nitrate (34%)

Haifa MAP™ MAP (12-61-0)

Multi-K™ = Potassium nitrate (13-0-46)

C.N. Calcium nitrate (26% CaO)

Mg (SO4)Magnesium sulfate (16% MgO)

 

C – Castraveți crescuți în tunel, pe sol cu ​​textură argilă nisipoasă (mediu)

Randamentul preconizat este de 120 t / ha. Irigat prin picurare și metoda de aplicare a îngrășămintelor este prin aplicare la bază (superficială) urmată de Nutrigation™ (fertirigare).

 • Metoda de creștere: tunelul
 • Tip de sol: argilă nisipoasă
 • Randament preconizat: 120 t / ha

 

 

Tabelul 5.18: Cerințele de nutrienți și dozele recomandate de nutrienți ai castraveților cultivați în sol de argilă nisipoasă cu un randament preconizat de 120 t / ha  

 

Nutrient Requirements(kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Removed by yield

132

60

240

30

24

Uptake by the whole plant

323

141

578

382

97

Recommended rates

388

275

751

191

97

Adjusted rates to loam soil

355

275

809

191

97

Următorul pas permite selectarea tipului de irigare și metoda de fertilizare. În exemplul următor, irigarea este folosită prin scurgere, folosită și pentru Nutrigation ™ (fertirigare) (tabelele 5.19, 5.20, 5.21, 5.22 și 5.23).

 

 

Tabelul 5.19: Doza de nutrienți recomandată pentru aplicare la bază (superficială) și aplicare laterală pentru cultura de castraveți

 

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

NPK required (kg/ha)

355

275

809

191

97

Base dressing (kg/ha) *

107

165

324

153

78

Nutrigation(fertigation) (kg/ha) **

248

110

485

38

19

Total (kg/ha) ***

355

275

809

191

97

* N-P-K-Ca-Mg se aplică la 30-60-40-80-80%, respectiv.

**N-P-K-Ca-Mg se aplică la 70-40-60-20-20%, respectiv

***Valorile din acest domeniu țin cont de eficiența implicată în aplicările de bază + Nutrigation™..

 

 

Tabelul 5.20: Dozele de îngrășăminte*  recomandate pentru aplicare la bază (superficială) pentru a furniza substanțele nutritive recomandate

Suggested base dressing fertilizers

Fertilizers

kg/ha

Plant nutrients (kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

107

165

324

153

78

Ammonium nitrate (34%)

324

107

 

 

 

 

Superphosphate (25%)

660

 

165

 

 

 

Potassium sulfate (50%)

648

 

 

324

 

 

Dolomite (26%)

588

 

 

 

153

 

Magnesium sulfate (16%)

488

 

 

 

 

78

*Other fertilizers of choice may be introduced to supply the recommended plant nutrients.

 

 

Tabelul 5.21: Dozele de îngrășăminte*  Nutrigation™ recomandate pentru a furniza substanțele nutritive recomandate la un randament preconizat de 120 t / ha

Suggested Nutrigation (fertigation) fertilizers

Fertilizers

kg/ha

Plant nutrients (kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

248

110

485

38

19

Ammonium nitrate (33%)

165

54.3

 

 

 

 

Haifa MAP™ (12-61-0)

180

21.6

 

 

 

 

Multi-K ™(13-0-46)

1,054

137.1

 

485

 

 

Haifa cal ™(26%)

146

21.9

 

 

38

 

Magnesium sulfate (16% MgO)

119

 

 

 

 

19

TOTAL

1,664

248

110

485

38

19

*Other fertilizers of choice may be introduced to supply the recommended plant nutrients.

 

 

Tabelul 5.22: Dozele de fertirigare a nutrienților plantelor în diferitele etape de creștere

Growth stage

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Planting

1

0

2

0

0

1st growth

17

8

34

3

1

Main season

144

64

282

22

11

End season

135

60

265

21

10

TOTAL

297

132

583

46

22

Kg suggested

248

110

485

38

19

 

 

Tabelul 5.23: Dozele de îngrășăminte de fertirigare recomandate la diferitele etape de creștere a castraveților crescuți în tunel

Growthstage

Fertilizer

1

kg

Fertilizer

2

kg

Fertilizer

3

kg

Fertilizer

4

kg

Fertilizer

5

kg

 planting

A.N.

1

no fert.

0

Multi-K™

4

no fert.

0

no fert.

0

 1st growth

A.N.

12

Haifa MAP™

13

Multi-K™

74

C.N.

12

Mg(SO4)2

6

 main season

A.N.

115

Haifa MAP™

105

Multi-K™

613

C.N.

85

Mg(SO4)2

69

 end season

A.N.

