Θρέψη βαμβακιού με Κάλιο | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges and Jac Varco

Η γνώση των απαιτήσεων καλίου (K) για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του βαμβακιού είναι απαραίτητη για την αποδοτική παραγωγή. Η γονιμοποίηση του βαμβακιού με το Κ είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, επειδή τα εδάφη ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την ικανότητα παροχής K και την προσρόφηση K λιπασμάτων.
Οι διαδικασίες ανάπτυξης είναι περιορισμένες όταν οι συγκεντρώσεις φύλλων Κ είναι κάτω του 2% και τα οπτικά συμπτώματα των ελλείψεων Κ είναι δύσκολο να ταυτοποιηθούν. Η κρίσιμη συγκέντρωση του φυλλώματος K που απαιτείται για τη βέλτιστη φωτοσύνθεση, και επομένως η παραγωγικότητα του βαμβακιού (95% του μέγιστου), είναι 2,1%. Πολλές διεργασίες επηρεάζονται σοβαρά κάτω από αυτό το κρίσιμο επίπεδο φύλλων του K.

Read more