Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

Buradasınız

Ürün Rehberi: Domates nasıl yetiştirilir ve Domates yetiştiriciliği

İçerik:
 1. İklim  
 

1. Domates bitki rehberi: Gelişim metodu

Topraklı veya topraksız, açık alan (sera veya yüksek plastik tünel) veya açık alan.
 
 

2. Domates bitki rehberi: Toprak tipi

Domatesler hafif, kumlu topraklardan ağır, kil topraklarına kadar çok çeşitli dokulara sahip topraklarda yetiştirilebilir. Erken hasat isteniyorsa kumlu topraklar tercih edilir. Uygun pH seviyesi: 6.0-6.5. Daha yüksek veya daha düşük pH seviyelerinde mikro elementler bitki alımı için daha az kullanılabilir hale gelir.
 
 

3. Domates bitki rehberi: İklim

Sıcaklık, bitkinin gelişiminin tüm aşamalarını etkileyen birincil faktördür: vejetatif büyüme, çiçeklenme, meyve oluşumu ve meyve olgunlaşması. Büyüme, 10 ° C ile 30 ° C arasındaki sıcaklıkları gerektirir.
 
Tablo4:  Farklı büyüme aşamalarındaki sıcaklık gereksinimleri:
Gelişim dönemi
Sıcaklık (0C)
Minimum
Maksimum
Optimum
Çimlenme
11
34
16-29
Vejetatif gelişim
18
32
21-24
Meyve tutumu (gece / gündüz)
10 / 18
20 / 30
13-18 / 19-24
Likopen oluşumu
10
30
21-24
Karoten oluşumu
10
40
21-32
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Işık yoğunluğu, fotosentez sırasında yapraklarda üretilen şeker miktarlarını etkileyen ana faktörlerden biridir ve bu da bitkinin destekleyebileceği meyve sayısını ve toplam verimi etkiler.
 

4. Domates bitki rehberi: Sulama

Domates bitkileri makul kuraklığa oldukça dirençlidir. Ancak, yüksek verim ve kaliteyi sağlamak için iyi bir yönetim şarttır. Açık alanda yetiştirilen domateslerin su ihtiyacı 4000 - 6000 m³ / ha arasında değişmektedir. Seralarda 10.000 m3 / ha su gerekir. Kök sisteminin % 70 veya daha fazlası toprağın üst 20 cm'sindedir. Bu nedenle, bir gübreleme cihazı ile donatılmış bir damla sulama sistemi tavsiye edilir.

 

Hafif topraklarda veya tuzlu su kullanıldığında, su miktarlarını % 20 -% 30 oranında arttırmak gerekir. Su ihtiyacı çeşitli büyüme aşamalarında farklılık gösterecektir. Gereksinim, çimlenmeden meyve oluşumunun başlangıcına kadar artar, meyve gelişimi sırasında zirveye ulaşır ve daha sonra olgunlaşma sırasında azalır. Meyve gelişimi ve olgunlaşması sırasında hafif su stresinin meyve kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi vardır: sıkılık, tat ve raf ömrü kalitesi, fakat bu durum daha küçük meyve oluşumu ile sonuçlanabilir. Hasata yakın geç sulama, kaliteyi bozabilir ve çürümeye neden olabilir.
 
Su sıkıntısı genel olarak büyümenin azalmasına ve özellikle kalsiyum alımının azalmasına yol açacaktır. Kalsiyum eksikliği Çiçek burnu çürüklüğüne (BER) neden olur (bkz. Sayfa 15). Öte yandan, aşırı sulama anaerobik toprak koşullarına ortam hazırlar ve sonuç olarak kök ölümüne, geç çiçeklenme ve meyve bozukluklarına neden olacaktır. Asidik (düşük pH) sulama suyu, toprakta toksik elementlerin (örn. Al3 +) çözünmesine yol açabileceğinden bu durum istenmeyen bir durumdur.
 

5. Domates bitki rehberi: Domateste hassas durumlar

Toprak kökenli hastalıklara hassasiyet
Domatesler fungus (mantar), virüs veya bakterilerin neden olduğu toprak kökenli hastalıklara eğilimlidir. Bu nedenle, son yıllarda diğer hassas bitkisel ürünler (biber, patlıcan, patates, soya fasulyesi ve diğerleri) için kullanılan arazilerde daha dikkatli ve yer seçiminde hassas olunmalıdır. Küçük taneliler (tahıllar) ve domates arasında 3 yıllık bir rotasyon süresi önerilir.
 
