Σειρά Poly-Feed™ Stim

Η νέα σειρά  υδατοδιαλυτών λιπασμάτων  αζώτου - φωσφόρου - καλίου και ιχνοστοιχείων,  περιλαμβάνει πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και  διαλυτότητας  σε ένα  προϊόν, με στόχο την  ιδανική  διαχείρηση και αποτελεσματικότητα χρήσης των θρεπτικών ουσιών.

H σειρά Poly-Feed™ Stim παρέχει στο φυτό  τις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης και  βελτίωσης  του φυτού, θέτωντας ως στόχο   την επίτευξη ανώτερων αποτελεσμάτων και υψηλότερων αποδόσεων.

Βελτιώνει τη γονιμότητα του εδάφους Ενισχύει την απορρόφηση  των θρεπτικών συστατικών Ευνοεί την ανάπτυξη Ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών Βελτιώνει την ανοχή σε αβιοτικούς παράγοντες Βοηθά στον έλεγχο του υδατικού  στρες Βελτιώνει την απόδοση

 

 

Τα πλεονεκτήματα της σειράς Poly-Feed™ Stim:

♦ Υψηλή συγκέντρωση πλήρως  υδατοδιαλυτών και  άμεσα διαθέσιμων θρεπτικών συστατικών
♦ Όλα τα θρεπτικά συστατικά των φυτών σε ένα μόνο προϊόν 
 Βελτιωμένη πρόσληψη και μεταφορά  θρεπτικών συστατικών 
♦ Αυξάνει την ανοχή των φυτών σε αντίξοες συνθήκες ανάπτυξης 
♦ Ενισχύει τη φυσική αντοχή των φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές πιέσεις
♦ Υψηλότερη απόδοση και καλύτερη ποιότητα

 

Σειρά προϊόντων Haifa Poly-Feed™ Stim:

 Haifa Multi-K™ Classic - Potassium Nitrate 13-0-46 
Poly-Feed™ Stim Armor
19-19-19+1+ME+0.2% Si | 19-19-19+1+ME+0.4% Si | 
15-15-30+ME+0.4% Si | 15-15-30+0.5% Si | 15-15-30+0.2%Si | 15-15-30+ME+0.2% Si |  13-5-41+Fe+0.2%Si | 13-5-41+Fe+0.4% Si

Βελτιώνει την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και την αποτελεσματικότητα χρήσης.

 

Poly-Feed™ Stim Spark
19-9-28+ME | 19-19-19+ME | 12-42-12+ME | 18-18-18+2MgO+ME | 12-17-27+2MgO+ME | 22-11-22+ME 

Βελτιώνει την μεταφορά και απορρόφηση θρεπτικών συστατικών στο εσωτερικό του φυτού.

 

Poly-Feed™ Stim Impact
20-20-20+ME  | 16-8-34+ME | 7-51-17+ME

Αυξάνει τη μηχανική αντοχή των φυτών.

 

Poly-Feed™ Stim Enduro
21-11-21+2MgO+ME | 12-5-40+1.6MgO+ME | 15-15-30+ME | 19-19-19+ME

Ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών για καλύτερες αποδόσεις.