Λίπανση των νεκταρινιών στην Ισπανία

Τα λιπάσματα της Haifa εφοδιάζουν την καλλιέργεια με όλες τις διατροφικές της ανάγκες, έτσι ώστε το δέντρο νεκταρινιού να είναι υγιές και ζωηρό, προσφέροντας όμορφους καρπούς

 

Τύπος εδάφου: ελαφρύ - μέτριο, καλή αποστράγγιση, pH 6-8.
Ετήσιο ποσοστό άρδευσης: ~6,000 m3/ha.
Φυτικός πληθυσμός: 400-600 plants/ha.
Αναμενόμενη απόδοση: 35 t/ha.

 

 

 

Υδρολίπανση: Συνιστώμενες ποσότητες θρεπτικών ουσιών και λιπασμάτων

Month

Crop requirements (kg/ha)

Recommended fertilizers (kg/ha)

N

P2O5

K2O

MgO

Multi-K

MAP

AN

Magnisal

March

10

5

0

11

16

5

0

April

15

15

30

5

65

25

0

32

May

20

15

40

5

87

25

7

32

June

27

10

50

15

110

16

0

95

July

30

5

60

15

130

8

5

95

August

30

5

50

10

105

8

25

63

September

6

5

5

5

11

8

0

31

Total annual

133

65

240

55

520

106

42

348

Multi-K – Νιτρικό κάλιο (13-0-46).
MAP – φωσφορικό μονοαμμώνιο (0-61-0).
Amm. Nit – Νιτρική αμμωνία (34-0-0).
Magnisal – Νιτρικό μαγνήσιο (10.8-0-0-15.8).