Θρέψη φυτών

Προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τις σοδειές και την ποιότητα αυτών, να ελαχιστοποιήσετε το κόστος καλλιέργειας και να απαλείψετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τα λιπάσματα που προσφέρει η Haifa.
Με μέσα όπως η υδρολίπανση Nutrigation™, η ελεγχόμενη θρέψη με CRF και η διαφυλλική λίπανση, τα θρεπτικά στοιχεία τροφοδοτούνται στα φυτά στις:
  • ακριβείς ποσότητες και την στιγμή που πρέπει ώστε να καλυφθούν ακριβώς οι ανάγκες τους.
  • Ακριβής τοποθεσία – για να αυξηθεί η ικανότητα πρόσληψης.
  •  Ακριβής δοσολογία – για να αποφευχθεί η απώλεια λιπάσματος και η μόλυνση του περιβάλλοντος.


 Η επιλογή των προϊόντων και των μεθόδων εφαρμογών επιτρέπει την βέλτιστη λίπανση που ταιριάζει στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε καλλιέργειας και τεχνολογικής κατάρτισης των καλλιεργητών.


Όλα τα προϊόντα της Haifa για την λίπανση των καλλιεργειών είναι απαλλαγμένα χλωρίου, νατρίου και άλλων επιζήμιων στοιχείων. Είναι πλήρως αφομοιώσιμα από τα φυτά κι έτσι δεν αφήνουν επιβλαβή υπολείμματα στο έδαφος.
Τα φυτά απορροφούν τα προϊόντα της Haifa γρήγορα και αποτελεσματικά για βέλτιστη ανάπτυξη και καλύτερες σοδειές.

Multi-K®, το εμπορικό όνομα της Haifa για το νιτρικό κάλιο, είναι η βάση για όλα τα προϊόντα νιτρικού καλίου, καθαρά και εμπλουτισμένα.
 
Η οικογένεια των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων της Haifa καλύπτει όλη την γκάμα των θρεπτικών που χρειάζονται τα φυτά.
 
Ο πιο αξιόπιστος και αποτελεσματικός τρόπος να διατίθενται τα θρεπτικά στα φυτά ανάλογα με τις πραγματικές τους απαιτήσεις είναι με τον έλεγχο της απελευθέρωσής τους στο εδαφοδιάλυμα. Και αυτό μπορεί να συμβεί με την εγκύστωση των κόκκων των λιπασμάτων μέσα σε ένα πολυμερές υλικό, όπως ακριβώς συμβαίνει με την τεχνολογία Multicote της Haifa.