BİZİM ÜRÜNLERİMİZ

Potasyum Nitrat 13.5-0-46.5 (kristal) - suda tamamen çözünür – NK gübre   Sodyumun…
Haifa'dan Kalsiyum Nitrat Gübre Serisi Haifa Cal™ suda çözünür bir kalsium nitrat gübre…
Suda Tamamen Çözünür NPK Gübre Poly-Feed GG 18-18-18 + Mikro element
Haifa Urea LB 46, pril formda düşük biüre içerikli üredir. Yüksek ürün saflıkta bir üründür, depo…
Sera Sınıfı Kalsiyum Nitrat 15,5-0-0 + 26,5 CaO - Suda Tamamen Çözünür
♦ Bitkilerinizin enerji dengelerini iyileştirir.  ♦ Vejetatif gelişimi teşvik eder.…
♦ Çiçeklenmeyi artırarak daha fazla meyve tutumu sağlar.  ♦ Meyvelerin iriliğini,…
♦ Olumsuz büyüme koşullarına karşı bitki toleransını artırır. ♦ Bitkinin abiyotik streslere…