Fertigasyonun (Nutrigation™) izlenmesi

Yazar:Gad Shahar

Nutrigation™, toprakta yetişen çok çeşitli bitkisel ürünler için kullanılan, giderek genişleyen bir tekniktir.


Besin maddelerinin sulama sistemleri aracılığıyla uygulanmasına Nutrigation™ veya Fertigasyon denir. Çözünür gübrelerin sulama suyuna katılması, su ve bitki besin maddelerinin uygulanması arasındaki entegrasyonu ve uyumu kolaylaştırır. Nutrigation ™ kullanılarak, çeşitli büyüme aşamalarında bitki taleplerini karşılamak için yeterli miktarda besin ve su bitki kök bölgesine yönlendirilebilir.
Maksimum mahsul üretkenliği ve kalitesi için toprak besinlerinin izlenmesi çok önemlidir.

Monitoring Nutrigation™

Toprakta yetiştirilen mahsullerde Fertigasyon (Nutrigation™)' un izlenmesi.

Genel olarak (çoğu durumda) iyi yönetilen bir Nutrigation™  (fertigasyon) yeterli beslenmeyi sağlasa da, büyüme mevsimi boyunca toprak çözeltisindeki besin maddelerinin durumu, elektriksel iletkenlik ve pH'ın izlenmesi, maksimum mahsul verimi ve kalitesi için çok önemlidir.

Toprak çözeltisi, toprak gözenekli yapısı içinde tutulan ve bitkinin kökleri ile etkileşime giren sudur. Toprak çözeltisini analiz etmek, topraktaki fazla besinleri ve tuzluluk seviyelerini ve kök bölgesinin altına sızan besin maddelerini belirlemeye yardımcı olabilir.

 

Toprak çözeltisinin ekstrak edilmesi
Toprak çözeltisinin tutulması / ekstraksiyonu, çeşitli derinliklerde (40-120 cm) toprağa yerleştirilen seramik bir kap olan bir ekstraktör (emme lizimetre) kullanılarak yapılır. Bu emme lizimetre, seramik kap içinde uygulanan negatif hava basıncı (vakum) yoluyla (fotoğrafta gösterildiği gibi) çevredeki topraktan suyu bir tüpe çeker.

Toprak çözelti analiz cihazları
Toprak çözelti özelliklerini analiz etmek için çok çeşitli cihazlar mevcuttur. Bunlardan bazıları, sahada / yerinde gerçekleştirilen acil ve hızlı testler için uygundur. Bu tür teknikler, genellikle laboratuvar analizine kıyasla doğruluğu düşüktür.

Sonuçların Yorumlanması
Topraktaki elementler için uygun konsantrasyon aralıkları ve eşikler referanslardan bilinmektedir, ancak yetiştirme koşulları her sahaya özgüdür ve bir yerden bir yere farklılık gösterir. Gübreleme programının ayarlamaları bir dizi teste (örnekleme ve analiz) dayalı olarak yapılmalıdır.