Hıyar ürün rehberi - Hıyar gübrelemesi hakkında bilmeniz gereken her şey burada

Bu kapsamlı ürün rehberi, hıyar bitki beslemesinin büyüme aşamalarını, yetiştirme süreçlerini ve gübreleme önerilerinin tüm yönlerini açıklamaktadır.
 
Bu kapsamlı ürün rehberinde Haifa'nın hıyar bitki beslemesindeki derin anlayışı bütünüyle kullanılmaktadır.
İşte bu rehberde bulabileceğiz ürün beslenme bilgisine bir örnek: 
  • Araziye kovanları sokmak için en uygun zaman bitkilerin yaklaşık %25'inin çiçeklenmeye başladığı zamandır. 
  • Hıyar; yüksek sıcaklık, nem ve ışık yoğunluğu koşulları altında ve kesintisiz su ve besin kaynağı ile en iyi şekilde büyür.
  • Hava sıcaklığı, bitkisel büyümeyi, çiçek açmayı, meyve büyümesini ve meyve kalitesini etkileyen ana çevresel bileşendir.
  • Mesafenin yakın olması verimi artırır ve yabancı ot sorunlarını azaltır. 
  • Çok sayıda çalışma, sulama suyunun tuz konsantrasyonu arttıkça hıyar verimlerinde doğrusal bir azalma yaşandığını göstermiştir.
  • Ürün verimi, tesisin mevcudiyetine büyük ölçüde bağlıdır.
  • Potasyum gübrelemesinin hıyar verimi üzerindeki olumlu etkisi açıkça görülmüştür.
  • Potasyum, hem patojenlere karşı bitki direncini artırır hem de enfeksiyon riskini azaltmaktadır.