Polyfosfaten in bemesting geven een schoner/beter resultaat

Tholen - In de glastuinbouw, maar ook steeds meer daarbuiten, is aandacht voor schone en zuivere meststoffen meer en meer een gespreksonderwerp. Door inpassing van polyfosfaten in de meststofrecepten lukt het diverse telers hun resultaat verder te optimaliseren.

 

De standaard fosfaatmeststoffen in de markt zijn in de vorm van orthofosfaten. Dit type fosfaat heeft de eigenschap makkelijk een verbinding aan te gaan met calcium, magnesium en de diverse spoorelementen (waaronder ijzer). Zodra fosfaat met deze elementen reageert, zal het neerslaan en daardoor niet meer beschikbaar zijn voor opname door de plant.

Bij een hoge(re) pH e/o hoge(re) fosfaatgift zal de hoeveelheid neerslag alleen maar toenemen, waardoor er niet meer, maar juist minder (o.a.) fosfaat beschikbaar komt voor de plant.

 

 

Sinds 2004 is de unieke polyfosfaat meststof “Vitaphos-K” toegevoegd aan het product portfolio van Haifa. Het fosfaat in Haifa Vitaphos-K is een 100% polyfosfaat. Dit type fosfaat blijft ook bij hogere pH’s en hoge(re) doseringen stabiel in oplossing en geeft geen neerslag.

Het unieke aan deze polyfosfaatmeststof “Vitaphos-K” is dat het neergeslagen elementen weer terug in oplossing weet te krijgen waardoor een betere efficiëntie t.a.v. bemesting ontstaat.

 

Een praktijkvoorbeeld
Op elk kraanvak (plot) wordt 850 liter water met bemesting gegeven. Er zijn 3 kraanvakken gemonitord in de periode 27 april tot 5 juli. De cijfers boven de balkjes tonen de tijd welke benodigd om de 850 liter door het systeem te pompen.

Vitaphos-K zorgt er in de breedte voor dat voedingselementen beter beschikbaar zijn voor de plant en neemt neergeslagen elementen weer mee terug in oplossing. Hiernaast kan een hogere fosfaatgift aangehouden worden zonder dat dit een neerslag in de mestbakken en het systeem geeft.

 

 

 

Voor meer informatie:

Marco Molenaar
06 233 102 05 
marco.molenaar@haifa-group.com