Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

Είστε εδώ

Οδηγός καλλιέργειας: Συστάσεις λίπανσης αγγουριού

Ευρετήριο

 1. Ζήτηση / πρόσληψη / αφαίρεση θρεπτικών ουσιών
 2. Γενικές συστάσεις λιπασμάτων
 3. Γενικές αρχές λίπανσης αγγουριών
 4. Λιπάσματα προ της φύτευσης για την ανάπτυξη σε εδαφικά υποστρώματα
 5. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των καλλιεργειών
 6. Λεκάνη άρδευσης
 7. Λιπάσματα χωρίς φώσφορο

 

 

Οι συστάσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο πρέπει να θεωρούνται μόνο ως γενικός οδηγός. Το ακριβές πρόγραμμα λίπανσης πρέπει να προσδιορίζεται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των καλλιεργειών, τις συνθήκες του εδάφους και του νερού και την εμπειρία του καλλιεργητή. Για λεπτομερείς συστάσεις, συμβουλευτείτε έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Haifa.

 

Αποποίηση: Η χρήση των πληροφοριών που δίνονται εδώ γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του αναγνώστη. Η Haifa Chemicals Ltd. δεν παρέχει καμιά εγγύηση για τα δεδομένα "Error Free" και δεν εγγυάται τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των παρεχόμενων δεδομένων ή από την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται εδώ.

Σε καμία περίπτωση η Haifa Chemicals Ltd. ή οι υπάλληλοί της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τιμωρητικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των δεδομένων που περιλαμβάνονται.

 

4.1 Ζήτηση / πρόσληψη / αφαίρεση θρεπτικών ουσιών

Ένας τόνος καρπών αγγουριού απομακρύνει από το έδαφος:

 

N

P2O5

K2O

Grams

800 – 1,350

270 - 900

1,350 – 2,250

Lbs

1.8 - 3

0.6 - 2.0 l

3 – 5

 

 

Πίνακας 4.1: Συνιστώμενες θρεπτικές ουσίες φυτών υπό διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και αναμενόμενες αποδόσεις

Growing method

Expected yield

(t/ha)

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

Kg / ha

Under glass

300

450-500

200-250

800-1,000

130

300

Outdoor crop

High-yielding

170

130

270

 

 

Outdoor crop

30-40

100

100

200

 

 

Outdoor crop

30

50

40

80

 

 

Outdoor crop

15

47

13

65

 

 

 

4.2 Γενικές συστάσεις λιπασμάτων

Πίνακας 4.2: Μια γενική σύσταση χωρίς πιθανότητα αποτυχίας για το πρόγραμμα λίπανσης με N-P-K και την κατανομή του χρόνου πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης, με βάση τις δοκιμές εδάφους.

Fertilizer timing

Nitrogen
kg/ha

Soil phosphorus level (kg/ha P2O5)

Soil potassium level (kg/ha K2O)

Low

Med

High

Very high

Low

Med

High

Very high

Total recommended

120-140

170

120

60

30

230

170

120

60

Pre-plant: broadcast & incorporate

60

120

60

0

0

170

120

60

0

Band-place*

30

60

60

60

30

60

60

60

60

Side-dress when vines begin to run, or fertigate

30

0

0

0

0

0

0

0

0

* 15 εκατοστά στην πλευρά της σειράς των σπόρων και με 10 εκατοστά βάθος

 

4.2.1 Γενικές αρχές λίπανσης για τα αγγούρια

Εφαρμογές πριν τη φύτευση

Τροποποίηση του pH του εδάφους

Όταν το pH είναι πολύ χαμηλό, προσθέστε τριμμένο ασβεστιτικό ασβεστόλιθο (calcitic limestone) ή ίσο ποσό δολομιτικού ασβεστόλιθου όταν το επίπεδο μαγνησίου στο έδαφος είναι χαμηλό, για να το αυξήσετε σε επιθυμητό επίπεδο.  Χρησιμοποιήστε τις τιμές που δίνονται στον Πίνακα 4.3 ως οδηγό - η πραγματική απαίτηση ασβέστη εκτιμάται καλύτερα με κατάλληλη εργαστηριακή δοκιμή.

