Περιοδική δήλωση κατά REACH

Βρισκόμαστε την ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στους πελάτες μας πως η διαδικασία καταχώρησης κατά REACH των 16 κύριων ουσιών που παράγουμε έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία

Έχουμε τους αριθμούς καταχώρησης για όλα τα συστατικά των κύριων προϊόντων μας.
Αυτές οι ουσίες φαίνονται αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα.
Για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να αναφέρουμε εδώ τους αριθμούς καταχώρησης, καθόσον αποτελούν ιδιοκτησία της Haifa και κατά συνέπεια δεν μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους που μπορεί να τους καταχραστούν. Μέρος αυτών των αριθμών καταχώρησης φαίνονται στο Πεδίο 1 σε όλα τα ΦΔΑ (MSDS) που συνοδεύουν κάθε παράδοση προϊόντος.
Σε κάθε περίπτωση πραγματικής ανάγκης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προμηθεύσουμε ολόκληρους τους αριθμούς καταχώρησης.

 

  •  Τώρα βρισκόμαστε στην διαδικασία συμπλήρωσης και ανανέωσης των  ΦΔΑ (MSDS) κατά CLP και πολλά νέα σακιά και ετικέτες δημιουργούνται ενώ επιπλέον νέα ΦΔΑ (MSDS) δημιουργούνται επίσης.
    Όλοι οι πελάτες μας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ ήδη έχουν ή  πολύ σύντομα θα έχουν  τα νέα ΦΔΑ (MSDS) στις τοπικές γλώσσες.
  • Επιπροσθέτως, προσπαθούμε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να ολοκληρώσουμε την διαδικασία "Κονοποίησης" σε ότι αφορά τα προϊόντα που βρίσκονται ήδη στην εφοδιαστική αλυσίδα μας.
  • Επιπλέον εργαζόμαστε ήδη για την καταχώριση των ουσιών που λόγω μικρότερων ποσοτήτων θα πρέπει να καταχωρηθούν το 2013 και το 2018.

Κάνουμε κάθε δυνατό για να πετύχουμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες και γι αυτό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε κάθε περίπτωση χρειάζεστε βοήθεια.