Το όραμά μας

Η κύρια αποστολή της Haifa είναι να δημιουργεί υψηλής απόδοσης λύσεις για τους καλλιεργητές σε όλο τον κόσμο με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών τους και την διευκόλυνση της ζωή τους.

Η κύρια αποστολή της Haifa είναι να δημιουργεί υψηλής απόδοσης λύσεις για τους καλλιεργητές σε όλο τον κόσμο με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών τους και την διευκόλυνση της ζωή τους. Η στάση αυτή, μαζί με την βαθιά γνώση των αγορών είναι αυτά που καθορίζουν όλες τις δραστηριότητες της Haifa και που την διαφοροποιούν στα μάτια των πελατών.

Οι πρωτοπόρες ρίζες της είναι που οδηγούν την Haifa σε νέες καινοτομίες σε όλα τα πεδία στα οποία δραστηριοποιείται. Έτσι η Haifa σταθερά παρουσιάζει εμπνευσμένες καινοτόμες λύσεις που έρχονται να καλύψουν τις προκλήσεις καλλιέργειας σε έναν εξελισσόμενο κόσμο. Οι λύσεις της Haifa είναι σχεδιασμένες να βελτιώνουν την θρέψη των φυτών, να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών και να μεγιστοποιούν το οικονομικό όφελος των καλλιεργητών ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.