Magnisal™ - sağlıklı bitkileri için magnezyum nitrat gübresi

Magnisal™ magnezyum nitrat gübresi bitkilere sağlıklı büyümeleri için elzem olan kolayca kullanabilen magnezyumu verir.

 
Magnisal™ - sağlıklı bitkileri için magnezyum nitrat gübresi
 
Magnisal™daki nitrat, bitki tarafından magnezyum alınmasını kolaylaştırır ve verimliliğini artırır. Ayrıca hazır, kolayca emilen azot ile bitki beslenmesini zenginleştirir.
 
 
 

Magnezyum bitki için çok önemlidir

Magnezyum sağlıklı bitki büyümesi için hayati bir besindir. Klorofil molekülünün temel bir bileşenidir ve bundan dolayı fotosentez ve karbonhidrat oluşumu için önemlidir. Magnezyum enzimsel reaksiyonlara katılır ve enerji üretimine yardım eder. Magnezyum eksikliği, bitkilerin gelişimini geciktirir ve bunun yüzünden verim ve kalite azalır.

Eksiklik işaretleri belirtileri

Magnezyum eksikliği yaprak damarları arasında sarı şeritler halinde ortaya çıkar. Belirtiler önce yaşlı yapraklarda belli olur ve eksiklik kötüleştikçe genç yapraklara doğru devam eder. Ciddi durumlarda, nekroz (doku ölümü) görülebilir.

 
 
 

Bitkilerde magnezyum eksiklikleri

 
 
 
 

Magnisal™ - magnezyum nitrat gübresinin avantajları

  • magnezyum eksikliklerini önler ve iyileştirir
  • % 100 bitki besin elementlerinden oluşur
  • İçeriğinde klor, sodyum ve diğer zararlı maddeler bulunmaz
  • Suda çabuk ve tamamen çözünür
  • Fertigasyon ve yaprak püskürtmesi ile etkin uygulamalar için idealdir
     

 

Magnisal™ üstün bir magnezyum kaynağıdır

Magnezyum nitrat, magnezyum sülfat gübresinden üstündür. Daha yüksek besin değeri ve daha iyi fiziksel özelliklere sahiptir, kullanım ve uygulama için daha uygundur.

 
 
 

Bitkilerin besin değeri

Magnezyum ve nitrat anyonları arasındaki etkileşim nedeniyle, Magnisal™deki magnezyum bitkiler tarafından daha çabuk alınır. Magnisal™, magnezyum eksikliklerini önlemekte ve iyileştirmekte, magnezyum sülfattan üç kata kadar daha etkilidir. Bu nedenle, önemli ölçüde düşük uygulama oranları sağlar.
 
 
 

Magnisal ™ magnezyum nitrat formülü

Ürün analizi
 
 
Toplam azot (N)11.0%
Nitrat - azot (N-NO3)11.0%
Magnezyum oksit (MgO)16.0%
Magnezyum (Mg)9.6%
Çözünmez madde200 ppm
Dökme yoğunluğu0.7 g/cm³
0.4 Oz/In.³
 
 
 
 
 
 

Suda çözünürlük

Magnisal™ suda tamamen çözünür. Hızlı bir şekilde çözünür ve düşük sıcaklıklarda bile tortu (çökelti) oluşturmaz.

 
 
Su sıcaklığı (° C)010203040
Gram Magnisal / litre17302000225025602890
Su sıcaklığı (° F)32506886104
Lbs Magnisal / galon14.416.718.821.424.1
 
 
 
 

pH ve EC

Magnisal™ biraz asidiktir ve bu sayede püskürtme yapıldığında yaprak yüzeyi tarafından emilimini artırır ve şelatlı besin ve bitki ilaçalarıyla tankta karıştırılmayı sağlar. Magnisal ™ çözeltisinin elektriksel iletkenliği (EC) diğer gübrelerinkilerden daha düşüktür.
 