Πίνακας 4.3: Απαιτήσεις ασβέστη για τη διόρθωση του pH του εδάφους στο 6,5

 

Soil pH

Sandy Loam

Loam, silty loam

Clay loam, organic

Lime mass (t/ha)

6.0

3.0

4.5

6.0

5.5

6.0

9.0

12.0

5.0

9.0

12.0

18.0

4.5

12.0

15.0

24.0

4.0

15.0

18.0

30.0

Σημείωση: Τα ποσοστά ασβέστη που προτείνονται είναι για τα πάνω 15 cm του εδάφους. Εάν η οξύτητα πρέπει να διορθωθεί σε μεγαλύτερο βάθος εδάφους, αυξήστε τα ποσοστά ανάλογα.

 

Συνήθως το pH στα περισσότερα ορυκτά εδάφη θερμοκηπίου είναι πάνω από το βέλτιστο εύρος pH (6,0-6,5). Μια απλή, αν και προσωρινή, λύση σε ένα πρόβλημα υψηλού pΗ είναι η προσθήκη τύρφης, χωρίς να εξουδετερωθεί η οξύτητά της με ασβεστόλιθο. Η τύρφη συμβάλλει επίσης στη διατήρηση καλής δομής του εδάφους, αλλά πρέπει να προστίθεται κάθε χρόνο για να καλύπτεται η απώλεια που προκύπτει από την αποσύνθεση.

 

Προ-φυτικά λιπάσματα για ανάπτυξη σε στρώσεις χώματος

Εφαρμόστε τα λιπάσματα προ φύτευσης μετά από άτμιση και έκπλυση του εδάφους και ενσωματώστε τα στο έδαφος του θερμοκηπίου. Προσθέστε αυτά τα λιπάσματα στον ασβεστόλιθο που μπορεί να χρειαστεί για να ρυθμίσετε το επίπεδο pH του εδάφους (Πίνακας 4.3). Προσθέστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου ασβεστίου και φωσφόρου ως εφαρμογή βάσης, επειδή αυτά τα θρεπτικά συστατικά αποθηκεύονται αποτελεσματικά στο έδαφος και η απουσία τους από τις υγρές τροφές αποτρέπει τα περισσότερα προβλήματα απόφραξης του συστήματος άρδευσης. Παρέχετε το ασβέστιο με τη μορφή ασβεστόλιθου και του φωσφόρου με τη μορφή υπερφωσφορικών, και τα δύο σε λεπτή μορφή.

Επιπλέον, αυτά τα θρεπτικά συστατικά, λόγω της φύσης της πηγής τους και της ικανότητάς τους να δεσμεύονται με τα σωματίδια του εδάφους, απελευθερώνονται αργά στο διάλυμα του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αυξάνουν δραστικά τη συνολική ποσότητα αλάτων, ούτε αναστατώνουν τη θρεπτική ισορροπία των εδαφών στα οποία προστίθενται ως εφαρμογή βάσης. Επίσης, προμηθεύετε μια καλή ποσότητα καλίου μαζί με το μαγνήσιο, ως λίπασμα βάσης. Η αναλογία του καλίου προς το μαγνήσιο στο έδαφος πρέπει να είναι 2:1. Αποφύγετε την εφαρμογή αζώτου.

Λάβετε την τελική απόφαση σχετικά με τη βασική λίπανση αφού λάβετε τα αποτελέσματα των δοκιμών του εδάφους και συμβουλευτείτε τον γεωπόνο σας.  Ακολουθήστε τις συνιστώμενες αναλογίες λιπασμάτων βάσης (Πίνακας 4.4) μόνο ως γενικό οδηγό.