106

Haifa MAP™

98

Multi-K™

576

C.N.

81

Mg(SO4)2

63

A.N. = Ammonium nitrate (34%)

Haifa MAP™ = MAP (12-61-0)

Multi-K™ = Potassium nitrate (13-0-46)

C.N. = Calcium nitrate (26% CaO)

Mg (SO4)= Magnesium sulfate (16% MgO)

 

D - Castraveți crescuți în seră pe sol cu textură nisipoasă (ușor)

Randamentul scontat este de 300 t / ha. Irigat prin picurători care servesc și pentru aplicarea îngrășămintelor prin Nutrigation™ (fertirigare).

 • Metoda de creștere: seră
 • Tipul solului: nisipos
 • Randament preconizat: 300 t/ha

 

 

Tabelul 5.24: Cerințele de nutrienți și dozele recomandate de nutrienți ai castraveților cultivați în sol nisipos, cu randament preconizat de 300 t / ha

 

Nutrient requirements(kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Removal by yield

330

150

600

75

60

Uptake by the whole plant

667

293

1,197

698

190

Recommended rates

800

458

1,556

349

190

Adjusted rates to soil type (sand)

800

458

1,556

349

190

Următorul pas permite selectarea metodelor de irigare și fertilizare. În exemplul următor, irigarea se face prin sistem de picurare care este de asemenea utilizat pentru Nutrigation™ (fertirigare(tabelele 5.25, 5.26, 5.27 și 5.28).

 

 

Tabelul 5.25: Doza de nutrienți recomandată aplicată de Nutrigation™

 

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

NPK required (kg/ha)

800

458

1,556

349

190

Nutrigation– Fertigation (kg/ha)

800

458

1,556

349

190

Total (kg/ha)

800

458

1,556

349

190

 

 

Tabelul 5.26: Dozele de îngrășământ* sugerate pentru furnizarea de substanțe nutritive recomandate la un randament preconizat de 300 t / ha

Suggested Nutrigation (fertigation) fertilizers

Fertilizers

(kg/ha)

Plant nutrients (kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

800

458

1,556

349

190

Ammonium nitrate (33%)

0

0

 

 

 

 

Haifa MAP™ (12-61-0)

751

90

58

 

 

 

Multi-K™ (13-0-46)

3,383

439.7

 

1,556

 

 

Haifa Cal ™(26%)

1,342

201.3

 

 

349

 

Magnesium sulfate (16% MgO)

1,188

 

 

 

 

190

*Alte îngrășăminte la alegere pot fi introduse pentru a furniza nutrienții recomandați pentru plante.

 

 

Tabelul 5.27: Doza de fertirigare a nutrienților plantelor la diferitele stadii de creștere

Growth stage

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Planting

3

2

6

1

1

1st growth

60

32

108

24

13

Main season

502

266

905

203

111

End season

470

250

849

190

104

TOTAL

1,035

550

1,868

418

229

Kg suggested

800

458

1,556

349

190

 

 

Tabelul 5.28: Dozele de îngrășăminte de fertirigare recomandate la diferitele etape de creștere ale castraveților crescuți în seră

Growthstage

Fertilizer

1

kg

Fertilizer

2

kg

Fertilizer

3

kg

Fertilizer

4

kg

Fertilizer

5

kg

 planting

A.N.

1

no fert.

3

 

13

no fert.

4

no fert.

6

 1st growth

A.N.

27

Haifa-MAP

52

Multi-K

235

C.N.

92

Mg(SO4)2

81

 main season

A.N.

226

Haifa-MAP

436

Multi-K

1967

C.N.

781

Mg(SO4)2

694

 end season

A.N.

0

Haifa-MAP

410

Multi-K

1846

C.N.

731

Mg(SO4)2

6650

A.N. = Ammonium nitrate (34%)

Haifa MAP™ = MAP (12-61-0)

Multi-K™ = Potassium nitrate (13-0-46)

C.N. = Calcium nitrate (26% CaO)

Mg(SO4)= Magnesium sulfate (16% MgO)

 

Dozele de fertilizare și fertirigare pot varia în funcție de soi, metoda de creștere, condițiile climatice, etapele de creștere și randamentul preconizat. Folosind programul Haifa NutriNet™ (https://www.haifa-nutrinet.com/) on-line, puteți obține recomandările companiei Haifa cele mai potrivite condițiilor de creștere selectând randamentul preconizat, metoda de creștere și etapele de creștere.

 

Ai nevoie de mai multe informații despre cultivarea castraveților?  Puteți întoarce întotdeauna la conținutul de îngrășăminte pentru castraveți și conținut de castraveți.