 
Konsantrasyon (yoğunluk) (%) (%)Lbs/100 galpHEC (mS/cm)
0.11.25.60.88
0.22.25.51.69
0.33.65.42.52
1.0124.87.58
5.0604.129.9
 
 
 
 

Fiziksel ve kimyasal özellikler

Magnisal™ suda tamamen çözünür. Magnezyum sülfattan yaklaşık on kat daha fazla çözünür:

 
 
 MagnisalMagnezyum sülfat (Epsom Tuzu)
20°C 'de çözünürlük2250 g/l252 g/l
68°F18.8 lbs/gal2.1 lbs/gal
Çözünmez madde300 ppm3000-5000 ppm
Kalsiyum gübreleri ile uyumlulukUyumluUyumsuz
 
 
 
 

Magnisal™ ile Nutrigation™

Nutrigation™ (fertigasyon), sulama sistemi aracılığıyla saf bitki besin elementlerini vererek, bitki beslenmesinin oranları, bileşimi, zamanlaması ve yerleşiminin tam kontrolunu kolaylaştıran son derece etkili bir uygulama yöntemidir.

Magnisal™ , hem topraklı hem de topraksız ortamda, bitkilerin Nutrigation™ı için idealdir. Saf ve yüksek ölçüde çözünür, Magnisal ™ her çeşit sulama ekipmanında kullanılmak için güvenlidir. Konsantre fosfat çözeltileri hariç bütün suda çözünür gübreler ile uyumludur.

Magnisal™, magnezyum sülfatın aksine, düşük kaliteli su ile kullanılabilir ve bunun için, sulama suyunda yüksek düzeylerde sülfat veya tuz olduğu zaman kullanımı tavsiye edilir. Sulama uygulamalarının çoğunda, su içindeki magnezyum konsantrasyonu, 20-60 ppm arasında olmalıdır.
Aşağıdaki tablo, sulama suyundaki belirtilen magnezyum konsantrasyonlarını elde etmek için gerekli olan dozlama oranları ve sulama suyu çözelti düzeylerini gösterir.
 
 
 
 Sulama suyu nda Mg konsantrasyonu 
 20 ppm40 ppm60 ppm80 ppm100 ppm 
Stok çözeltisiEnjeksiyon oranı 
25 kg / 1000 lıtre8.316.725.033.341.7Liter/m³
50 kg / 1000 lıtre4.28.412.516.821
50 Lbs / 200 galon1.02.03.04.05.0Oz. /gallon
100 Lbs / 200 galon0.51.01.52.02.5
 
 
 
 

sulama suyundaki konsantrasyonu belirlemek için (Mg ppm) stok çözeltisinin konsantrasyonunu değiştirin:

 
 
Hedef konsantrasyon20 ppm40 ppm60 ppm80 ppm
Injection ratiokg/lOz/galkg/lOz/galkg/lOz/galkg/lOz/gal
1:163.30.456.60.8910.01.3413.31.78
1:10020.82.7841.55.5662.38.3583.011.13
1:12826.63.5653.17.1279.710.68106.314.24
1:15031.14.1762.38.3593.412.52124.516.69
1:20041.55.5683.011.13124.516.69166.022.25
 
 

Not: Veriler, magnezyum oksit (MgO) için değil, sulama suyundaki magnezyum (Mg) düzeyleri içindir.

 
 
 

Toprakta yetiştirilen bitkiler için Nutrigation™

Toprak ve su analizlerine göre Mg gereksinimlerini belirle.  Fazla magnezyum gerekiyorsa, uygulama başına sulama suyunun (1.3-4 Oz. / 100 galon) litresi başına 0.1-0.3 gram Magnisal ™ uygula.