 

Πίνακας 4.4: Συστάσεις για το λίπασμα βάσης

Fertilizer

Amount

kg/ha

lbs/ac

Superphosphate (0-20-0, fine grade)

250

225

Potassium sulfate

500

445

Magnesium sulfate

250

225

Add the following in combination, if needed:

Calcitic limestone

800

715

Peat

800 bales/ha

Incorporate the relevant fertilizers into the soil to avoid micronutrient deficiencies, indicated by soil analysis

 

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των καλλιεργειών, το πιο σημαντικό στοιχείο που απαιτείται είναι το άζωτο. Πρέπει να διατίθεται στο νερό άρδευσης (υδρολίπανση) σε κάθε άρδευση, από διαλυτά υλικά λιπασμάτων, όπως νιτρικό κάλιο (13-0-46), π.χ. Multi-K ™, νιτρικό ασβέστιο (15,5-0-0 + 26,5 CaO), π.χ. Haifa Cal ™; ή νιτρικό αμμώνιο (33-0-0). Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων μετά τη μεταφύτευση, εφαρμόστε υδρολίπανση με 6-11 kg / ha (5-10 lbs / ac) N ανά εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της παραγωγής καρπών.

Σε συστήματα χωρίς χώμα, τα φυτά αναπτύσσονται με ένα πλήρες θρεπτικό διάλυμα αποτελούμενο από νιτρικό κάλιο (13-0-46), π.χ. φωσφορικό μονοαμμώνιο Multi-K ™ (12-61-0) π.χ. Haifa MAP ™ ή φωσφορικό μονοκάλιο, π.χ. Haifa MKP ™ + νιτρικό ασβέστιο (15.5-0-0 + 26.5 CaO), π.χ. Haifa Cal ™, νιτρικό μαγνήσιο (11-0-0 + 16MgO), π.χ. Magnisal ™ ή με πλήρες λίπασμα ελεγχόμενης αποδέσμευσης N-P-K (CRF), π.χ. Multicote ™, με αναλογίες 0,6-1,2 kg / m3 (1-2 lb / yd3) αζώτου ή με συνδυασμό των διαλυτών και CRF υλικών. Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό, τα ποσοστά για κάθε υλικό πρέπει να μειωθούν κατά 30-40%. Το διάλυμα θρεπτικών συστατικών θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε άρδευση με υδρολίπανση. Η συχνότητα εφαρμογής θα εξαρτηθεί από το μέγεθος των φυτών και τη θερμοκρασία του θερμοκηπίου, αλλά θα κυμαίνεται από μία ή δύο φορές την ημέρα, αμέσως μετά τη μεταφύτευση, έως αρκετές φορές την ημέρα σε ζεστές μέρες κατά τη συγκομιδή.

Πάντοτε να εφαρμόζετε N-P-K πριν τη φύτευση για να εξασφαλίσετε την καλή ανάπτυξη των φυταρίων και το πρώτο βλαστικό στάδιο των φυτών.

Προσαρμόστε τις αναλογίες στον τύπο του εδάφους και στα αποτελέσματα των δοκιμών του εδάφους.

 

Kg / ha

Lbs / acre

Nitrogen

50-70

45-63

Phosphorus (P2O5)

10-120

9-108

Potassium (K2O)

10-170

9-153

Δείτε τον Πίνακα 4.2 για πιο συγκεκριμένες αναλογίες, με βάση τις δοκιμές εδάφους.

 

Εάν χρησιμοποιείτε στάγδην άρδευση, εφαρμόστε Ν πριν την φύτευση με αναλογία 60 kg / ha (55 lbs / acre).

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου εφαρμόστε 0,6-1,1 kg / ha ημερησίως ή 3,5-7 kg / ha (3-6 lbs./acre) N, μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης.

Εάν εφαρμόζεται κάλυψη με πλαστικό, η αναλογία Ν μπορεί να μειωθεί επειδή οι απώλειες Ν από την έκπλυση μειώνονται σημαντικά. Για αυτό το σύστημα καλλιέργειας, συνιστάται η εφαρμογή 60 kg/ha (50 lbs/acre) διασποράς Ν πριν τη φύτευση πάνω από τη σειρά, ακριβώς πριν από την τοποθέτηση του πλαστικού.

Κατά την ανάπτυξη των κλημάτων, όταν οι ρίζες των φυτών έχουν φθάσει στην άκρη του πλαστικού, εφαρμόστε πλευρικά 35 kg / ha (30 lbs / acre) N από τις δύο πλευρές του πλαστικού.

pH του εδάφους: Το βέλτιστο εύρος pH του εδάφους είναι 5,8-7,0. Εάν το pH του εδάφους είναι μικρότερο από 5,8 και το διαθέσιμο ασβέστιο του εδάφους είναι μικρότερο από 2.200 kg / ha (2,000 lbs / acre), εφαρμόστε 2.200 kg / ha γεωργικού ασβέστη 8 έως 12 εβδομάδες πριν από τη φύτευση.

