Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

1. 1. Η δέσμευσή μας απέναντι στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Καλώς ήρθατε στον Ιστότοπο της Haifa Chemicals Ltd. (Haifa Chemicals Ltd και οι θυγατρικές της "Haifa") (εφεξής ο "Ιστότοπος"). Η προστασία του απορρήτου σας και των προσωπικών στοιχείων που μας παρέχετε είναι κορυφαία προτεραιότητα για εμάς. Για το λόγο αυτό, δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε, μεταβιβάζουμε, εκχωρούμε ή παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Επιθυμούμε οι χρήστες μας να κατανοήσουν πλήρως τις πληροφορίες που συλλέγουμε, πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλείσθε να διαβάσετε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουμε θέσει σε εφαρμογή για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η παρούσα ανακοίνωση περιγράφει την Πολιτική μας περί της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με την επίσκεψη σας στον Ιστότοπο, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

2. Ποιες πληροφορίες συλλέγονται


Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία και μη προσωπικά στοιχεία μέσω του Ιστότοπου. Τα προσωπικά στοιχεία είναι οι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν ως άτομο. Τα μη προσωπικά στοιχεία είναι σύνολο πληροφοριών, διευθύνσεις IP και κάθε άλλη πληροφορία που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας.

 

2.1. Προσωπικά Στοιχεία
Μπορούμε να συλλέξουμε τα ακόλουθα είδη προσωπικών στοιχείων:
a. Στοιχεία τα οποία παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπο,
b. Στοιχεία τα οποία παρέχονται από εσάς κατά την υποβολή του Περιεχομένου Χρήστη στους Χώρους Αλληλεπίδρασης (και οι δύο όροι όπως προσδιορίζονται στους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου)
c. Στοιχεία τα οποία μας παρέχετε μέσω της επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή/ και γενικές πληροφορίες.

2.2. Μη-Προσωπικά Στοιχεία
Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, ενδέχεται να συλλέξουμε μη- προσωπικά στοιχεία, όπως είναι η λίστα των Ιστότοπων που επισκέπτεστε. Τα μη-προσωπικά στοιχεία συλλέγονται γενικά μέσω του Ιστότοπου από τις ακόλουθες πηγές: λογισμικό ανάλυσης ιστότοπων, περιβαλλοντικές μεταβλητές και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες και πληροφορίες που μας παρέχετε εκουσίως.

Πληροφορίες τις οποίες παρέχετε εκουσίως


Επίσης συλλέγουμε μη-προσωπικά στοιχεία (π.χ. τη γεωγραφική σας θέση, κ.λ.π.), όταν παρέχετε εκουσίως τέτοιου είδους πληροφορίες σε εμάς. Όταν τα στοιχεία αυτά δεν συνδυάζονται με οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, τότε θεωρούνται ως μη προσωπικά στοιχεία, καθώς δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας ή την ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου χρήστη. Επιπλέον, έχουμε την ευχέρεια να συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά τρόπο τέτοιο ώστε το τελικό προϊόν να μην αποκαλύπτει την ταυτότητά σας ή την ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου χρήστη του Ιστότοπου. Τέτοιες συγκεντρωτικές πληροφορίες θεωρούνται μη προσωπικά στοιχεία για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


3. Πώς και πότε χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες; Προσωπικά Στοιχεία  
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε με τους ακόλουθους τρόπους:
a. Διεκπεραίωση των Αιτημάτων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγουμε για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να μας ζητήσετε.
b. Διοικητικές Ανακοινώσεις Κατά καιρούς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας αποστείλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο, ή αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας.
c. Άλλες ανακοινώσεις Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε κατά καιρούς τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα, τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις προωθήσεις προϊόντων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή / και να σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter). Οι εν λόγω εμπορικές πληροφορίες ή/ και το ενημερωτικό δελτίο θα αποστέλλονται σε εσάς μόνο εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τις πληροφορίες αυτές.
d. Εσωτερικοί σκοποί της επιχείρησης  Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους εσωτερικούς σκοπούς της επιχείρησης μας, όπως είναι η ανάλυση των δεδομένων και οι έλεγχοι.

4. Η χρήση των μη-προσωπικών στοιχείων


Λόγω του ότι τα μη- προσωπικά στοιχεία δεν προσδιορίζουν εσάς προσωπικά, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά για οποιονδήποτε σκοπό. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε τα εν λόγω μη προσωπικά στοιχεία σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό.

 

5. Νομικά Αιτήματα


Συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και με άλλα τρίτα μέρη, προκειμένου να επιβάλλουμε τους νόμους, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να αποτρέψουμε  οποιαδήποτε απάτη. Σε απόκριση επιβεβαιωμένου αιτήματος από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς υπαλλήλους σχετικά με μια ποινική έρευνα ή υπόνοια παράνομης δραστηριότητας, μπορούμε -και μας παρέχετε την άδεια- να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας.

 

6. Πώς προστατεύουμε τα στοιχεία σας


Το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες εμπορικά προσπάθειες για να προστατεύσουμε τα στοιχεία σας, θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τη νέα τεχνολογία για την προστασία των δεδομένων και όποτε κρίνεται απαραίτητο, θα αναβαθμίζουμε τα συστήματα ασφαλείας των δεδομένων μας. Βάσει των άλλων τμημάτων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν διαθέτουμε κανένα προσωπικό στοιχείο σε τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι καμία μετάδοση μέσω Διαδικτύου ή τηλεφώνου δεν μπορεί να είναι πλήρως εγγυημένη όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και τη μη κοινοποίηση της και κατ' αυτή την άποψη, προβαίνετε σε οποιαδήποτε μετάδοση πληροφοριών με δική σας ευθύνη.

 

7. Συγκατάθεση


Με τη χρήση του Ιστότοπού μας αποδέχεστε τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

8. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Εάν υπάρξουν αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στις διαδικασίες μας, θα αναρτήσουμε αμέσως αυτές τις αλλαγές στον Ιστότοπο. Οποιεσδήποτε αλλαγές τέτοιου είδους θα τεθούν σε εφαρμογή 30 ημέρες μετά από τη στιγμή ανάρτησής τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά την αλλαγή.

 

9. Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος


Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τίθεται σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2011.