Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

Buradasınız

Bitki Rehberi: Soğan Gübreleme Programı

Soğan için gübreleme programları

 

Haifa'nın bitki besleme için bütünsel yaklaşımı, yetiştiricilere bitki performansını ve gübre kullanım verimliliğini artırmak için çeşitli seçenekler sunar. Haifa'nın bitki besleme yaklaşımına göre, gübreleme programı, her bir büyüme aşaması ve farklı çevre koşulları için alternatif gübre formülasyonlarını ve alternatif uygulama yöntemlerini (sadece fertigasyon, fertigasyon + yapraktan gübreleme, fertigasyon + kontrollü salınımlı gübre veya sadece kontrollü salınımlı gübre) bitkinin özel beslenme ihtiyaçları için dikkate alır. 

Bu gübreleme programları aşağıdaki husuları dikkate alır:

 • Her bir element için bitki alım eğrisi (makro, ikincil ve mikrobesinler) ve her bitki büyüme aşaması.
 • Her bitki büyüme aşaması ve her çevre ve iklim koşulu için en iyi uygulama yöntemi (yöntemler sadece gübreleme, gübreleme + yaprak, gübreleme + kontrollü salımlı gübre, sadece kontrollü salınımlı gübre olabilir).
 • Öngörülemeyen iklim koşulları (kuraklık veya aşırı sıcaklık) ve köklerin emilim yapmasına veya yaprağın aktivitesine zarar verecek bitki hastalıkları gibi büyüme döngüsü sırasında oluşabilecek farklı koşullar için alternatif gübre formülasyonları veya uygulama yöntemleri.

Genel beslenme programının bir parçası olarak kök alımını iyileştirmek ve bitki performansını artırmak için gübreleme programlarına uzun ve daha iyi etki gösteren özel yaprak gübreleri eklenebilir.

 

Soğan için ana gübreleme programları:

 

1. Taban ve banta gübreleme  Gübrelemenin kullanılamayacağı basit ve temel bir program.

2. Multicote ™ kontrollü salınımlı gübre ile taban gübrelemesi + banta gübreleme Daha iyi besin kullanımı verimliliği, uygulama maliyetlerinden tasarruf ve daha az toprak sıkışması için.

3. Saf gübreler ile gübreleme + banta gübreleme  Daha iyi besin kullanımı verimliliği, uygulama maliyetlerinden tasarruf ve daha az toprak sıkışması için.

4. Haifa Turbo-K ™ ile taban gübrelemesi ve Poly-Feed ™ (NPK suda tamamen çözünür gübre) kullanarak gübreleme  Hassas bitki besin maddeleri formülasyonları uygulaması, daha iyi besin kullanımı verimliliği, uygulama maliyetlerinden tasarruf ve daha az toprak sıkışması.

5. Multicote ™ kontrollü salınımlı gübre ile taban gübrelemesi ve hassas gübre formülasyonları (Poly-Feed ™) ile tam bitki besini uygulama oranı için gübreleme.

6. Tamamlayıcı yaprak gübrelemesi Gerekli dönemlerde (besin bozuklukları veya abiyotik stres) bitki performansını arttırmak

Aşağıdaki gübreleme programları için temel varsayımlar:

Yetiştirme ortamı: Açık alan.
Toprak tipi: Hafif - orta.
Beklenen verim: 65 MT / Ha (% 85 nem).

1 ton pazarlanabilir ürünün kaldırdığı kilogram olarak makro besin elementleri

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

S

3.0-4.0

1.3-1.8

2.5-5

1.0

0.5

1.8-2.8

Soğan için detaylı gübreleme programına 5 örnek:

Seçenek 1. Taban ve bant gübrelemeleri

Fertigasyonun yapılamayacağı yerlerde basit ve temel bir program.

Dönem

Ekim öncesi

Ekim dönemi

Vejetatif gelişim 

Soğan oluşumu başlangıcı

Soğan gelişim

Olgunlaşma

Süre

 

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

Gübreler (kg/ha)

Haifa Turbo-K™ 15-15-15

400

300

 

 

 

 

Haifa MAP™ 11-52-0

235

 

 

 

 

 

Haifa K-Mag 0-0-22+18MgO +22 SO3

250

 

 

 

250

 

Dolomit 26%

254

 

 

 

 

 

Üre 46-0-0

 

 

 

 

226

 

Toplam besin maddeleri (kg/ha)

N

862

45

 

 

104

 

P2O5

122

 

 

 

 

 

K2O

60

45

 

 

55

 

MgO

30

 

 

 

30

 

CaO

66

 

 

 

 

 

 

Toplam besin maddeleri (kg/ha)

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

235

122

215

60

66

* Yüksek fosfor seviyesine sahip topraklarda Haifa Turbo-K ™ 18-09-18 kullanın

Seçenek 2. Kontrollü salımlı gübreler ile taban gübrelemesi (Multicote ™) + banta gübreleme

Daha iyi besin kullanımı verimliliği, uygulama maliyetlerinden tasarruf ve daha az toprak sıkışması için.

Multicote™ ile yüksek bitki besin kullanımı nedeniyle, uygulama oranları geleneksel gübrelemeye kıyasla N ve K2O'nun yaklaşık% 70'ine düşürülebilir.