Ασβέστης και δολομιτικός ασβεστόλιθος: Εάν η δοκιμή του εδάφους υποδεικνύει λιγότερο από 70 ppm μαγνήσιο, συνιστάται η εφαρμογή μαγνησίτη ή δολομίτη πριν τη φύτευση, με τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 2.5, ή για η εφαρμογή θειικού μαγνησίου (9,8% Mg) ή ισοδύναμου αυτού με αναλογία 170-220 kg / ha 150 - 200 lbs/acre), μέσω διασποράς και ενσωμάτωσης πριν τη φύτευση.

Ασβέστιο και φωσφορικά άλατα: Εάν απαιτούνται τόσο ασβέστης όσο και φωσφορικά άλατα, και τα δύο θα πρέπει να ενσωματωθούν μαζί 8 - 12 εβδομάδες πριν από τη φύτευση.
Φωσφορικό άλας: Σε εδάφη με πολύ χαμηλά επίπεδα διαθέσιμων φωσφορικών αλάτων, εφαρμόστε 1.700 kg / ha (1.500 lbs/acre) τριπλού υπερφωσφορικού (0-47-0) ή το ισοδύναμό του. Εάν ο καλλιεργητής επιλέξει να εφαρμόσει τον φώσφορο λίγο πριν τη φύτευση, θα πρέπει να ενσωματωθεί στη σειρά φύτευσης σε βάθος 25-30 cm (10 - 12 in.) λίπασμα φωσφορικού μονοαμμωνίου (11-52-0) με αναλογία 1.700 kg / ha (1.500 lbs / in.).

Οι οργανικές κοπριές είναι χρήσιμες ακόμη και για υπαίθριες καλλιέργειες, ειδικά σε εδάφη χαμηλή ικανότητα ολικής ανταλλαγής κατιόντων (CEC).


Πλευρικές εφαρμογές

Η εφαρμογή N πρέπει να χωριστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρμογές. Εάν εξοπλισμός υδρολίπανσης (Nutrigation ™) είναι διαθέσιμος. το N πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε παλμό άρδευσης.
 
Διαφορετικά, πρέπει να πραγματοποιούνται τοπικές εφαρμογές ανά δύο εβδομάδες γίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής.

Πλευρική εφαρμογή N: Συνιστάται η εφαρμογή 50 kg / ha (45 lb./acre) N σε μια ζώνη σε κάθε πλευρά της σειράς όταν τα φυτά μεγαλώνουν τα κλήματά τους γρήγορα. Τουλάχιστον το ήμισυ του αζώτου πρέπει να είναι σε μορφή νιτρικού (ΝΟ3).

Για νωπά αγγούρια της αγοράς προστίθενται συνήθως 35 kg / ha (30 lbs / acre) Ν όταν τα φυτά έχουν 2-4 φύλλα και μόλις αρχίζουν τα κλήματα να πέφτουν στις σειρές, αλλά δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται περισσότερο από 45 kg / ha ( 40 lbs./ac) από Ν ή K2O ανά πάσα στιγμή. Τα αγγούρια Pickling δεν ανταποκρίνονται σε καμία επιπλέον εφαρμογή Ν λόγω της σύντομης περιόδου συγκομιδής τους.

Οι πρόσθετες εφαρμογές πρέπει να πραγματοποιούνται κάθε δύο εβδομάδες με την έναρξη της συγκομιδής ως πλευρική τοπική εφαρμογή και να καλύπτονται με επιφανειακό έδαφος.  Προτείνονται οι ακόλουθες επιλογές:

 • Μείγμα θειικού αμμωνίου 3:1 (21-0-0): Multi-K ™ (13-0-46), με αναλογία 220 kg / ha (200 lbs / acre)
 • Μίγμα ουρίας 1:1 (46-0-0): Multi-K ™ (13-0-46), με αναλογία 220 kg / ha (200 lbs / acre)
 • Ένα υδατοδιαλυτό λίπασμα με σύμπλεγμα Ν-Ρ-Κ, όπως το Poly-Feed ™ σε ισοδύναμες αναλογίες N:K, μπορεί να εφαρμοστεί με υδρολίπανση = Nutrigated ™ (παρέχεται μέσω του συστήματος άρδευσης).

