Διαφυλλική θρέψη

Διαφυλλική θρέψη με τα προϊόντα της Haifa

 

Η διαφυλλική θρέψη έχει αποδειχθεί πως είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας τροφοπενιών ή ενίσχυσης της φάσης που διέρχονται τα φυτά (βλαστητική, ανθοφορία, καρπόδεση). Με αυτή την μέθοδο τα λιπάσματα διαλύονται σε νερό που στην συνέχεια ψεκάζεται στα ενεργά φύλλα των φυτών. Πέρα όμως από την συμπληρωματική και άμεση θρέψη, οι διαφυλλικές εφαρμογές θρεπτικών διαλυμάτων μπορούν να βοηθήσουν στην κανονική θρέψη φυτών που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να συμβαίνει μέσω της ρίζας, όταν το ριζικό σύστημα αδυνατεί να εκτελέσει την διαδικασία αυτή ή όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

 

Όπως είναι γνωστό πως συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης παρουσιάζουν αιχμές ζήτησης θρεπτικών προκειμένου να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές σοδειές υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων. Η διαφυλλική εφαρμογή λιπασμάτων σε αυτά τα κρίσιμα σημεία αιχμής μπορούν να αυξήσουν εντυπωσιακά τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της σοδειάς. Καθώς η μέσω των φύλλων πρόσληψη και η μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων εκεί που χρειάζονται μέσα στα φυτά είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη με τις διαφυλλικές εφαρμογές είναι η μόνη επιλογή σε περιπτώσεις διόρθωσης τροφοπενιών ή άμεσης παροχής αναγκαίων θρεπτικών.

Κατέβασε το πλήρες άρθρο