 
 
 

Topraksız ortamlarda Nutrigation ™

Bitkilerin çoğu için, besin çözeltisi içinde önerilen magnezyum konsantrasyonu 50-70 ppm MgO (30-40 ppm Mg) 'dir. Sulama suyundaki magnezyum düzeyi dikkate alınmalıdır. İki tank yöntemi kullanılıyorsa, Magnisal ™’ı fosfor (P) içermeyen tankta kullanın.
Verilen öneriler sadece genel bir kılavuz olarak kabul edilmelidir.
Tam gübreleme programı bitkinin özel ihtiyaçları, toprak ve su koşulları ve yetiştiricinin deneyimine göre belirlenmelidir. En iyi sonuçlar için, yerel ürün danışmanının önerisini dinleyin.

 
The given recommendations should be regarded as a general guide only.
The exact fertilization program should be determined according to the specific crop needs, soil and water conditions, and the grower’s experience. For best results, follow the recommendation of a local crop consultant.
 
 
 

Yapraktan uygulamalar için Magnisal™

Yapraktan püskürtme bitki beslenmesini zengileştirmek ve desteklemek için etkili bir yöntemdir. Topraktan besinlerin emilmesi bozulduğu zaman, Magnisal ™ ile yapraktan uygulama bitkilerin normal gelişimi için gerekli magnezyumu sağlar. Magnezyum eksikliğinin çabuk düzeltilmesi gerektiğinde, yapraktan uygulama önerilir çünkü yapraklar trafından magnezyum emilimi çok hızlı bir şekilde olur.

 
 
 

Tank karışımının hazırlanması

Az bir su miktarı içinde Magnisal™’ı çözdürün ve püskürtme tankına ekleyin. Bitki koruyucu maddeleri ile uygulama olduğu zaman, ıslatma maddesinin eklenmesi gerekli değildir. Tank karışım bileşenlerinin uyumluluğunu sağlamak için, esas uygulama öncesinde küçük çapta bir test gerçekleştirin.

 
 
 

Yapraktan püskürtme

Yerel koşullar altında ve belirli çeşitleri için önerilen oranların güvenliğini doğrulamak için, bir kaç dallar veya bitkiler üzerine püskürtmek tavsiye edilir.

 
 
EkinNe zaman uygulama olmalıSprey konsantrasyonu (%)Lbs. Magnisal™/ 100 gal su
NarenciyeBaharda açan yapraklar son boyutunun yaklaşık 2/3 sine ulaştığında ve henüz sertleşmemişken 1-4 uygulama1-1.58-12
NarenciyeYaprak döken meyve ağaçlarıçiçeklenmeden başlayarak 14 günlük aralıklarla 3-4 uygulama,0.5-1.54-12
Üzüm"Kuru Sap" önlemek için: demet oluştuktan sonra başlayarak, 10 günlük aralıklarla 1-3 uygulama0.5-14-8
"Kuru Sap"ı önlemek için: salkımlar oluştuktan sonra başlayarak, 10 günlük aralıklarla 1-3 uygulama
Klorozu önlemek ve tedavi etmek için: meyve tutumundan sonra, 10 günlük aralıklarla 1-3 uygulama
0.5-14-8
MangoGenç yapraklar son boyutunun yaklaşık 2/3sine ulaştığında 1-2 uygulama0.5-14-8
Zeytin• Çiçeklenmeden bir hafta önce
• Çiçeklendikten üç hafta sonra
0.56-12
PatatesYüzeye çıkmasından sonra 2, 3 ve 4üncü haftalarda 3 uygulama0.7-1.54-12
DomatesMeyve verme zamanının başında0.5-1.54-12
SalatalıkMeyve verme zamanının başında0.54
ArpaBitki örtüsünün başında
Filizlenmenin başında
0.5-44-30
Kış buğdaySap uzamasının başında
Dane oluşumu
Bayrak yaprak açması
Tozlanmanın tamamlanması
 
0.54
 
 

Verilen öneriler sadece genel bir kılavuz olarak sayılmalıdır. Bitkinin özel ihtiyaçları, toprak ve su koşulları ve yetiştiricinin deneyimine göre tam gübreleme programı belirlenmelidir. En iyi sonuçlar için, yerel mahsul danışmanının önerini takip et.