Μπορούν να παρουσιαστούν τροφοπενίες Mg και B, Fe και Μn, όπου θα απαιτούν άμεση εφαρμογή αυτών των θρεπτικών ουσιών, με τις μεθόδους και τις αναλογίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2, παράγραφοι: 2.5, 2.7-2.9.

 

 

Πίνακας 4.5: Συστάσεις για τις αναλογίες χρήσης και την κατανομή στις εβδομάδες των διαλυτών λιπασμάτων ώστε να διασκορπίζονται ομοιόμορφα στο έδαφος σε ένα θερμοκήπιο με αγγούρια εδάφους, αρδευόμενο από κατάκλυση, όπως καθορίζεται για τα θερμοκήπια στον Καναδά. Πηγή: Παπαδόπουλος.

 

Μην εφαρμόζετε αυτό το πρόγραμμα ως έχει, σε έναν αγρό με στάγδην άρδευση, καθώς θα παράγει πολύ υψηλές συγκεντρώσεις άλατος κοντά στο ριζικό σύστημα.

 

Week from planting

Potassium nitrate

Calcium nitrate

Amm.

nitrate

10-52-10

20-5-30

Magnesium sulfate

Kg/ha

1

 

 

 

150

 

 

2

50

50

 

 

100

100

3

50

 

 

 

100

 

4

50

100

 

 

100

100

5

50

 

 

 

100

 

6

100

100

 

 

100

100

7

100

 

 

 

100

 

8

100

100

50

 

100

 

9

100

 

 

 

100

100

10

100

100

50

 

100

 

11

100

 

 

 

100

 

12

100

100

50

 

100

100

13

100

 

 

 

100

 

14

100

100

50

 

100

 

15

100

 

 

 

100

100

16

100

100

50

 

100

 

17

100

 

 

 

100

 

18

100

100

50

 

100

100

19

100

 

 

 

100

 

20

100

100

50

 

100

 

21

100

 

 

 

100

 

22

 

 

 

 

100

 

23

 

 

 

 

100

 

*Προσοχή: Εάν τα λιπάσματα αρχικά αναμειγνύονται σε συμπυκνωμένα διαλύματα παρακαταθήκης πριν από την εφαρμογή τους στην καλλιέργεια, ομαδοποιήστε τα όπως υποδεικνύεται από την ομαδοποίηση των χρωμάτων. Μην αναμιγνύετε στο ίδιο συμπυκνωμένο διάλυμα ένα λίπασμα που περιέχει ασβέστιο και ένα που περιέχει θειικό ή φωσφορικό άλας, επειδή ένα τέτοιο μείγμα σχηματίζει ένα παχύ εναιώρημα που μπορεί να φράξει τον εξοπλισμό άρδευσης.

 

Σημείωση: Επιλέξτε διαλυτές συνθέσεις λιπασμάτων που είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερες από χλωρίδια, θειικά και ανθρακικά άλατα.

 

 

Πίνακας 4.6: Συστάσεις για τις αναλογίες εφαρμογής και την κατανομή ανά εβδομάδα των γενικών διαλυτών λιπασμάτων σε ένα θερμοκήπιο αγγουριών εδάφους, που αρδεύεται με στάγδην άρδευση. Όπως καθορίστηκε για τα θερμοκήπια στον Καναδά, πηγή: Παπαδόπουλος.

