Οι επιδράσεις των λιπασμάτων στο Burley Tobacco, Nicotiana tabacum

Περίληψη: Οι επιδράσεις των λιπασμάτων στο Burley Tobacco, Nicotiana tabacum. Ένα ερευνητικό έγγραφο. Παρουσιάστηκε για τους Δασκάλους της Επιστήμης στη Γεωργία και τους Φυσικούς Πόρους Πτυχίο Πανεπιστήμιο του Τενεσί.