Λαχανικά

 Τα φωσφορικά άλατα για τρόφιμα της Haifa είναι ιδανικά για να  αποτρέψουν το μαύρισμα και την απώλεια χρώματος κατά την διάρκεια της επεξεργασίας λαχανικών.
 
Προϊόν

Τυπικές τιμές

E- αριθμός

Κύρια εφαρμογή

% P2O5

pH (1%)

R 221
R 222

64

4.2

Πυροφωσφορικά άλατα νατρίου, E-450, σε μορφή πούδρας και κοκκώδη Προστασία χρώματος