Οδηγός καλλιέργειας: Καλλιέργεια ντομάτας

 Ευρετήριο: 

1. Παράρτημα I: Nutrigation ™ (Υδρολίπανση)
Το ισορροπημένο σύστημα άρδευσης και λίπανσης εξασφαλίζει τη βέλτιστη διατροφή καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης.


Η εφαρμογή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων υψηλής ποιότητας μέσω του συστήματος άρδευσης είναι η βέλτιστη μέθοδος για την παροχή ισορροπημένης θρέψης στα φυτά κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης.
Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα Nutrigation ™ εξασφαλίζει ότι τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τοποθετούνται ακριβώς στη θέση της έντονης ριζικής δραστηριότητας και διατίθενται στην ακριβή ποσότητα που χρειάζεται όταν τα φυτά τα έχουν ανάγκη.


Υπολογισμοί εξάτμισης


Η απαιτούμενη ποσότητα νερού ανά εφαρμογή μπορεί να προσδιοριστεί από τον συντελεστή διαπνοής και τα δεδομένα εξάτμισης από λεκάνη κατηγορίας Α.  Για παράδειγμα, οι μέσες ενδείξεις εξάτμισης στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, εκφρασμένες σε mm / ημέρα, δίνονται στον πίνακα 26:

 


Πίνακας 26: Ρυθμοί εξάτμισης από Λεκάνη κατηγορίας Α στο Κεντρικό Ισραήλ (mm / ημέρα)

 
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
4.4
5.9
6.8
6.9
6.6
5.7
4.3
3.0
 
 

Τα φυτά, συνήθως, επηρεάζονται λιγότερο από μια εκτεθειμένη λεκάνη στις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, όπως ο ήλιος, ο άνεμος, η υγρασία κλπ., και θα υπάρξει μικρότερη διαπνοή. Για παράδειγμα, το ποσοστό της διαπνοής από τομάτες, γνωστό ως συντελεστής διαπνοής, απεικονίζεται στον πίνακα 27. Ο συντελεστής αυξάνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού καθώς προχωρά η καλλιεργητική περίοδος.


Πίνακας 27:  Συντελεστές διαπνοής στις τομάτες, σύμφωνα με τα στάδια ανάπτυξης.

 

 
Growth stage
Planting –Blooming
Blooming – Fruit set
Fruit set - Harvesting
Transpiration coefficient
0.4
0.6
0.8
 

Το ακόλουθο παράδειγμα της ποσότητας νερού άρδευσης, υπολογιζόμενο από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με τις απώλειες της εξάτμισης σε λεκάνη κατηγορίας Α, πολλαπλασιασμένο με το συντελεστή διαπνοής, παρουσιάζεται στον πίνακα 28.

 


Πίνακας 28:  Παράδειγμα κατανάλωσης νερού σε τομάτες εξωτερικού χώρου στο Ισραήλ.

 
Growth stage
Month
Evaporation rates,
(mm/day)
Transpiration coefficient
Water losses* (mm/day)
Required amount of irrigation water
(m/ha/day)
Blooming
May
5.9
0.4
2.36
23.6
Fruit set
June
6.8
0.6
4.08
40.8
Harvesting
July
6.9
0.8
5.52
55.2
* - μέσω της διαπνοής.
 
Εάν ο κύκλος άρδευσης δεν είναι καθημερινός, τότε η ημερήσια ποσότητα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ημερών μεταξύ των κύκλων άρδευσης όπως σημειώνεται στον Πίνακα 29.
 
Πίνακας 29: Παράδειγμα απαιτούμενης ποσότητας νερού για τομάτες που καλλιεργούνται σε εξωτερικό χώρο.
 
Growth stage
Month
Amount of required irrigation per day 
(m3/ha)
Irrigation cycle(days)
Amount of water / irrigation per cycle (m3/ha)
Blooming
May
23.6
3
71
Fruit set
June
40.8
5
204
Harvesting
July
55.2
4
222
 

2. Οδηγός καλλιέργειας τομάτας: Παράρτημα II: Οδηγός ανάλυσης φυτών

Εύρη επάρκειας θρεπτικών συστατικών
(source: A & L, Agronomy Handbook, Ankerman & Large, Eds.)
 

N

P

K Mg Ca  S Na B Zn Mn Fe Cu

Al

 

%

ppm

From

3.00

0.30

2.5

0.5

2.00

0.5

0.01

40

35

100

100

8

20

To

6.00

0.80

5.00

1.00

6.00

0.9

0.01

60

50

200

200

20

200

 

Δειγματοληψία φυτών

 

Growth stage

Plant part to sample

No. of plants or leaves to sample

Open-field tomatoes

Prior to or during early bloom stage 3rd or 4th leaf from growing tip

20-25

Greenhouse tomatoes

Prior to or during fruit-set Young plants: leaves adjacent to 2ndor 3rd cluster

20-25

Older plants: leaves from 4th to 6thclusters

20-25

 

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια ντομάτας;  Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων του οδηγού για τη λίπανση και την καλλιέργεια της τομάτας