Tuzluluk hassasiyeti
Tuzlu koşullar altında, sodyum katyonları, potasyum katyonları ile rekabet eder ve klorür, nitrat-azot alımı için rekabete girer ve bitki gelişimi engellenir (Şekil 2) verimi azalır.
 
Şekil2: Üst kuru ağırlık ve bitki dokusu klorürünün konsantrasyonu arasındaki ters ilişki - bitki bileşimindeki klorür ne kadar yüksek olursa, kuru ağırlığı o kadar düşük olur.
 
Üst kuru madde 
(g)
 
 
 Cl (mg/g)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tuzluluk, domates bitkilerinde potasyum eksikliğine yol açarak bitki başına düşen meyve sayısı düşürür. Bu koşullar altında iyileştirici önlemler aşağıdaki adımları içermelidir:
 • Bol miktarda potasyum uygulamaları, sodyum ile başarılı bir şekilde rekabet eder ve alımını ve ortaya çıkan olumsuz etkileri önemli ölçüde azaltır. (Şekil 3)
 • Bol miktarda nitrat uygulamaları klorür ile başarılı bir şekilde rekabet eder ve alımını ve yan etkilerini önemli ölçüde azaltır.
 • Ayrıca, kalsiyum sodyum alımının bastırılmasına yardımcı olur. Yeterli kalsiyum mevcut olduğunda, kökler sodyumdan potasyum alımını tercih eder ve sodyum alımı bastırılır.
Şekil 3: Multi-K® potasyum nitrat, sera domateslerindeki tuzluluğun olumsuz etkilerini tersine çevirir (Salinized: Tuzlu)
(Kaynak: Satti et Al. 1994)
 
Verim 
(ton/ha) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Tuz oranı yüksek besin çözeltisi, bitkinin kuru ağırlığını, meyve büyüklüğünü ve bitki yüksekliğini önemli ölçüde azalttı. Tuzlu oranı yüksek besin çözeltisine 4 veya 8 mM Multi-K® potasyum nitrat eklenmesi ile besin çözeltisinin EC değeri önemli ölçüde arttırıldı, ancak NaCl'nin neden olduğu söz konusu olumsuz etkileri de tersine çevirdi.Multi-K®, ile yapılan uygulamanın doğrudan bir sonucu olarak kontrol üzerinde bile çeşitli parametreler iyileştirilmiştir. (örn. meyve büyüklüğü ve bitki boyu)(Şekil 4).
 
Şekil 4: 'Pusa ruby' sera domateslerinde tuzluluk ve Multi-K® potasyum nitratın vejetatif parametreler ve meyve büyüklüğü üzerine etkisi.
 
Çinko tuz stresine toleransı artırır
Bitkilerde çinko gübrelemesi, domates ve diğer türlerde tuza karşı dirençte önemli bir rol oynamaktadır. Yeterli çinko (Zn) gübrelemesi durumu, muhtemelen yapısal bütünlüğü etkileyerek ve kök hücre zarlarının geçirgenliğini kontrol ederek tuz stres toleransını artırır. Yeterli Zn gübrelemesi, tuzlu koşullarda köklerden aşırı Na alımını azaltır.
 
Kalsiyum eksikliğine hassasiyet
Domates, meyvelerde çiçek burnu çürüklüğünde (BER) semptomunda ortaya çıkan kalsiyum eksikliğine karşı oldukça duyarlıdır. Tuzluluk koşulları BER yoğunluğunu ciddi şekilde artırır. Son zamanlarda, manganın (Mn) domates meyvesinde antioksidan olarak işlev gördüğü, dolayısıyla tuzluluk altında yetiştirilen domateslere uygulanmasının meyvelerdeki BER semptomlarını hafifletebileceği bulunmuştur. BER'i artıran büyüme koşullarından kaçınmak için özel dikkat gösterilmelidir.
 
Su kalitesi: Domatesler hafif tuzlu suyu yaklaşık 2-3 mmho / cm iletkenliğe kadar tolere eder.

Domates yetiştiriciliği hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Her zaman domates gübreleri & domates bitki rehberi içerik tablosu veya domates bitki dönemleri sayfalarına dönebilirsiniz.
 

Daha fazlasını okuyun fertigasyon - damla sulama sistemi ile gübre uygulamaları