Κέντρο γνώσης

 

 
Η Haifa παρουσιάζει την πιο εξευγενισμένη γεωπονική γνώση
 
Οι παρακάτω σειρές συστάσεων θρέψης καλλιεργειών αναπτύχθηκαν από την Haifa βασισμένες στην συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία της Haifa καθώς και στους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής.
 

Καλώς ήλθατε στον κόσμο των δοκιμών επί αγρού που εφαρμόζονται τα προϊόντα της Haifa και συγκρίνονται με τα παραδοσιακά συστήματα λίπανσης που εφαρμόζουν οι καλλιεργητές.

 
Με σκοπό να αποκτηθεί και να δικαιολογηθεί η πιστότητα των όσων υποστηρίζει η Haifa επιμελώς ακολουθεί την διεθνή πρόοδο στον χώρο της και την σχετική βιβλιογραφία. Εδώ μοιραζόμαστε μαζί σας την τεχνογνωσία μας σε ότι αφορά την επιστήμη της θρέψης φυτών.
 
Τα καινοτόμα λογισμικά της Haifa μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε τις συνιστώμενες δοσολογίες των λιπασμάτων για την καλλιέργειά σας.
 
Ακολουθώντας την πολιτική μας για παροχή γνώσης και τεχνογνωσίας, σας διαθέτουμε διαφωτιστικές παρουσιάσεις και βίντεο σχετικά με τις πιο ενήμερες μεθόδους εφαρμογής, καθιστώντας σας ικανούς να αξιοποιήσετε τα μέγιστα από τα προϊόντα της Haifa.