 

Week from planting

Fertilizers in stock solution A* (kg/1,000 L)

Fertilizers in stock solution B* (kg/1,000 L)

Irrigation

CN

PN

Amm. nitrate

MKP

MgSO4

MgN

Volume (L/plant/day)

EC

(mS/cm)

 

Spring Crop

1

50

0

0

100

25

 

0.4

1.94

2

50

35

0

15

25

 

0.6

2.09

3

35

50

10

15

25

 

0.8

2.24

4

35

50

15

15

25

 

1.0

2.46

5

35

55

15

15

25

 

1.2

2.54

6

35

60

15

15

25

 

1.6

2.61

7

35

65

15

15

25

 

2.0

2.69

8

35

70

15

15

25

 

2.2

2.69

9

35

70

15

15

25

 

2.4

2.69

10

35

70

15

15

25

 

2.6

2.69

11

35

70

15

15

25

 

2.8

2.69

12-17

35

60

15

15

 

35

4.0

2.46

18-22

35

55

15

15

 

35

5.0

2.46

23- end

35

50

15

15

 

35

4.0

2.31

 

Fall crop

1

50

 

 

100

25

 

0.4

1.94

2

50

35

 

15

25

 

0.8

2.09

3

35

50

10

15

25

 

1.0

2.24

4

35

50

15

15

25

 

1.2

2.46

5-12

35

50

15

15

 

35

3.0

2.46

13- end

35

50

15

15

 

35

2.0

2.31

CN = Calcium nitrate (15.5-0-0-26CaO) e.g. Haifa Cal

PN = Potassium nitrate (13-0-46), e.g. Multi-K™

Amm. nitrate = Ammonium nitrate (33.5-0-0)

MKP = mono-potassium phosphate (0-52-34), e.g. Haifa MKP™

MgN = magnesium nitrate (11-0-0+16MgO), e.g. Magnisal™

 

*Προσοχή: Εάν τα λιπάσματα αρχικά αναμιχθούν σε διάλυμα παρακαταθήκης πριν από την εφαρμογή τους στην καλλιέργεια,  ομαδοποιήστε όπως υποδεικνύεται. Μην αναμειγνύετε στο ίδιο συμπυκνωμένο διάλυμα ένα λίπασμα που περιέχει ασβέστιο και ένα που περιέχει θειικό ή φωσφορικό άλας, καθώς ένα τέτοιο μείγμα έχει ως αποτέλεσμα ένα παχύ εναιώρημα που μπορεί να φράξει τον εξοπλισμό ποτίσματος.

 

 

Σημειώσεις:

 • Πρέπει επίσης να προστεθούν ιχνοστοιχεία σε όλες τις παραπάνω τροφές λιπασμάτων - ένα τυπικό μίγμα ιχνοστοιχείων (π.χ. το Haifa Micro ™ Combi, ένα μείγμα χηλικών μικροθρεπτικών ουσιών) περιέχει 7,1% Fe, 3,48% Μn, 1,02% Ζn, 0,76% Cu, όλα ως χηλικά σύμπλoκα EDTA. 0,485% Mo ως μολυβδαινικό αμμώνιο, όταν προστίθεται στο διάλυμα παρακαταθήκης με αναλογία 1 kg / 1000 L συμβάλλει στο τελικό διάλυμα 0,7 ppm Fe, 0,2 ppm Μn, 0,04 ppm Ζn, 0,01 ppm Cu, 0,13 ppm Β, & 0,006 ppm Μο, με αναλογία αραίωσης 1:100.
 • Διαλύστε τη δεδομένη ποσότητα κάθε λιπάσματος, συμπεριλαμβανομένων των ιχνοστοιχείων, σε 1000 λίτρα νερού και προσθέστε το στο νερό άρδευσης σε ίσες δόσεις, ιδανικά με ένα εγχυτήρα πολλαπλών κεφαλών. Ξεκινήστε την έγχυση με πολύ χαμηλό ρυθμό και αυξήστε το ρυθμό της έγχυσης σταδιακά και ομοιόμορφα σε όλες τις κεφαλές, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ρυθμίστε το pΗ του διαλύματος υδρολίπανσης σε 5,5 μέσω της έγχυσης αραιού διαλύματος φωσφορικού, νιτρικού ή θειικού οξέος. Εναλλακτικά, διαλύστε τα σχετικά λιπάσματα, συμπεριλαμβανομένου του μίγματος μικροθρεπτικών συστατικών, σε 100.000 λίτρα νερού, ρυθμίστε το pH και εφαρμόστε απευθείας στην καλλιέργεια.
 • Η συνιστώμενη αντοχή των διαλυμάτων παρακαταθήκης βρίσκεται εντός του εύρους εργασίας ενός εγχυτήρα λιπάσματος με αναλογία ανάμειξης 1:100. Εάν χρησιμοποιείται εγχυτήρας λιπάσματος με αναλογία ανάμειξης 1:200, διπλασιάστε την ποσότητα κάθε λιπάσματος. Πραγματοποιήστε παρόμοιες ρυθμίσεις για τους εγχυτήρες λιπάσματος με άλλες αναλογίες ανάμιξης. Εάν ξεπεραστεί το όριο διαλυτότητας ενός λιπάσματος (π.χ. του νιτρικού καλίου), παρασκευάστε περισσότερα από ένα διαλύματα παρακαταθήκης του ίδιου λιπάσματος και διαιρέστε την ποσότητα του λιπάσματος εξίσου μεταξύ των διαλυμάτων παρακαταθήκης.

