Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

Buradasınız

Haifa MAP™, Nutrigation™ (damla sulama) ve tüm bitkilerin yapraktan bitki besleme uygulamaları için suda tamamen çözünür bir gübredir

 
Bitkiler için son derece etkili bir fosfor ve azot kaynağı olarak, Haifa MAP™ gübresinin, kök sisteminin oluşturulması için fosfor kullanılabilirliği önemli olduğunda, büyüme sezonunun başında kullanılması tavsiye edilir.Haifa MAP ™ büyüme döngüsü boyunca bitkinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için diğer gübrelerle birlikte tankta karıştırılabilir*.
Haifa MAP™ gübre karışımlarının hazırlanması için ve sıvı gübre üretimi için uygundur
 
*Not: Haifa MAP™ kalsiyum veya magnezyum gübreleriyle karıştırılmamalıdır.
 

Haifa MAP™ avantajları

Suda tamamen çözünür.

100% bitkisel makro besin elementlerinden oluşur.

Bitkiler için yüksek konsantrasyonlu bir fosfor kaynağıdır (61% P2O5 / 27% P)

İçeriğinde klor, sodyum ve bitkiler için zararlı diğer elementler bulunmaz

Orta düşük pH (üre fosfata kıyasla daha güvenli ve daha az aşındırıcı)

Nutrigation ™ (Fertigasyon), yapraktan uygulama ve gübre karışımlarının ve besleyici çözeltilerinin üretimi için uygundur

Çifte yarar: Haifa MAP™ yeterli fosfor kaynağı olmakla kalmayıp aynı zamanda toprakta doğal olarak bulunan fosforun bitki tarafından emilimini kolaylaştırır. Bu, Haifa MAP™’ın içindeki amonyum (NH4+) sayesinde olur. Amonyum kök bölgesinde pH'ı düşürür ve böylece fosfor kullanılabilirliğini artırır.

Ürün analizi

Besin İçerik
P2O5 61%
P 27%
N total 12%
N-NH4 12%
 

Suda çözünürlük

Haifa MAP™’ın suda çözünürlüğü, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, su sıcaklığının artışı ile önemli ölçüde güçlenir.
 
Su sıcaklığı (ºC) 0 10 20 30 40
Suda çözünürlük (g/100g water) 22.7 29.5 37.4 46.4 56.7
 

pH ve EC

Haifa MAP ™ farklı yoğunluklarda hemen hemen sabit kalabilen orta düşük bir pH΄a sahiptir.
 
Konsantrasyon (%) 0.1 0.2 0.3 1.0 5.0
PH 4.7 4.6 4.6 4.4 4.2
 
Haifa MAP™ yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığı zaman, elektriksel iletkenlik (EC) büyük ölçüde artar.
 
Konsantrasyon (%) 0.1 0.2 0.3 1.0 5.0
EC (mS/cm) 0.86 1.66 2.5 7.4 27.8
 

Uygulama önerileri

Nutrigation™ (Fertigasyon) : Haifa MAP™ , eşsiz özellikleri nedeniyle, herhangi bir sulama sisteminde ve herhangi bir büyüme ortamında uygulanabilir. Fosforik asit aksine, Haifa MAP™ orta asidiktir. Böylece, gübre pompalarında veya sulama ekipmanlarında aşınma oluşturmaz.
 
Karışabilirlik : Haifa MAP™, kalsiyum (Ca ++) veya magnezyum (Mg ++) içeren gübreler hariç, suda çözünür çoğu gübrelerle uyumludur.
Haifa MAP™’ı Kalsiyum ya da magnezyum gübreleriyle birleştirerek uygulamak için, iki gübre tankı kullanın. Sistemde Sadece bir tank varsa, bu gübreleri farklı zamanlarda uygulayın

Sayısal Nutrigation™ : Tanktaki Haifa MAP ™’ın her 1 kilogramı, 610 gr Fosfor oksit (P2O5) ve 120 gr amonyum-azot (N-NH4)sağlar.
Örnek: İlk dikimden çiçeklenmeye kadar, açık alanlarda yetiştirilen domatese günde hektar başına 1.5 kg P2O5 formunda fosfor gerekir. Bunu sağlamak için, günde hektar başına 2.5 kg oranında Haifa MAP ™ uygulayın. Bu, günde hektar başına 0.3 kg da azot tedarik edecektir. Azot ve potasyum gereksinimlerini tamamlamak için, amonyum nitrat ve Multi-K™ (potasyum nitrat) uygulayın.

Orantılı Nutrigation™: Sulama suyunda fosfor konsantrasyonu tankta kullanılan karışımda Haifa MAP ™ miktarına ve enjeksiyon oranına bağlıdır. Haifa MAP™ miktarını ve sulama suyunda verilen bir konsantrasyona ulaşmaya gereken enjeksiyon oranını hesaplamak için aşağıdaki tabloyu kullan

Sulama suyundaki fosfor konsantrasyonu tank karışımındaki Haifa MAP ™ miktarına ve enjeksiyon oranına bağlıdır. Sulama suyunda Haifa MAP™ miktarını ve verilen bir konsantrasyona ulaşmak için gereken dozlama oranını hesaplamak için aşağıdaki tabloyu kullanın

Ürün analizi

Haifa MAP™
g/1000 litre su

Besin konsantrasyonu (ppm, g / 1000 litre)

N P2O5 P
100 12 61 27
130 15 79 34
149 17 90 40
185 22 112 50
370 44 225 100
 

Yapraktan gübreleme

Haifa MAP™ ile yapraktan ugulama, çabuk tepki gerektiğinde, eksikliği olan bitkilere fosfor vermekte etkilidir. Toprağa uygulanan fosfora destek bir yöntem olarak düşünülmelidir. Haifa MAP ™ yoğunluklu çözeltiler yaprak yaşına göre artırılabilir.

Genç yapraklarda, %0.5 Haifa MAP ™ konsantrasyonlu bir püskürtme çoğu bitkilerde tavsiye edilir. Olgun yapraklar ve daha toleranslı bitkilerde, daha yüksek bir konsantrasyon (%1.0 veya daha fazla) uygulanabilir.

Haifa MAP ™, en yaygın kullanılan bitki ilaçlarıyla ve gübrelerle uyumludur. Bununla birlikte, kalsiyum ya da magnezyum gübreleriyle karıştırılmamalıdır. Sprey karışımınızın uyumluluğunu doğrulamak üzere, zararlı çapraz reaksiyon olasılığını ortadan kaldırmak için tavsiye edilen konsantrasyonlarda sprey malzemelerinin bir örneğinin hazırlanması tavsiye edilir. Bu karışımın püskürtülmesi, asıl uygulama öncesinde, olumsuz bir etki oluşup oluşmadığını değerlendirmek için, küçük bir alanda olmalıdır.
Find the dealer near you

Bize Ulaşın

İletişim