Περιβαλλοντικά πρότυπα

Η Haifa δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος με παραγωγή φιλικά προς αυτό υψηλής ποιότητας προϊόντα

 Η Haifa είναι αφοσιωμένη στο να εναρμονίζει τις πρακτικές της με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας για το περιβάλλον. Ένα καινοτόμο σύστημα ελέγχου των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου έχει εγκατασταθεί στην παραγωγή για την μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου που δεσμεύονται και επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγή ως πρώτη ύλη.

 

Η Haifa χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ως καταναλισκόμενη ενέργεια στα εργοστάσια παραγωγής κι έτσι εξασφαλίζονται μηδενικοί ρύποι σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και καθαρά υγρά απόβλητα απολύτως ουδέτερα.

Μια εσωτερική ομάδα εξειδικευμένων περιβαλλοντολόγων ενεργούν ως φύλακες και εξασφαλίζουν συνεχώς πως πληρούνται όλα όσα προτάσσουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ακολουθούμε.

 

Εφόσον οι πελάτες μας δικαιολογημένα απαιτούν υψηλής απόδοσης προϊόντα που δεν επιβαρύνουν  το περιβάλλον η Haifa επενδύει εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση στο να εξαλείψει τους κινδύνους, να καθαρίσει και ανακυκλώσει τα απόβλητα της παραγωγής.

 

Αυτές οι εξαιρετικές προσπάθειες έχουν καθιερώσει την Haifa ως μια κορυφαία φιλική εταιρεία προς το περιβάλλον με επίσης κορυφαία προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.