 

 

Πίνακας 4.7: Η συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών στο τελικό θρεπτικό διάλυμα όταν ένα μέρος εκάστου από τα διαλύματα παρακαταθήκης Α και Β, που παρασκευάζονται όπως περιγράφεται στον Πίνακα 4.6, αναμιγνύεται με 98 μέρη νερού (δηλ. λόγος αραίωσης 1:100).  Πηγή: Παπαδόπουλος.

Week

N-NO3

N-NH4

P

K

Ca

Mg

Fe

Mn

Zn

Cu

B

MO

Expected EC * (mS/cm)

 

Spring Crop

1

72

3

235

300

95

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

1.94

2

117

15

35

175

95

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.09

3

140

25

35

133

67

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.24

4

145

25

35

133

67

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.46

5

151

25

35

251

67

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.54

6

158

25

35

270

67

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.61

7

164

25

35

289

67

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.69

8-11

170

25

35

308

67

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.76

12-17

196

25

35

270

67

32

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.46

18-22

189

25

35

251

67

32

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.39

23- end

183

25

35

233

67

32

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.31

 

Fall crop

1

72

3

235

300

95

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

1.94

2

122

12

35

175

67

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.09

3

140

15

35

133

67

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.24

4

145

25

35

133

67

25

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.46

5-12

186

25

35

270

67

32

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.46

13- end

189

25

35

251

67

32

0.7

0.2

0.04

0.01

0.13

0.006

2.39

Η ηλ. αγωγιμότητα του ύδατος έχει ληφθεί ως 0,045 S / cm και συμπεριλαμβάνεται.

 

 

Πίνακας 4.8: Συνιστώμενα επίπεδα θρεπτικών συστατικών για αγγούρια σε διάλυμα NFT σε κανονικό νερό.

Σημείωση: Το σύστημα NFT δεν συνιστάται για μακροχρόνιες καλλιέργειες αγγουριού λόγω των συχνών και ανεπίλυτων απωλειών καλλιεργειών από τον εκτεταμένο θάνατο των ριζών.

Stock solution A

(1,000 Liter tank)

Stock solution B

(1,000 Liter tank)

Fertilizer

mass

Fertilizer

mass

Calcium nitrate

44.4 kg

Mono potassium phosphate (MKP)

22.0 kg

Potassium nitrate

62.7 kg

Magnesium sulfate

50.0 kg

Ammonium nitrate

5.0 kg

Iron chelate (13% Fe)*

1.0 kg

 

 

Manganese sulfate (25% Mn)*

250 g

 

 

Boric acid (14% B)*

90 g

 

 

Copper sulfate (25% Cu)*

30 g

 

 

Zinc sulfate (23% zinc)*

35 g

 

 

Ammonium molybdate (57% Mo)*

8 g

* Εναλλακτικά, συμπεριλάβετε 2,0 kg Haifa Micro ™ Soilless combination chelated micronutrient mix, το οποίο παρέχει τις ακόλουθες συγκεντρώσεις μικροθρεπτικών συστατικών: 1,4 ppm Fe, 0,4 ppm Μn, 0,08 ppm Ζn, 0,26 ppm Β, 0,02 ppm Cu και 0,012 ppm Μο.

