Milieunormen

Haifa bestrijdt de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Haifa neemt een vooraanstaande positie in wat betreft de ontwikkeling van CDM-methodologieën voor de beperking van de uitstoot van gassen in de atmosfeer

De faciliteiten van Haifa maken gebruik van het Clean Development Mechanism (CDM) om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Haifa is een van de eerste bedrijven ter wereld dat, via een door de VN goedgekeurd en erkend proces, deze technologie toepast. Het project is in 2007 van start gegaan waarmee naar verwachting binnen tien jaar een afname van 6 miljoen ton wordt bereikt.

 

Tot dusver heeft Haifa zo'n 1 miljoen USD geïnvesteerd in technologieën voor de beperking van de uitstoot van stikstofoxide (N2O) door de productie van salpeterzuur.

 

Het bedrijf verkoopt ook CO2-credits aan andere fabrieken via een internationaal systeem voor de handel in broeikasgasemissies. Dit systeem is gericht op bedrijven die zich toeleggen op het terugdringen van de uitstoot in landen die het Kyoto-protocol hebben getekend. Dit is onder andere mogelijk omdat het Kyoto-protocol de wereld als één geheel beschouwt.

Haifa heeft een innovatief proces ontwikkeld om de uitstoot van stikstofoxide om te zetten van afval tot grondstof door het terug te brengen in het productieproces. In augustus 2007 heeft dit proces erkenning verworven van de Europese Gemeenschap als Best Available Technology (BAT), en wordt nu ook door andere salpeterzuurfaciliteiten in Europa en de rest van de wereld toegepast. Dankzij dit proces was Haifa het eerste bedrijf dat voldeed aan de Duitse luchtkwaliteitsnorm TA LUFT 2002.

Haifa voert momenteel het gebruik van aardgas in als energiebron voor zijn productiefaciliteiten in Haifa en in het zuiden van Israël. Het aardgas vervangt traditionele brandstoffen zoals zware stookolie en lpg. Het gebruik van aardgas zal het energieverbruik van Haifa optimaliseren en de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen.

Haifa's kaliumnitraat wordt gebruikt voor energieopslag in thermische zonne-energiestations

 

Haifa's kaliumnitraat wordt gebruikt voor energieopslag in thermische zonne-energiestations.
Haifa is marktleider in de verkoop van kaliumnitraat voor thermische zonne-energiestations, Haifa K-Solar. Tienduizenden tonnen hoogwaardig kaliumnitraat worden gebruikt voor energieopslag in krachtcentrales in Spanje en dit product trekt ook aandacht in de rest van de wereld. Deze innovatieve technologie biedt "groene" energie en zorgt voor een aanzienlijke afname van het verbruik van fossiele brandstoffen.

 

Het bedrijf bouwt ook aan een lokale krachtcentrale om de in productieprocessen gegenereerde hitte te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Deze lokale krachtcentrale zal elektriciteit rechtstreeks aan de consument kunnen leveren zonder dat hiervoor lange elektriciteitsdraden van centrales langs de kust nodig zijn en ook de uitstoot van deze centrales verminderen.

Precisie bemesting is perfect te combineren met gespecialiseerde meststoftoepassingen: Nutrigation, gecontroleerd vrijkomende voeding en bladbemesting. Deze toepassingsmethodes zijn milieuvriendelijk en verstrekken planten continu de juiste, uitgebalanceerde voeding zonder reststoffen in de bodem achter te laten.

Precisie bemesting draagt bij tot het voldoen aan de behoeften van de moderne landbouw om efficiënt gebruik van nutriënten te optimaliseren en de impact op het milieu te verkleinen terwijl een hoge opbrengst behouden blijft.