Haifa Blog

Share your experience and take advantage of others knowledge. Haifa blog is your connection with associates worldwide. 
This is the place to share your experience, consult with experts and other growers, present growth results, publish pictures, and much more.

Polyfosfaten in bemesting geven een schoner/beter resultaat

Tholen - In de glastuinbouw, maar ook steeds meer daarbuiten, is aandacht voor…

Kaliumboraat of boorzuur prima alternatief om borium toe te dienen

Tholen - Als meststoffenleverancier in de glastuinbouw wil Haifa een compleet…

Waterkwaliteit versus meststoffenrecept

Het beste water is regenwater. Leidingwater en slootwater zijn alternatieven.…