HaifaStim™ Wall-Up S

Contact Us

Phone

 Olumsuz büyüme koşullarına karşı bitki toleransını artırır. 
 Bitkinin abiyotik streslere karşı doğal direncini artırır.
 Kalite parametrelerini, bitki gelişimini ve verimi iyileştirir.
 Kök gücünü artırmaya yardımcı olur.
 Bitki dokularının yaşlanmasını geciktirir, meyve dökümünü önler.
 Fizyolojik bozuklukların oluşumunu azaltır. 


 

HaifaStim™ Wall-Up S Bitkilerde bulunan silisyumun (Si) en konsantre kaynağıdır. Geniş bir pH aralığında performans sağlamak için bir EDTA ve DTPA suda çözünür demir şelat karışımı ile birlikte kolayca asimile edilen orto-silikat sağlar.

HaifaStim™ Wall-Up S bitki büyümesini ve sağlığını geliştirir.
HaifaStim™ Wall-Up S'deki orto-silikatlar bitkinin abiyotik toleransını artırır

Screen analysis
Silisyum oksid (SiO2) 42.8%
Silisyum (Si) 20%
EDTA & DTPA şelatlı suda çözünür Demir (Fe) 5%
Formülasyon: Mikro granül
pH (0.1% solüsyon) 7.8
EC (0.1% solüsyon) 0.23 mS/cm
Çözünürlük 1000gr/l
Packaging
1kg poşet
25kg poşet

Applications

HaifaStim™ Wall-Up S, bitkiler için şaşırtma, tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve büyümesi aşamalarında ve stres koşulları geliştiğinde önerilir.
 

HaifaStim™ Wall-Up S hidroponik sistemlerde ve suda çözünür gübrelerle karışım halinde kullanıma uygundur.  

Similar products

♦ Toprak yapısını iyileştirir. ♦ Bitki besin maddelerinin kökler tarafından alımını…
♦ Sürme gücü yüksek, iyileştirilmiş bitki canlılığı sağlar.  ♦ Yüksek verim elde edilir…
♦ Toprak verimliliğini artırır.  ♦ Daha yüksek aktif kök kütlesi oluşumunu destekler. ♦…
♦ Çiçeklenmeyi artırarak daha fazla meyve tutumu sağlar.  ♦ Meyvelerin iriliğini,…