HaifaStim™ Force

Contact Us

Phone

Çiçeklenmeyi artırarak daha fazla meyve tutumu sağlar. 

 Meyvelerin iriliğini, rengini ve hasat sonrası dayanım süresini uzatır.  

 Bitki dokularının yaşlanmasını geciktirir, meyve dökülmelerini önler. 

 Fizyolojik bozuklukların oluşumunu azaltır. 

 Bitki gelişimini iyileştirerek verim artışı sağlar. 

 Kök sisteminin gelişimini iyileştirir. 

 Özellikle herbisit ve fungusitlerin etkinliğini artırır.  

 Abiyotik strese karşı dayanıklılığı artırır. 

 

HaifaStim ™ Force, bitkisel kökenli biyo-aktive edici bileşenlerin ideal kombinasyonunu içeren, bitkiler için bir fizyolojik besin takviyesidir. HaifaStim ™ Force, 18 adet serbest L-amino asit ve peptitler, polisakkaritler, osmolitler (betain ve mannitol) ve fito-hormonlarla zenginleştirilmiştir.  

Screen analysis
Azot (N) 3%
Organik madde 20%
Toplam Organik Karbon (TOK) 8.5%
Toplam Amino Asit ve Peptitler 13%
Serbest L-amino Asit 8.5%
Betain 0.17%
Mannitol 0.22%
Sitokin 112 ppm
Oksin 24 ppm
Yoğunluk 1.12 kg/L
EC (10% Solüsyonda) 15-17 mS/cm
pH (10% Solüsyonda) 3.2
Primary sources
Bitkisel madde özleri
Packaging
1L plastik şişe
5L ve 20L plastik bidon

Uygulamalar

HaifaStim ™ Force, şaşırtma, tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve gelişimi aşamalarında bitkiler için ideal

fizyo-besin takviyesidir. Stres koşulları oluştuğunda da tavsiye edilir.

Düşük EC ve pH değeri nedeniyle HaifaStim ™ Force, hidroponik sistemlerde kullanım için idealdir.

 

HaifaStim™
HumiK
HaifaStim™
Booster
HaifaStim™
Vigor
HaifaStim™
Vital
HaifaStim™
eNergy

HaifaStim™ 
VIM

Similar products

♦ Toprak yapısını iyileştirir. ♦ Bitki besin maddelerinin kökler tarafından alımını…
♦ Sürme gücü yüksek, iyileştirilmiş bitki canlılığı sağlar.  ♦ Yüksek verim elde edilir…
♦ Toprak verimliliğini artırır.  ♦ Daha yüksek aktif kök kütlesi oluşumunu destekler. ♦…
♦ Bitkilerinizin enerji dengelerini iyileştirir.  ♦ Vejetatif gelişimi teşvik eder.…