 

 

Uygulama oranı - % yaygın uygulama

% kaplı besin elementleri

 

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Light soil

60-70

100

70

70

-

30-50

Heavy soil

70-90

100

80

50

-

30-50

 

 

Dönem

Ekim öncesi

Establishment

Vejetatif gelişim

Soğan oluşumu başlangıcı

Soğan gelişim

Olgunlaşma

Süre

 

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

Gübreler (kg/ha)

Multicote™ Agri 15-15-15

1000

 

 

 

 

 

Dolomit 26%

250

 

 

250

 

 

Multi-K™ 13-0-46

 

 

 

100

 

 

Toplam Besin Maddeleri  (kg/ha)

N

150

 

 

13

 

 

P2O5

150

 

 

 

 

 

K2O

150

 

 

45

 

 

MgO

25

 

 

25

 

 

CaO

65

 

 

65

 

 

 

Toplam besin maddeleri (kg/ha)

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

163

150

195

50

130

Seçenek 3. Saf ile gübreleme + bant uygulamaları

Daha iyi bitki besini kullanım verimliliği uygulama maliyetlerinden tasarruf ve daha az toprak sıkışması için

Dönem

Ekim öncesi

Ekim dönemi

Vejetatif gelişim

Soğan oluşumu başlangıcı

Soğan gelişim

Olgunlaşma

Süre

 

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

Gübreler (kg/ha)

Multi-K™ 13-0-46

 

100

140

140

170

 

Haifa MAP™ 11-52-0

 

75

50

50

50

 

Magnisal™ 11-0-0+16MgO

 

34

68

68

90

 

Haifa Cal™  15-0-0+26CaO

 

50

50

75

75

 

Amonyum Nitrat 34-0-0

 

25

25

50

50

 

Toplam besin maddeleri (kg/ha)

N

 

42

48

48

66

 

P2O5

 

46

31

31

31

 

K2O

 

46

64

64

78

 

MgO

 

5

11

11

14

 

CaO

 

13

13

13

20

 

Toplam besin maddeleri (kg/ha)

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

204

139

252

41

59

Seçenek 4. Poly-Feed ™ (NPK çözünür gübre) kullanarak gübreleme

Hassas gübre formülasyonları uygulaması, daha iyi bitki besini kullanımı verimliliği, uygulama maliyetlerinden tasarruf ve daha az toprak sıkışması.

Dönem

Ekim Öncesi

Ekim dönemi

Vejetatif gelişim

Soğan oluşumu başlangıcı

Soğan Gelişim

Olgunlaşma

süre

 

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

Gübreler (kg/ha)

Poly-Feed™ 12-43-12

 

45

 

 

 

 

Poly-Feed™ 19-19-19

 

 

240

 

 

 

Poly-Feed™ 14-7-21

 

 

 

300

 

 

Poly-Feed™ 12-5-40

 

 

 

 

675

 

Magnisal™ 11-0-0+16MgO

 

 

60

60

110

 

Haifa Cal™  15-0-0+26CaO

 

 

60

60

110

 

Toplam besin maddeleri (kg/ha)

N

 

5

61

58

110

 

P2O5

 

19

46

21

34

 

K2O

 

5

46

63

270

 

MgO

 

 

10

10

18

 

CaO

 

 

16

16

29

 

 

Toplam besin maddeleri (kg/ha)

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

234

120

384

38

61

Seçenek 5. Kontrollü salımlı gübre (Multicote ™) ile taban gübrelemesi ve Poly-Feed ™ gübre formülasyonları ile hassas gübreleme uygulamaları.

Multicote ™ 'ün yüksek gübreleme etkisi nedeniyle, uygulama oranı N ve K2O genel uygulamalarının sadece ~% 70'i olacaktır:

Dönem

Ekim öncesi

Ekim dönemi

Vejetatif gelişim

Soğan oluşumu başlangıcı

Soğan gelişim

Olgunlaşma

Süre

 

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

Gübreler(kg/ha)

Multicote™ Agri 15-15-15

300

 

 

 

 

 

Poly-Feed™ 19-19-19

 

100

 

 

 

 

Poly-Feed™ 14-7-21

 

 

100

150

 

 

Poly-Feed™ 12-5-40

 

 

 

 

600

 

Magnisal™ 11-0-0+16MgO

 

60

60

60

90

 

Haifa Cal™  15-0-0+26CaO

 

60

60

60

90

 

Toplam besin maddeleri  (kg/ha)

N

45

35

30

37

95

 

P2O5

45

19

7

11

30

 

K2O

45

19

21

32

240

 

MgO

 

10

10

10

14

 

CaO

 

16

10

16

24

 

Toplam besin maddeleri (kg/ha)

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

242

112

357

44

72

Tamamlayıcı yaprak gübrelemesi - Özel ihtiyaçlar (düzensiz gübreleme veya abiyotik stres) dönemlerinde bitki performansını arttırmak için.

Besin maddelerinin yapraktan uygulanması, katma değeri yüksek ek gübreleme, eksiklikler fark edildiğinde düzeltici beslenme ve mahsul gelişiminin kritik aşamalarında büyümeyi artırmayı sağlar. Bu yapraktan gübreleme programı tüm gübreleme programlarına ilave edilebilir.

 

Dönem

Ekim öncesi

Ekim dönemi

Vejetatif gelişim

Soğan oluşum başlangıcı

Soğan gelişim

Olgunlaşma

süre

 

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

30 gün

Gübreler (kg/ha)

Poly-Feed™ 20-20-20

 

1 kg/ha, kons. 0.5%

1.5 kg/ha,kons. 0.5%

 

 

 

Magnisal™ 11-0-0+16MgO

 

 

 

2 kg/ha, kons.. 1%

2 kg/ha, kons. 1%

 

Haifa Bonus™

 

 

 

5 kg/ha, kons. 2%

5 kg/ha, kons. 2%

 

İlgili Makaleler:

NPK Gübreler - Suda Çözünür Gübreler

Plant Fertilizer & Plant Nutrition

Foliar Feeding & Foliar Fertilizer

Potassium Nitrate Fertilizers