Multicote 14-8-20+1.5MgO+TE

Contact Us

Telefoon

Multicote 14-8-20+MgO+sporenelementen heeft een hoge kaliumvoorziening voor gewassen die compact moeten groeien of voor de gewassen die meer kalium vragen tijdens de teeltperiode.

 

Kalium is nodig voor een goede plantopbouw, kleur, stevigheid en bloemaanleg. Ofwel, kalium beïnvloedt in hoge mate de kwaliteit van de plant. 
Multicote 14-8-20+MgO+sporenelementen is tevens uiterst geschikt voor teelten waarbij het gietwater reeds veel stikstof bevat.

 

Deze formule is beschikbaar met een werkingsduur van 4,6 en 8 maanden.