Συνιστώμενα λιπάσματα, ποσοστά και χρόνος για τη λίπανση του λυκίσκου

Μάθετε πώς να τροφοδοτήσετε το λυκίσκο με όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να αυξήσετε την απόδοση

Τύπος εδάφους: μεσαίο χώμα (αμμώδες, καφέ).
pH: 5-7 (Τα νεαρά φυτά λυκίσκου είναι ευαίσθητα στην οξύτητα).
Πυκνότητα φυτών: 1800-2000 φυτά/εκτάριο.
Αναμενόμενη απόδοση: 2,0-2,4 t/ha.

 

 

Συνιστώμενες αναλογίες θρεπτικών συστατικών

 

N

P2O5

K2O

--------------Kg/Ha-----------

150-200

50-60

100-150

 

Συνιστώμενα λιπάσματα, ποσοστά και χρονοδιάγραμμα

Application timing

Recommended fertilizers

Multi-K

SSP

AN

--------------Kg/Ha------------

Spring - Early Summer

60

250-300

360-460

Early Summer

150-270

-

-

Multi-K =  Νιτρικό κάλιο (13% Ν και 46% Κ20).
AN = Νιτρικό αμμώνιο (34% Ν).
SSP =  Ενιαίο υπερφωσφορικό (19% P2O5).

Η συνολική ποσότητα  του νιτρικού αμμωνίου θα πρέπει να διαχωριστεί σε δύο εφαρμογές: η πρώτη διασπορά να γίνει στα τέλη Μαΐου και η δεύτερη τέσσερις εβδομάδες αργότερα. Για τις ποικιλίες πρώιμης ωρίμανσης, η συνολική ποσότητα αζώτου θα πρέπει να διαχωριστεί σε τρεις εφαρμογές: το ένα τρίτο τον Μάρτιο, το δεύτερο τρίτο τον Απρίλιο και το τελευταίο τρίτο στα τέλη Μαΐου.

Οι συνιστώμενες ποσότητες των Ρ και Κ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μονές εφαρμογές.

 

Need more information about growing hops ? You can always return to the hop fertilizer