 

 

Σημειώσεις:

 • Προετοιμάστε το τελικό διάλυμα προσθέτοντας ίσους όγκους και των δύο διαλυμάτων παρακαταθήκης σε νερό έως ότου επιτευχθεί μια συνιστώμενη τελική ηλ. αγωγιμότητα διαλύματος 3,28 mS / cm. Ρυθμίστε το pΗ σε 6.2 με την προσθήκη φωσφορικών (συνθήκες χαμηλού φωτισμού) ή νιτρικού (συνθήκες υψηλού φωτισμού) οξέος. Στην ιδανική περίπτωση, τα διαλύματα παρακαταθήκης αναμειγνύονται και το pH ρυθμίζεται αυτόματα από την ηλεκτρική αγωγιμότητα και τους ελεγκτές pΗ.
 • Κατά την εκκίνηση μιας νέας καλλιέργειας, αρχίστε με ηλ. αγωγιμότητα 2.24 mS / cm και σταδιακά αυξήστε σε 3.28 mS / cm για 1 εβδομάδα.
 • Θεωρείται μια υφιστάμενη ηλ. αγωγιμότητα ύψους 0,045-0,091 mS / cm από την ύδρευση.

Υποθέτοντας μια αναλογία αραίωσης 1:100 για τα διαλύματα παρακαταθήκης Α και Β, οι θεωρητικές συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών στο κυκλοφορούν αραιωμένο διάλυμα NFT έχουν ως εξής:

Nutrient

ppm

Nitrate (NO3-N)

156

Ammonium (NH4-N)

12

Phosphorus

50

Potassium

302

Calcium

84

Magnesium

50

Iron

1.3

Manganese

0.62

Boron

0.12

Copper

0.07

Zinc

0.08

Molybdenum

0.03

 

 

Πίνακας 4.9: Συνιστώμενα επίπεδα θρεπτικών συστατικών για αγγούρια σε διάλυμα NFT σε σκληρό νερό.

Stock solution A

(1,000 Liter tank)

Stock solution B

(1,000 Liter tank)

Stock solution C

(1,000 Liter tank)

Fertilizer

mass

Fertilizer

mass

Fertilizer

Volume

Calcium nitrate

50.0 kg

Potassium nitrate

80.0 kg

Nitric acid (67%)

54 L

 

 

Potassium sulfate

40.0 kg

Phosphoric acid (85%)

24 L

 

 

Magnesium sulfate

60.0 kg

 

 

 

 

Ammonium nitrate

0.6 kg

 

 

 

 

Iron chelate (13% Fe)

3.0 kg

 

 

 

 

Manganese sulfate (25% Mn)

400 g

 

 

 

 

Boric acid (14% B)

240g

 

 

 

 

Copper sulfate (25% Cu)

80 g

 

 

 

 

Zinc sulfate (23% zinc)

40 g

 

 

 

 

Ammonium molybdate (57% Mo)

10 g

 

 

 

Δεν συμπεριλήφθηκε κανένα φωσφορικό λίπασμα εκτός του φωσφορικού οξέος στο διάλυμα παρακαταθήκης C.

Όταν το νερό δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό και η απαίτηση οξέος είναι αντίστοιχα χαμηλή, συμπεριλάβετε 1,5 κιλά φωσφορικού μονο-καλίου, π.χ. Haifa MKP, στο διάλυμα παρακαταθήκης Β, μειώνοντας την ποσότητα του θειικού καλίου από 40 σε 30 κιλά.

 

Σημείωση: Υποθέτοντας μια αναλογία αραίωσης 1:100 για τα διαλύματα παρακαταθήκης Α και Β, οι θεωρητικές συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών στο κυκλοφορούν αραιωμένο διάλυμα NFT έχουν ως εξής:

Nutrient

ppm

Remarks

Nitrate (NO3-N)

192

The nitric acid of stock solution C supplies additional nitrogen

Ammonium (NH4-N)

12

 

Phosphorus

0

The phosphoric acid of stock solution C supplies the phosphorus

Potassium

490

 

Calcium

85

The calcium content of the water supply has not been taken into account.

Magnesium

59

 

Iron

4.5

 

Manganese

1.0

 

Boron

0.34

 

Copper

0.2

 

Zinc

0.09

 

Molybdenum

0.05

 

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια αγγουριών; Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων του λιπάσματος για το αγγούρι & καλλιέργειας αγγουριού